TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan Tableta


Generikum: telmisartan and diuretics
Účinná látka: telmisartan, hydrochlorothiazide
Alternativy: Actelsar hct, Kinzalkomb, Micardisplus, Pritorplus, Telhycar, Telmark plus, Telmisartan/hydrochlorothiazid auxilto, Telmisartan/hydrochlorothiazid billev, Telmisartan/hydrochlorothiazid egis, Telmisartan/hydrochlorothiazid ratiopharm, Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz, Telmisartan/hydrochlorothiazid teva, Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis, Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva, Telmisartan/hydrochlorothiazide liconsa, Telmizek combi, Tezeo hct, Tolucombi, Ylpio
ATC skupina: C09DA07 - telmisartan and diuretics
Obsah účinných látek: 80MG/12,5MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 90
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého.

Některé nežádoucí účinky mohou být závažné a vyžadují okamžitou lékařskou pomoc:

Musíte okamžitě navštívit lékaře nebo oddělení první pomoci nejbližší nemocnice, pokud zaznamenáte kterýkoliv z následujících příznaků:

Sepse* (často nazývaná "otrava krve"), je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, rychlý otok kůže a sliznic (angioedém); tyto nežádoucí účinky jsou vzácné (postihují až 1 pacienta z 1000), ale jsou extrémně závažné a pacienti by měli tento přípravek přestat užívat a okamžitě navštívit lékaře. Pokud se tyto nežádoucí účinky neléčí, mohou vést k úmrtí. Zvýšený výskyt sepse byl pozorován pouze u telmisartanu, nicméně jeho výskyt u přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan nelze vyloučit.

Možné nežádoucí účinky přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan:

Časté (postihují více než 1 z 10 pacientů)

 závratě

Méně časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů)

 pokles hladiny draslíku v krvi
 úzkost
 mdloba (synkopa)
 pocity brnění, mravenčení (parestézie)
 pocity závratě (vertigo)
 rychlá srdeční činnost (tachykardie)
 poruchy srdečního rytmu
 nízký krevní tlak
 prudký pokles krevního tlaku po postavení
 dušnost
 průjem
 sucho v ústech
 plynatost
 bolesti v zádech
 stahy svalů (spasmy)
 bolesti svalů
 poruchy erekce (neschopnost dosáhnout a udržet erekci)
 bolesti na hrudi
 zvýšení hladiny kyseliny močové v krvi.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 zánět plic (zánět průdušek)
 aktivace nebo zhoršení systémového lupus erythematodes (onemocnění, při kterém imunitní systém organismu útočí na vlastní tělo a které způsobuje bolesti kloubů, kožní vyrážky a horečku)
 bolest v krku
 zánět vedlejších dutin nosních
 pocity smutku (deprese)
 potíže s usínáním (nespavost)
 poruchy zraku
 dechové potíže
 bolesti břicha
 zácpa
 pocit nadmutí břicha (dyspepsie)
 nevolnost
 zánět žaludku (gastritis)
 abnormální jaterní funkce (tento nežádoucí účinek se vyskytuje s větší pravděpodobností u japonských pacientů)
 rychlý vznik otoku kůže a sliznic, který může vést k úmrtí (angioedém, také se smrtelnými následky)
 zčervenání kůže (erytém)
 alergické reakce jako je svědění nebo vyrážka
 zvýšené pocení
 kopřivka (urtikárie)
 bolesti kloubů (artralgie) a bolesti v končetinách
 svalové křeče
 chřipkovité onemocnění
 bolest
 zvýšení hladiny kyseliny močové
 nízká hladina sodíku
 zvýšení hladiny kreatininu, jaterních enzymů nebo kreatinfosfokinázy v krvi.

Nežádoucí účinky hlášené u jednotlivých léčivých látek mohou být možným nežádoucím účinkem i u přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.

Telmisartan

U pacientů užívajících samotný telmisartan byly pozorovány další nežádoucí uvedené níže:

Méně časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů)

 infekce horních cest dýchacích (například bolesti v krku, zánět vedlejších nosních dutin (sinusitida), běžné nachlazení)
 infekce močových cest
 nedostatek červených krvinek (anémie)
 vysoká hladina draslíku
 zpomalení srdeční činnosti (bradykardie)
 zhoršení funkce ledvin včetně náhlého selhání ledvin
 slabost
 kašel.

Vzácné (postihují až 1 z 1000 pacientů)

 Sepse* (často nazývaná „otrava krve“, je závažná infekce se zánětlivou odpovědí celého těla, která může vést k úmrtí)
 pokles počtu krevních destiček (trombocytopenie)
 zvýšení určitého druhu bílých krvinek (eozinofilie)
 závažné alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktická reakce, poléková vyrážka)
 nízká hladina krevního cukru (u diabetických pacientů)
 žaludeční nevolnost
 ekzém (porucha kůže)
 bolesti kloubů
 zánět šlach
 pokles hemoglobinu (krevní bílkovina)
 ospalost.

Velmi vzácné (postihují až 1 z 10000 pacientů)

 Progresivní zjizvení plicní tkáně (intersticiální plicní nemoc)**.

*Příhoda se mohla stát náhodně nebo mohla souviset s dosud neznámým mechanismem.

** Během podávání telmisartanu byly hlášeny případy progresivního zjizvení plicní tkáně. Nicméně není známo, zda telmisartan byl jejich příčinou.

Hydrochlorothiazid

U pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly pozorovány další nežádoucí uvedené níže:

Není známo (nelze určit na základě dostupných údajů):

 zánět slinných žláz
 snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, nízký počet krevních destiček (trombocytopenie)
 závažné alergické reakce (například přecitlivělost, anafylaktické reakce)
 snížená chuť k jídlu nebo nechutenství
 neklid
 závratě
 mlhavé nebo nažloutlé vidění
 pokles ostrosti zraku a vznik bolestí oka (možné příznaky akutního glaukomu s úzkým úhlem)
 zánět krevních cév (nekrotizující vaskulitida)
 zánět slinivky břišní
 žaludeční nevolnost
 zežloutnutí kůže nebo očí (žloutenka)
 syndrom podobný systémovému lupusu (onemocnění připomínající systémový lupus erythematodes, kdy imunitní systém útočí na vlastní tělo)
 kožní poruchy jako je zánět krevních cév v kůži, zvýšená citlivost k slunečnímu světlu nebo tvorba puchýřů a olupování nejvyšší vrstvy kůže (toxická epidermální nekrolýza)
 slabost
 zánět ledvin nebo zhoršení funkce ledvin
 přítomnost glukózy v moči (glykosurie)
 horečka
 porucha rovnováhy elektrolytů
 vysoká hladina cholesterolu v krvi
 pokles objemu krve
 zvýšení hladiny glukózy nebo tuků v krvi.

Hlášení nežádoucích účinků

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

5.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop