Citalopram +pharma - tờ rơi, tác dụng phụ, tương tác, liều dùng


Chung: citalopram
Hoạt chất: citalopram hydrobromide
Giải pháp thay thế: Apo-cital, Citalec 10 zentiva, Citalec 20 zentiva, Citalon, Citalopram +pharma, Citalopram orion, Citalopram vitabalans, Citalopram-teva, Pram, Seropram
Nhóm ATC: N06AB04 - citalopram
Nội dung hoạt chất:
Các hình thức:
Lựa chọn sản phẩm trong ưu đãi của chúng tôi từ nhà thuốc của chúng tôi

Tìm kiếm lần cuối trong hiệu thuốc

Giới thiệu

Một dự án phi thương mại tự do có sẵn cho mục đích so sánh thuốc laic ở mức độ tương tác, tác dụng phụ cũng như giá thuốc và lựa chọn thay thế của họ

Thêm thông tin

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: