Bootstrap Thumbnail First

Chi phí và lựa chọn thay thế thuốc hiện tại

Tìm hiểu các khoản phụ phí trung bình hiện tại cho thuốc của bạn. Và bạn cũng có thể thấy các lựa chọn thay thế cho thuốc, vì vậy bạn có thể so sánh giá cả và chọn phương án thay thế rẻ hơn.

Tìm giá và lựa chọn thay thế

Bootstrap Thumbnail Second

So sánh tương tác và tác dụng phụ

So sánh tất cả các loại thuốc bạn đang dùng hoặc sẽ uống. Bạn sẽ tìm hiểu xem thuốc của bạn có bất kỳ tương tác hoặc có tác dụng phụ tương tự.


So sánh thuốc của tôi

Bootstrap Thumbnail Third

So sánh giá và ưu đãi tại các hiệu thuốc

Tìm một loại thuốc hoặc chế độ ăn uống bổ sung trong tất cả các hiệu thuốc trực tuyến lớn cùng một lúc. Bạn cũng có thể chọn chỉ so sánh giữa các ưu đãi hàng đầu và ưu đãi của các hiệu thuốc lớn nhất.

Xem ưu đãi từ các hiệu thuốc

Lựa chọn sản phẩm trong ưu đãi của chúng tôi từ nhà thuốc của chúng tôi

  Đề nghị đặc biệt
-11%
  Đề nghị đặc biệt
-20%
trong 1 ngày | Giao hàng từ 29 CZK
33 CZK
  Đề nghị đặc biệt
-17%
Trong kho | Giao hàng từ 29 CZK
34 CZK
  Đề nghị đặc biệt
-23%
  Đề nghị đặc biệt
-12%
trong 1 ngày | Giao hàng từ 29 CZK
43 CZK
  Đề nghị đặc biệt
-12%
trong 1 ngày | Giao hàng từ 29 CZK
43 CZK
  Đề nghị đặc biệt
-16%
trong 1 ngày | Giao hàng từ 29 CZK
52 CZK
  Đề nghị đặc biệt
-13%
trong 1 ngày | Giao hàng từ 29 CZK
54 CZK
Omeprazol & Paralen & Vasocardin & ..

Omeprazol actavis & Paralen 500 Chuyển hóa của Acetaminophen có thể bị giảm khi kết hợp...hơn

Ibuprofen & Paracetamol

Tương tác thực phẩm và các khuyến nghị khácIbuprofen apotex: Tránh uống rượu Thực...hơn

Ibuprofen & Ketonal & Nalgesin

Ibuprofen apotex & Ketonal Nguy cơ hoặc mức độ nghiêm trọng của tác dụng phụ có thể...hơn

Tìm kiếm lần cuối trong hiệu thuốc

Giới thiệu

Một dự án phi thương mại tự do có sẵn cho mục đích so sánh thuốc laic ở mức độ tương tác, tác dụng phụ cũng như giá thuốc và lựa chọn thay thế của họ

Thêm thông tin

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: