Vedlejší účinky: Egilok & Diclofenac duo pharmaswiss & Uno & Torvacard 20 & Milurit 100 & Mirtazapin mylan & Prestarium neo

Porovnávané léky
Egilok (metoprolol)
Diclofenac duo pharmaswiss (diclofenac)
Uno (diclofenac)
Torvacard 20 (atorvastatin)
Milurit 100 (allopurinol)
Mirtazapin mylan (mirtazapine)
Prestarium neo (perindopril)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Egilok a Diclofenac duo pharmaswiss
Bolest břicha
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Artralgie
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)
Zácpa
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Průjem
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Závrať
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
dušnost
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Otok
Egilok (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
vyrážka
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Nadýmání
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Bolest hlavy
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Hypertenze
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Nevolnost
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
parestézie
Egilok (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Svědění
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
kopřivka
Egilok (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
závrať
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zvracení
Egilok (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Spavost
Egilok (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Egilok a Uno
Bolest břicha
Egilok (časté) a Uno (méně časté)
Artralgie
Egilok (časté) a Uno (velmi časté)
Zácpa
Egilok (časté) a Uno (časté)
Průjem
Egilok (časté) a Uno (časté)
Závrať
Egilok (časté) a Uno (méně časté)
dušnost
Egilok (časté) a Uno (časté)
Otok
Egilok (méně časté) a Uno (časté)
vyrážka
Egilok (časté) a Uno (časté)
Nadýmání
Egilok (časté) a Uno (časté)
Bolest hlavy
Egilok (časté) a Uno (méně časté)
Hypertenze
Egilok (časté) a Uno (méně časté)
Nevolnost
Egilok (časté) a Uno (časté)
parestézie
Egilok (méně časté) a Uno (méně časté)
Svědění
Egilok (časté) a Uno (méně časté)
kopřivka
Egilok (méně časté) a Uno (méně časté)
závrať
Egilok (časté) a Uno (časté)
Zvracení
Egilok (časté) a Uno (časté)
Spavost
Egilok (méně časté) a Uno (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Egilok a Torvacard 20
Bolest břicha
Egilok (časté) a Torvacard 20 (časté)
Artralgie
Egilok (časté) a Torvacard 20 (časté)
Zácpa
Egilok (časté) a Torvacard 20 (časté)
Průjem
Egilok (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
vyrážka
Egilok (časté) a Torvacard 20 (časté)
Nadýmání
Egilok (časté) a Torvacard 20 (časté)
Bolest hlavy
Egilok (časté) a Torvacard 20 (velmi časté)
Nevolnost
Egilok (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Nespavost
Egilok (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Egilok a Milurit 100
vyrážka
Egilok (časté) a Milurit 100 (časté)
Nevolnost
Egilok (časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Egilok (časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Egilok a Mirtazapin mylan
Bolest břicha
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artralgie
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zácpa
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
Závrať
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
dušnost
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Otok
Egilok (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
vyrážka
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Hypertenze
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Hypotenze
Egilok (velmi časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Nevolnost
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
parestézie
Egilok (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Svědění
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Synkopa
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
závrať
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zvracení
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Přibývání na váze
Egilok (méně časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
periferní edém
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Bradykardie
Egilok (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Spavost
Egilok (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Egilok a Prestarium neo
Bolest břicha
Egilok (časté) a Prestarium neo (časté)
Průjem
Egilok (časté) a Prestarium neo (časté)
Otok
Egilok (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Bolest hlavy
Egilok (časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Palpitace
Egilok (časté) a Prestarium neo (méně časté)
kopřivka
Egilok (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Nespavost
Egilok (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Uno
Bolest břicha
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Alopecie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Anorexie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Úzkost
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Artralgie
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Uno (velmi časté)
Revmatoidní artritida
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Asténie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
astma
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Bolesti zad
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Uno (velmi časté)
Bronchitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
bolest krku
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Bolest na hrudi
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
zánět spojivek
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Zácpa
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Kašel
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Dermatitida
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Kontaktní dermatitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Průjem
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Závrať
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Dyspepsie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
dušnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
ekchymóza
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Otok
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Nadýmání
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
proplachování
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
zápach z úst
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Bolest hlavy
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Hematuria
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
herpes simplex
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
hypercholesterolémie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Hyperesthesia
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
hyperglykémie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
alergické reakce
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Hypertenze
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Příznaky chřipky
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
artropatie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Nazofaryngitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Nevolnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Poruchy nervového systému
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
osteoartróza
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Bolest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Bolest v končetinách
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
parestézie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Zánět hltanu
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
flebitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Zápal plic
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Svědění
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
rýma
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Sinusitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
kožní uzlík
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Kožní vřed
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
erytém
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Infekce močových cest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
kopřivka
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
závrať
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Zvracení
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Zimnice
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
hypokinézy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Migréna
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Reakce v místě aplikace
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
CK se zvýšil
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
zvýšený kreatinin
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
reakce v místě vpichu
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
bolesti očí
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Bolest v místě injekce
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
vesikulobulózní vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Vzestup ALT
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Suchá kůže
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Uno (velmi časté)
Sinus kongesce
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Krustování
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Myalgie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Snížená chuť k jídlu
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Břišní nepohodlí
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Bolest břicha v horní části
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
zvýšený kreatinin v krvi
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Měřítko
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Uno (velmi časté)
výbuch
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
induration
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
makulopapulární vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
zvýšené transaminázy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
podráždění místa aplikace
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Indukce místa vpichu
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
kožní karcinom
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
akné
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Svrbení v místě aplikace
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Vezikuly v místě aplikace
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Suchost místa aplikace
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Papuly aplikací
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Lokalizace aplikačního místa
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
procedurální bolest
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Uno (časté)
Spavost
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Uno (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Torvacard 20
Bolest břicha
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
Artralgie
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Torvacard 20 (časté)
Asténie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Bolesti zad
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Torvacard 20 (časté)
Zácpa
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Průjem
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Dyspepsie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Nadýmání
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Bolest hlavy
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Torvacard 20 (velmi časté)
alergické reakce
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Příznaky chřipky
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
Nazofaryngitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Nevolnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Bolest v končetinách
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Zánět hltanu
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Sinusitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (časté)
Infekce močových cest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
Vzestup ALT
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Myalgie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Milurit 100
vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
Nevolnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
makulopapulární vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Mirtazapin mylan
Bolest břicha
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Alopecie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Anorexie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Úzkost
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artralgie
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Asténie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
astma
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Bolesti zad
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Bronchitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bolest krku
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
zánět spojivek
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Zácpa
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
Závrať
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
dušnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Otok
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Hematuria
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
herpes simplex
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Hypertenze
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Příznaky chřipky
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Nevolnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
parestézie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zápal plic
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Svědění
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Sinusitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Infekce močových cest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
závrať
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zvracení
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zimnice
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
hypokinézy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Migréna
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bolesti očí
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Suchá kůže
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Myalgie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Spavost
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Prestarium neo
Bolest břicha
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Asténie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolesti zad
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Prestarium neo (časté)
Bolest na hrudi
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Kašel
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Průjem
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (časté)
Dyspepsie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Otok
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolest hlavy
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Bolest v končetinách
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (časté)
Zánět hltanu
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (časté)
rýma
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (časté)
Sinusitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Prestarium neo (časté)
Infekce močových cest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Prestarium neo (časté)
kopřivka
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Uno a Torvacard 20
Bolest břicha
Uno (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
Artralgie
Uno (velmi časté) a Torvacard 20 (časté)
Asténie
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Bolesti zad
Uno (velmi časté) a Torvacard 20 (časté)
Zácpa
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Průjem
Uno (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Dyspepsie
Uno (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
vyrážka
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Nadýmání
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Bolest hlavy
Uno (méně časté) a Torvacard 20 (velmi časté)
alergické reakce
Uno (méně časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Příznaky chřipky
Uno (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
Nazofaryngitida
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Nevolnost
Uno (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Bolest v končetinách
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Zánět hltanu
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Sinusitida
Uno (časté) a Torvacard 20 (časté)
Infekce močových cest
Uno (méně časté) a Torvacard 20 (časté)
Vzestup ALT
Uno (časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Myalgie
Uno (méně časté) a Torvacard 20 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Uno a Milurit 100
vyrážka
Uno (časté) a Milurit 100 (časté)
Nevolnost
Uno (časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Uno (časté) a Milurit 100 (časté)
makulopapulární vyrážka
Uno (časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Uno a Mirtazapin mylan
Bolest břicha
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Alopecie
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Anorexie
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Úzkost
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artralgie
Uno (velmi časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Asténie
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
astma
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Bolesti zad
Uno (velmi časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Bronchitida
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bolest krku
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
zánět spojivek
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Zácpa
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
Závrať
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
dušnost
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Otok
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
vyrážka
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Hematuria
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
herpes simplex
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Hypertenze
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Příznaky chřipky
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Nevolnost
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
parestézie
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zápal plic
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Svědění
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Sinusitida
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Infekce močových cest
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
závrať
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zvracení
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zimnice
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
hypokinézy
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Migréna
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bolesti očí
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Suchá kůže
Uno (velmi časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Uno (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Myalgie
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Spavost
Uno (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Uno a Prestarium neo
Bolest břicha
Uno (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Asténie
Uno (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolesti zad
Uno (velmi časté) a Prestarium neo (časté)
Bolest na hrudi
Uno (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Kašel
Uno (časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Průjem
Uno (časté) a Prestarium neo (časté)
Dyspepsie
Uno (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Otok
Uno (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolest hlavy
Uno (méně časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Bolest v končetinách
Uno (časté) a Prestarium neo (časté)
Zánět hltanu
Uno (časté) a Prestarium neo (časté)
rýma
Uno (časté) a Prestarium neo (časté)
Sinusitida
Uno (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Uno (časté) a Prestarium neo (časté)
Infekce močových cest
Uno (méně časté) a Prestarium neo (časté)
kopřivka
Uno (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Torvacard 20 a Milurit 100
vyrážka
Torvacard 20 (časté) a Milurit 100 (časté)
Nevolnost
Torvacard 20 (méně časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Torvacard 20 a Mirtazapin mylan
Bolest břicha
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artralgie
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Asténie
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Bolesti zad
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zácpa
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
vyrážka
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Příznaky chřipky
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Nevolnost
Torvacard 20 (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Sinusitida
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Infekce močových cest
Torvacard 20 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Myalgie
Torvacard 20 (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Torvacard 20 a Prestarium neo
Bolest břicha
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (časté)
Asténie
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolesti zad
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (časté)
Průjem
Torvacard 20 (méně časté) a Prestarium neo (časté)
Dyspepsie
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Bolest hlavy
Torvacard 20 (velmi časté) a Prestarium neo (velmi časté)
Bolest v končetinách
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (časté)
Zánět hltanu
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (časté)
Sinusitida
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Infekce močových cest
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (časté)
Nespavost
Torvacard 20 (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Mirtazapin mylan
vyrážka
Milurit 100 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Nevolnost
Milurit 100 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zvracení
Milurit 100 (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Prestarium neo
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Prestarium neo
Bolest břicha
Mirtazapin mylan (časté) a Prestarium neo (časté)
Asténie
Mirtazapin mylan (časté) a Prestarium neo (časté)
Bolesti zad
Mirtazapin mylan (časté) a Prestarium neo (časté)
Otok
Mirtazapin mylan (méně časté) a Prestarium neo (časté)
horečka
Mirtazapin mylan (méně časté) a Prestarium neo (méně časté)
Sinusitida
Mirtazapin mylan (časté) a Prestarium neo (méně časté)
Infekce močových cest
Mirtazapin mylan (časté) a Prestarium neo (časté)
Egilok & Diclofenac & Uno & Torvaca..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Egilok a Diclofenac duo pharmaswiss  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, Nevolnost, parestézi ..více

Prestarium & Paroxetin & Fromilid &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Uno & Prestarium & Paroxetin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Uno a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, Bolest hlavy, Bolest v končetinách, Zánět hltanu, rýma, Si ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Ortanol & Ibalgin & Al..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Ibalgin & Guajacuran &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ibalgin 200  Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, Bolest hlavy, Infekce močových cest, renální nedostatečnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Fromilid &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Carteol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Diclofenac & Zaldiar & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Zaldiar   Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Citalec 10 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Ar ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Diclofenac & Pms-testosterone & Thio..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Pms-testosterone  Alopecie, Úzkost, Asténie, Bolesti zad, Kontaktní dermatitida, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hla ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Prestarium & Ortanol & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Ortanol  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, ko ..více

Diclofenac & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Tramal kapky 100 mg/1 ml  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Revmatoidní artritida, Asténie, astma, Bronchitida, bolest krku, , Zácpa, , ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Prestarium & Paroxetin & Ortanol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

Prestarium & Paroxetin & Fromilid &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prestarium neo a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené svalové ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop