Aminomix


Výsledky hledání na výraz Aminomix
Poslední aktualizace: 2021-05-04


Aminomix 2 novum


Přípravek Aminomix 2 Novum infuzní roztok Vám nesmí být podán:  jestliže jste alergický( Děti Aminomix 2 Novum se nesmí podávat dětem mladším 2 let. Další léčivé přípravky a přípravek Aminomix 2 Novum Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( zda můžete dostávat přípravek Aminomix 2 Novum. Jestliže Vám bylo podáno více přípravku Aminomix 2 Novum, než se mělo Je nepravděpodobné, že byste dostal( e jste dostal(a) příliš mnoho přípravku Aminomix 2 Novum, okamžitě informujte svého lékaře nebo zdravotní sestru....

Tagy: Aminomix 2 novum, Aminomix

Aminomix 1 novum


Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté ( mohou postihnout až 1 ze 100 osob) pocit nevolnosti, zvracení, .. bolest hlavy, .. třes, .. teplota. .. Hlášení nežádoucích účinků .. Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: .. Státní ústav pro kontrolu léčiv .. robárova 48 .. Praha 10 .. Webové stránky: .. http://www. sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek .. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku....

Tagy: Aminomix 1 novum, Aminomix

Přečtěte si o tématu Aminomix. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma Aminomix, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Aminomix. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Aminomix.

COVID-19: USA

Poslední změna dat před 5 min

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: