Terbinafin actavis

Cập nhật cuối cùng: 2019-09-18

tìm kiếm kết quả cho Terbinafin actavis:


Terbinafin actavis


Neužívejte Terbinafin Actavis  jestliže jste alergický( na terbinafin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6)  jestliže máte závažnou poruchu funkce jater nebo ledvin Upozornění a opatřeníPřed užitím .....

Thẻ: Terbinafin actavis, Terbinafin actavis

Đọc về Terbinafin Actavis. Để giúp tìm kiếm chủ đề dễ dàng hơn: Terbinafin actavis, chúng tôi đã chuẩn bị danh sách các liên kết cho các cụm từ tìm kiếm: Terbinafin Actavis. Bạn có thể tìm thấy so sánh các tương tác, mô tả về thuốc và các bài viết khác về chủ đề: Terbinafin Actavis.

Tìm kiếm lần cuối trong hiệu thuốc

Giới thiệu

Một dự án phi thương mại tự do có sẵn cho mục đích so sánh thuốc laic ở mức độ tương tác, tác dụng phụ cũng như giá thuốc và lựa chọn thay thế của họ

Thêm thông tin

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: