Aripiprazol mylan


Výsledky hledání na výraz Aripiprazol mylan
Poslední aktualizace: 2022-08-07


Fentanyl mylan


Svého lékaře nebo lékárníka informujte, zejména pokud užíváte:  jiné léky proti bolesti, jako jsou jiná opioidní analgetika (jako je buprenorfin, nalbufin nebo pentazocin);  léky na spaní (jako je temazepam, zaleplon nebo zolpidem);  léky na uklidnění (trankvilizéry, jako je alprazolam, klonazepam, diazepam, hydroxyzin nebo lorazepam) a léky na duševní nemoci (antipsychotika, jako je aripiprazol, haloperidol, olanzapin, risperidon nebo fenothiaziny) Nepoužívejte přípravek Fentanyl Mylan, jestliže:  jste alergický( Pokud si nejste jistý(á), poraďte se předtím, než začnete přípravek Fentanyl Mylan používat, se svým lékařem nebo lékárníkem. Upozornění a opatření  U lidí, kteří dosud opioidní léky pravidelně neužívali, může mít přípravek Fentanyl Mylan život ohrožující nežádoucí účinky. Přípravek Fentanyl Mylan je lék, který může být život ohrožující pro děti, a to i když jde o již použité náplasti. Při používání přípravku Fentanyl Mylan buďte zvláště opatrný( Pokud se Vás cokoli z výše uvedeného týká (nebo si nejste jistý(á), poraďte se .....

Tagy: Fentanyl mylan, Aripiprazol mylan

Aripiprazol mylan


Neužívejte přípravek Aripiprazol Mylan • jestliže jste alergický( Před léčbou přípravkem Aripiprazol Mylan informujte svého lékaře, pokud máte: • vysokou hladinu cukru v krvi ( Další léčivé přípravky a přípravek Aripiprazol MylanInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Léky ke snížení krevního tlaku: Aripiprazol Mylan může zvýšit účinek léků užívaných ke snížení krevního tlaku. Léky ovlivňující centrální nervový systém : Pokud je Aripiprazol Mylan užíván společně s těmito léky, mohou se zvýšit některé nežádoucí účinky, jako je útlum. Užívání přípravku Aripiprazol Mylan s některými léky může vyžadovat změnu dávkování přípravku Aripiprazol Mylan nebo ostatních léků. fenobarbital a primidon) Tyto léky mohou zvyšovat riziko nežádoucích účinků nebo snižovat účinek .....

Tagy: Aripiprazol mylan, Aripiprazol mylan

Přečtěte si o tématu Aripiprazol Mylan. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Aripiprazol mylan, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Aripiprazol Mylan. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Aripiprazol Mylan.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 34 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: