Vedlejší účinky: Vimpat & Tegretol cr 400

Porovnávané léky
Vimpat (lacosamide)
Tegretol cr 400 (carbamazepine)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Vimpat a Tegretol cr 400
Asténie
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (časté)
ataxie
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (velmi časté)
Bolest na hrudi
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (časté)
mentální deprese
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (časté)
Průjem
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (časté)
diplopie
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (časté)
Závrať
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (velmi časté)
Únava
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (velmi časté)
Bolest hlavy
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (velmi časté)
Nevolnost
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (časté)
nystagmus
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (méně časté)
parestézie
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (časté)
Svědění
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (časté)
tremor
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (časté)
závrať
Vimpat (časté) a Tegretol cr 400 (časté)
Zvracení
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (velmi časté)
Suchá ústa
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (časté)
Rozmazané vidění
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (časté)
Spavost
Vimpat (velmi časté) a Tegretol cr 400 (velmi časté)Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop