Vedlejší účinky: Sirdalud & Derin & Brintellix & Mirtazapin mylan &

Porovnávané léky
Sirdalud (tizanidine)
Derin (quetiapine)
Brintellix (vortioxetine)
Mirtazapin mylan (mirtazapine)
()
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Derin
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Amblyopie
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Anémie
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Úzkost
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Artritida
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Asténie
Sirdalud (velmi časté) a Derin (méně časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
kandidóza
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
vaginální kandidóza
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
bolest krku
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
zánět spojivek
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
cystitida
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Dysfagie
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
depersonalizace
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
mentální deprese
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Derin (méně časté)
dyskineze
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Dyspepsie
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Bolesti uší
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
ekchymóza
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Únava
Sirdalud (velmi časté) a Derin (časté)
horečka
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Nadýmání
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Krvácející
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
hyperlipidemie
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Hypotenze
Sirdalud (velmi časté) a Derin (časté)
posturální hypotenze
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
hypotyroidní
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Příznaky chřipky
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
leukocytóza
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
leukopenie
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
parestézie
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Zánět hltanu
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Zápal plic
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
rýma
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Sinusitida
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
Kožní vřed
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
porucha řeči
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Pocení
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Synkopa
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
Tinitus
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
tremor
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
vaginitida
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
závrať
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Snížení hmotnosti
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Suchá ústa
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
zadržování moči
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
otupělost
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Agitovanost
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
Migréna
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
bolesti očí
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Vzestup ALT
Sirdalud (časté) a Derin (časté)
Nevolnost
Sirdalud (méně časté) a Derin (méně časté)
abnormální myšlení
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
Abnormální sny
Sirdalud (méně časté) a Derin (časté)
Rozmazané vidění
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Bradykardie
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
myasthenia
Sirdalud (časté) a Derin (méně časté)
Spavost
Sirdalud (časté) a Derin (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Brintellix
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Mirtazapin mylan
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Alopecie
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Úzkost
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artritida
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Asténie
Sirdalud (velmi časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Bronchitida
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bolest krku
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
zánět spojivek
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
cystitida
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
hluchota
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
depersonalizace
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Mirtazapin mylan (časté)
dyskineze
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Bolesti uší
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
horečka
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
glaukom
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Hypotenze
Sirdalud (velmi časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Renální počet
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
parestézie
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zápal plic
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Sinusitida
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Synkopa
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
tremor
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
vaginitida
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
závrať
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Snížení hmotnosti
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Suchá ústa
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
zadržování moči
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Agitovanost
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
emoční labilita
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Migréna
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
abnormální testy jaterních funkcí
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bolesti očí
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Suchá kůže
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Nevolnost
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
abnormální myšlení
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Abnormální sny
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
euforie
Sirdalud (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Bradykardie
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
myasthenia
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Spavost
Sirdalud (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Brintellix
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Mirtazapin mylan
Bolest břicha
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
amenorea
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
amnézie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Anorexie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Úzkost
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artralgie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Artritida
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Asténie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
astma
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
ataxie
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Bolesti zad
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
bolest krku
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Zmatek
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
zánět spojivek
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Zácpa
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
cystitida
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
dehydratace
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bludy
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
depersonalizace
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Závrať
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
dysartrie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
dyskineze
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Dysmenorea
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
dušnost
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
dysurie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Bolesti uší
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Epistaxis
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
vyrážka
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
extrapyramidový syndrom
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
horečka
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
krvácení z gumy
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
halucinace
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Hypertenze
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Hypestéza
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Hypotenze
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
zvýšené libido
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Leukorea
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Nevolnost
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
parestézie
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zápal plic
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Svědění
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Sinusitida
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Stomatitida
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Synkopa
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Žízeň
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
tremor
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
únik moči
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Infekce močových cest
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
vaginitida
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
závrať
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zvracení
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Přibývání na váze
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Suchá ústa
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
zadržování moči
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Zimnice
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Agitovanost
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
apatie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
periferní edém
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Migréna
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Krční tuhost
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
manická reakce
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
bolesti očí
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
paranoidní reakce
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Nevolnost
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Myalgie
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Škubání svalů
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (velmi časté)
abnormální myšlení
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Abnormální sny
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
impotence
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
hyper
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Bradykardie
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
abnormální koordinace
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Edém obličeje
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (méně časté)
Zvýšený kašel
Derin (časté) a Mirtazapin mylan (časté)
myasthenia
Derin (méně časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Spavost
Derin (velmi časté) a Mirtazapin mylan (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Mirtazapin mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Sirdalud & Derin & Brintellix & Mir..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Derin  Bolest břicha, Amblyopie, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, kandidóza, vaginální kandidóza, bolest krku, , zánět spojivek, ..více

Derin & Cipralex & Gerodorm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Cipralex břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Boles ..více

Brintellix & Trittico & Lyrica & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Trittico prolong   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Lyrica   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Rivotril   Vedlejší a nežádouc ..více

Sirdalud & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Velaxin  Bolest břicha, Alopecie, Anémie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, burzititidy, kandidóza, bolest krku, , zánět spojive ..více

Sirdalud & Velaxin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Velaxin  Bolest břicha, Alopecie, Anémie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, burzititidy, kandidóza, bolest krku, , zánět spojive ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Mirtazapin & Hypnogen & Azitromycin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, cy ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Sirdalud & Prenessa & Cipralex & Xa..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Zánět hltanu, rýma, Sinusitida, kopřivka,   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Brintellix & Omeprazol & Fenofix & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Omeprazol stada   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Fenofix   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Telmisartan sandoz   Vedlejší ..více

Brintellix & Trittico & Lyrica & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Trittico prolong   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Lyrica   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Rivotril   Vedlejší a nežádouc ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Mirtazapin & Tramal &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Tramal retard tablety 150 mg  Bolest břicha, Angina, Anorexie, Artralgie, Asténie, astma, ataxie, Bronchitida, bolest krku, Zmatek, Zácpa, dehydrat ..více

Derin & Fevarin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Fevarin 50  Bolest břicha, Amblyopie, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, , Zmatek, zán ..více

Derin & Pregabalin & Olanzapin & El..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Derin a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxi ..více

Sirdalud & Dolmina & Tezeo & Verosp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Dolmina inj  Bolest břicha, Alopecie, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, , zánět spojivek, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie ..více

Mirtazapin & Seropram & Omeprazol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Seropram  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Brintellix & Trittico & Lyrica & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Trittico prolong   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Lyrica   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Rivotril   Vedlejší a nežádouc ..více

Mirtazapin & Asentra & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin mylan a Asentra 100  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Brintellix & Tezeo & Omeprazol & Ib..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Tezeo   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Omeprazol mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Ibalgin 400   Vedlejší a nežádou ..více

Brintellix & Trittico & Rivotril & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Trittico prolong   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Rivotril   Vedlejší a nežádoucí účinky Brintellix a Venlafaxin mylan   Vedlejší ..více

Sirdalud & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Rolpryna  Bolest břicha, absces, Alopecie, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, burzititidy, kandidóza, vaginální kandi ..více

Sirdalud & Dolmina & Tezeo & Verosp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Dolmina inj  Bolest břicha, Alopecie, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, , zánět spojivek, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie ..více

Sirdalud & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Velaxin  Bolest břicha, Alopecie, Anémie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, burzititidy, kandidóza, bolest krku, , zánět spojive ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop