Vedlejší účinky: Sirdalud & Dolmina inj & Tezeo & Verospiron & Lusopress & Hydrochlorothiazid léčiva & Metoprolol al 100

Porovnávané léky
Sirdalud (tizanidine)
Dolmina inj (diclofenac)
Tezeo (telmisartan)
Verospiron (spironolactone)
Lusopress (nitrendipine)
Hydrochlorothiazid léčiva (hydrochlorothiazide)
Metoprolol al 100 (metoprolol)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Dolmina inj
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
Alopecie
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (méně časté)
Úzkost
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (velmi časté)
Asténie
Sirdalud (velmi časté) a Dolmina inj (časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (velmi časté)
Bronchitida
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (časté)
bolest krku
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (časté)
zánět spojivek
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Dolmina inj (méně časté)
Dyspepsie
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
ekchymóza
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Nadýmání
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (časté)
hypercholesterolémie
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (méně časté)
alergické reakce
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (méně časté)
Příznaky chřipky
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
parestézie
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
Zánět hltanu
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Zápal plic
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (méně časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (méně časté)
rýma
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Sinusitida
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (časté)
Kožní vřed
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
kopřivka
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (méně časté)
závrať
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Migréna
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (méně časté)
bolesti očí
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Vzestup ALT
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (časté)
Suchá kůže
Sirdalud (méně časté) a Dolmina inj (velmi časté)
Spavost
Sirdalud (časté) a Dolmina inj (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Tezeo
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Anémie
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Úzkost
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (časté)
Artritida
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (časté)
Asténie
Sirdalud (velmi časté) a Tezeo (méně časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Bronchitida
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
cystitida
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Tezeo (časté)
Dyspepsie
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Únava
Sirdalud (velmi časté) a Tezeo (časté)
Nadýmání
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Hypotenze
Sirdalud (velmi časté) a Tezeo (méně časté)
posturální hypotenze
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (méně časté)
nervozita
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Zánět hltanu
Sirdalud (časté) a Tezeo (méně časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (méně časté)
rýma
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Sinusitida
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (časté)
Kožní vřed
Sirdalud (časté) a Tezeo (časté)
Synkopa
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (méně časté)
závrať
Sirdalud (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Tezeo (méně časté)
Suchá ústa
Sirdalud (časté) a Tezeo (méně časté)
Bradykardie
Sirdalud (časté) a Tezeo (méně časté)
Spavost
Sirdalud (časté) a Tezeo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Verospiron
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Lusopress
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Hydrochlorothiazid léčiva
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Sinusitida
Sirdalud (méně časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Metoprolol al 100
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
mentální deprese
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Únava
Sirdalud (velmi časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Nadýmání
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Hypotenze
Sirdalud (velmi časté) a Metoprolol al 100 (velmi časté)
posturální hypotenze
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (velmi časté)
parestézie
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Synkopa
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
kopřivka
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
závrať
Sirdalud (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Bradykardie
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Spavost
Sirdalud (časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Dolmina inj a Tezeo
Bolest břicha
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
Úzkost
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
Artralgie
Dolmina inj (velmi časté) a Tezeo (časté)
Asténie
Dolmina inj (časté) a Tezeo (méně časté)
Bolesti zad
Dolmina inj (velmi časté) a Tezeo (časté)
Bronchitida
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Bolest na hrudi
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
Zácpa
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Kašel
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Průjem
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Závrať
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
Dyspepsie
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
dušnost
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Otok
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
vyrážka
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Nadýmání
Dolmina inj (časté) a Tezeo (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Dolmina inj (časté) a Tezeo (méně časté)
Bolest hlavy
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
Hypertenze
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (méně časté)
artropatie
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Nevolnost
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Bolest
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
Zánět hltanu
Dolmina inj (časté) a Tezeo (méně časté)
Svědění
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (méně časté)
rýma
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Sinusitida
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Kožní vřed
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Dolmina inj (časté) a Tezeo (časté)
Infekce močových cest
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (méně časté)
závrať
Dolmina inj (časté) a Tezeo (méně časté)
Zvracení
Dolmina inj (časté) a Tezeo (méně časté)
Myalgie
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (časté)
zvýšený kreatinin v krvi
Dolmina inj (časté) a Tezeo (méně časté)
Spavost
Dolmina inj (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Dolmina inj a Verospiron
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Dolmina inj a Lusopress
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Dolmina inj a Hydrochlorothiazid léčiva
Bolest břicha
Dolmina inj (méně časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Bolesti zad
Dolmina inj (velmi časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Kašel
Dolmina inj (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Závrať
Dolmina inj (méně časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Otok
Dolmina inj (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
vyrážka
Dolmina inj (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Sinusitida
Dolmina inj (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Dolmina inj (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Dolmina inj a Metoprolol al 100
Bolest břicha
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Artralgie
Dolmina inj (velmi časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Zácpa
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Průjem
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Závrať
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
dušnost
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Otok
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
vyrážka
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Nadýmání
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Bolest hlavy
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Hypertenze
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Nevolnost
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
parestézie
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Svědění
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
kopřivka
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
závrať
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Zvracení
Dolmina inj (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Spavost
Dolmina inj (méně časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Verospiron
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Lusopress
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Hydrochlorothiazid léčiva
Bolest břicha
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Bolesti zad
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Kašel
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Závrať
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Otok
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
vyrážka
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Palpitace
Tezeo (méně časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Sinusitida
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Tezeo (časté) a Hydrochlorothiazid léčiva (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Metoprolol al 100
Bolest břicha
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Artralgie
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Zácpa
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Průjem
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Závrať
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
dušnost
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Otok
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
vyrážka
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Únava
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Nadýmání
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Bolest hlavy
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Hypertenze
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Hypotenze
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (velmi časté)
posturální hypotenze
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (velmi časté)
Nevolnost
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Palpitace
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Svědění
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Synkopa
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
závrať
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Zvracení
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
periferní edém
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Bradykardie
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Pocení zvýšené
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Nespavost
Tezeo (časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Spavost
Tezeo (méně časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Verospiron a Lusopress
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Verospiron a Hydrochlorothiazid léčiva
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Verospiron a Metoprolol al 100
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lusopress a Hydrochlorothiazid léčiva
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lusopress a Metoprolol al 100
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Hydrochlorothiazid léčiva a Metoprolol al 100
Bolest břicha
Hydrochlorothiazid léčiva (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Závrať
Hydrochlorothiazid léčiva (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Otok
Hydrochlorothiazid léčiva (časté) a Metoprolol al 100 (méně časté)
vyrážka
Hydrochlorothiazid léčiva (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Palpitace
Hydrochlorothiazid léčiva (časté) a Metoprolol al 100 (časté)
Sirdalud & Dolmina & Tezeo & Verosp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Dolmina inj  Bolest břicha, Alopecie, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, , zánět spojivek, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Isicom & Ropinirol & Rosuca..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Isicom 250 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Ropinirol farmax  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Lusopress & Vasocardin & Perinalon ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lusopress a Vasocardin sr 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Lusopress a Perinalon   Vedlejší a nežádoucí účinky Lusopress a Tulip   Vedlejší a nežádoucí ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Isicom & Motilium & Control..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Motilium  Palpitace, Suchá ústa,   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Controloc  Bolest břicha, ..více

Tezeo & Isicom & Ropinirol & Rosuca..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Isicom 250 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Ropinirol farmax  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Tezeo & Sobycor & Herpesin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Sobycor  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Hyp ..více

Tezeo & Indapamid & Nebivolol & Dic..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Indapamid pmcs  Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Bolest hlavy, Nevolnost, nervozita, Bolest, ..více

Tezeo & Telmisartan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Telmisartan sandoz  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem ..více

Tezeo & Rolpryna & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Nebivolol & Rosumop & Stacy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Nebivolol sandoz  Bolest na hrudi, Průjem, Závrať, dušnost, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, periferní edém, Bradykardie, Nespavost,   Vedlejší a ne ..více

Tezeo & Isicom & Ropinirol & Rosuca..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Isicom 250 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Ropinirol farmax  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Sirdalud & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Velaxin  Bolest břicha, Alopecie, Anémie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, burzititidy, kandidóza, bolest krku, , zánět spojive ..více

Sirdalud & Prenessa & Cipralex & Xa..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, kopřivka,   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Sobycor & Herpesin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Sobycor  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Hyp ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Indapamid & Nebivolol & Dic..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Indapamid pmcs  Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Bolest hlavy, Nevolnost, nervozita, Bolest, ..více

Tezeo & Sobycor & Herpesin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Sobycor  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Hyp ..více

Tezeo & Sobycor & Herpesin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Sobycor  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Hyp ..více

Tezeo & Rytmonorm & Pradaxa & Furon..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rytmonorm  Bolest břicha, Úzkost, Asténie, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypotenze ..více

Tezeo & Nakom & Diclofenac & Rolpry..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Nakom mite   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Diclofenac al 50  Bolest břicha, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, ..více

Tezeo & Micardis

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Micardis  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, ..více

Tezeo & Desloratadin & Betaloc & Ka..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Desloratadin mylan , Únava, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Zánět hltanu, Suchá ústa, Myalgie, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Bet ..více

Tezeo & Telmisartan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Telmisartan actavis  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průje ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop