Vedlejší účinky: & Grimodin & Asentra 100 & Neurol 1,0 & Aktiferrin

Porovnávané léky
()
Grimodin (gabapentin)
Asentra 100 (sertraline)
Neurol 1,0 (alprazolam)
Aktiferrin (various combinations)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky a Grimodin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky a Asentra 100
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky a Neurol 1,0
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky a Aktiferrin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Asentra 100
Bolest břicha
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Alopecie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
amenorea
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
amnézie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Anorexie
Grimodin (časté) a Asentra 100 (velmi časté)
Úzkost
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
Artralgie
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Asténie
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
ataxie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Bolesti zad
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Bolest na hrudi
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Zmatek
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
zánět spojivek
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Zácpa
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Kašel
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
snížené libido
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
depersonalizace
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Průjem
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
diplopie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Závrať
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Dysmenorea
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Dyspepsie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
dušnost
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
dysurie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Bolesti uší
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Otok
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Epistaxis
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
vyrážka
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Únava
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
horečka
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
Nadýmání
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
gastroenteritida
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
halucinace
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Bolest hlavy
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Hyperesthesia
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
alergické reakce
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Hypertenze
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Hypestéza
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Hypotenze
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
artropatie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Cramps leg
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
menstruační porucha
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
nervozita
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
nystagmus
Grimodin (velmi časté) a Asentra 100 (méně časté)
Bolest
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Palpitace
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
parestézie
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
Zánět hltanu
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
polyuria
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Svědění
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
purpura
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
rýma
Grimodin (velmi časté) a Asentra 100 (časté)
zvýšené slinění
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Sinusitida
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
pokus o sebevraždu
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Synkopa
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Tachykardie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Žízeň
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Tinitus
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
tremor
Grimodin (velmi časté) a Asentra 100 (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
únik moči
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
kopřivka
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
závrať
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Zvracení
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Přibývání na váze
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Snížení hmotnosti
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Suchá ústa
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
zadržování moči
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Agitovanost
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
apatie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
emoční labilita
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
periferní edém
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
hypokinézy
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Migréna
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
generalizovaný edém
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
bolesti očí
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Suchá kůže
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Myalgie
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
Škubání svalů
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
abnormální myšlení
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
Abnormální sny
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
euforie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
impotence
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
hyper
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
lymfadenopatie
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
abnormální koordinace
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (méně časté)
Edém obličeje
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Abnormální chůze
Grimodin (časté) a Asentra 100 (časté)
Pocení zvýšené
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (velmi časté)
Nespavost
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Spavost
Grimodin (časté) a Asentra 100 (méně časté)
Vaginální krvácení
Grimodin (méně časté) a Asentra 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Neurol 1,0
Bolest břicha
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
amnézie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Anorexie
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Úzkost
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Zmatek
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Zácpa
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
snížené libido
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
depersonalizace
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
mentální deprese
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dysartrie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dysmenorea
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Dyspepsie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti uší
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Otok
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Epistaxis
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
vyrážka
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Oční poruchy
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Únava
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
halucinace
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hyperesthesia
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
alergické reakce
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Hypestéza
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hypotenze
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Příznaky chřipky
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Podrážděnost
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
letargie
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
menstruační porucha
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
hypotonia
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
nervozita
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest v končetinách
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
zvýšené slinění
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pocení
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Synkopa
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Tachykardie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Žízeň
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Tinitus
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
tremor
Grimodin (velmi časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
únik moči
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
kopřivka
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
závrať
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Přibývání na váze
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Suchá ústa
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
otupělost
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Agitovanost
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
apatie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
emoční labilita
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
fotofobie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nevolnost
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Myalgie
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Škubání svalů
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Abnormální sny
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
euforie
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Rozmazané vidění
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
abnormální koordinace
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
pocit opilosti
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Pocení zvýšené
Grimodin (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Grimodin (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Aktiferrin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Neurol 1,0
Bolest břicha
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
amnézie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Anorexie
Asentra 100 (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Úzkost
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Zmatek
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Zácpa
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
snížené libido
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dysfagie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depersonalizace
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Průjem
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Dysmenorea
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Dyspepsie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti uší
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Otok
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Epistaxis
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
vyrážka
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Únava
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
halucinace
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hyperesthesia
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
alergické reakce
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Hypestéza
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hypotenze
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
menstruační porucha
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Křeče
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
mydriáza
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nevolnost
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
nervozita
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
noční můra
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Záchvat
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
zvýšené slinění
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Synkopa
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Tachykardie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Žízeň
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Tinitus
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
tremor
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
únik moči
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
kopřivka
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
závrať
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Přibývání na váze
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Suchá ústa
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Agitovanost
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
apatie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
emoční labilita
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nevolnost
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Myalgie
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Škubání svalů
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Abnormální sny
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
euforie
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
akatíza
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
sebevražedné myšlenky
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
riziky
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
abnormální koordinace
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Sexuální dysfunkce
Asentra 100 (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Horké záblesky
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pocení zvýšené
Asentra 100 (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Asentra 100 (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Aktiferrin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Aktiferrin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Grimodin & Trittico & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Asentra & Sertralin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Stilnox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Asentra & Pregabalin & Zolpidem & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Pregabalin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět ..více

Neurol & Bisoprolol & Zenaro

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Bisoprolol mylan  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Bolesti uší, Otok, ..více

Neurol & Bisoprolol & Zenaro

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Bisoprolol mylan  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Bolesti uší, Otok, ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Neurol & Quetiapin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 100 a Sertralin vipharm  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bol ..více

Grimodin & Trittico &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Grimodin a Trittico ac 150 amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop