Vedlejší účinky: Seropram & Timonil 300 retard & Zoxon 2 & Lanzul &

Porovnávané léky
Seropram (citalopram)
Timonil 300 retard (carbamazepine)
Zoxon 2 (doxazosin)
Lanzul (lansoprazole)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Seropram a Timonil 300 retard
amnézie
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Úzkost
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Asténie
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
ataxie
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Bolesti zad
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Bolest na hrudi
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Zmatek
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Zácpa
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
alergická dermatitida
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Průjem
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Závrať
Seropram (velmi časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Dyspepsie
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Otok
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
vyrážka
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Únava
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Bolest hlavy
Seropram (velmi časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Hypertenze
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
letargie
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
leukopenie
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Nevolnost
Seropram (velmi časté) a Timonil 300 retard (časté)
Bolest
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
parestézie
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Svědění
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
Záchvat
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
porucha řeči
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
tremor
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
kopřivka
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
závrať
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
Zvracení
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Přibývání na váze
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Suchá ústa
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
Gamma GT se zvýšila
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
zvýšená alkalická fosfatáza
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
Škubání svalů
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
abnormální myšlení
Seropram (méně časté) a Timonil 300 retard (časté)
Rozmazané vidění
Seropram (časté) a Timonil 300 retard (časté)
Spavost
Seropram (velmi časté) a Timonil 300 retard (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Seropram a Zoxon 2
Bolest břicha
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Úzkost
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Arytmie
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Artralgie
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Artritida
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Asténie
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
ataxie
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Bolesti zad
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Bolest na hrudi
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
zánět spojivek
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Zácpa
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
snížené libido
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Dermatitida
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (časté)
Průjem
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Závrať
Seropram (velmi časté) a Zoxon 2 (velmi časté)
Dyspepsie
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
dušnost
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Otok
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Epistaxis
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
vyrážka
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Únava
Seropram (časté) a Zoxon 2 (velmi časté)
Nadýmání
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
proplachování
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Bolest hlavy
Seropram (velmi časté) a Zoxon 2 (velmi časté)
Hematuria
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Hypestéza
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (časté)
Hypotenze
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
posturální hypotenze
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Cramps leg
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Křeče
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Infarkt myokardu
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Nevolnost
Seropram (velmi časté) a Zoxon 2 (časté)
nervozita
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Bolest
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Palpitace
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
parestézie
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
polyuria
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
prostaty
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Svědění
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
infekce dýchacích cest
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (časté)
rýma
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Synkopa
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Tachykardie
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Tinitus
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
tremor
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (časté)
únik moči
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Infekce močových cest
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
závrať
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Suchá ústa
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
zadržování moči
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
apatie
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
svalová slabost
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
bolesti očí
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Nevolnost
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (velmi časté)
Myalgie
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Posturální závratě
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (časté)
periferní ischémie
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (méně časté)
impotence
Seropram (časté) a Zoxon 2 (časté)
Selhání ejakulace
Seropram (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
příznaky influenzy
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (časté)
Sexuální dysfunkce
Seropram (méně časté) a Zoxon 2 (časté)
Pocení zvýšené
Seropram (velmi časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Nespavost
Seropram (velmi časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Spavost
Seropram (velmi časté) a Zoxon 2 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Seropram a Lanzul
Bolest břicha
Seropram (časté) a Lanzul (méně časté)
Asténie
Seropram (méně časté) a Lanzul (časté)
Zácpa
Seropram (časté) a Lanzul (méně časté)
Průjem
Seropram (časté) a Lanzul (časté)
Závrať
Seropram (velmi časté) a Lanzul (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Seropram (časté) a Lanzul (časté)
ezofagitida
Seropram (méně časté) a Lanzul (časté)
vyrážka
Seropram (méně časté) a Lanzul (časté)
Nadýmání
Seropram (časté) a Lanzul (časté)
zánět žaludku
Seropram (méně časté) a Lanzul (časté)
Bolest hlavy
Seropram (velmi časté) a Lanzul (méně časté)
Nevolnost
Seropram (velmi časté) a Lanzul (méně časté)
Bolest
Seropram (časté) a Lanzul (časté)
parestézie
Seropram (časté) a Lanzul (časté)
Zánět hltanu
Seropram (časté) a Lanzul (časté)
rýma
Seropram (časté) a Lanzul (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Seropram (časté) a Lanzul (méně časté)
Zvracení
Seropram (méně časté) a Lanzul (časté)
Vzestup ALT
Seropram (méně časté) a Lanzul (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Seropram a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Timonil 300 retard a Zoxon 2
Úzkost
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Asténie
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
ataxie
Timonil 300 retard (velmi časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Bolesti zad
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (časté)
Bolest na hrudi
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (časté)
Zácpa
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
mentální deprese
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Průjem
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (časté)
Závrať
Timonil 300 retard (velmi časté) a Zoxon 2 (velmi časté)
Dyspepsie
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Otok
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
vyrážka
Timonil 300 retard (velmi časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Únava
Timonil 300 retard (velmi časté) a Zoxon 2 (velmi časté)
Bolest hlavy
Timonil 300 retard (velmi časté) a Zoxon 2 (velmi časté)
Nevolnost
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (časté)
Bolest
Timonil 300 retard (velmi časté) a Zoxon 2 (časté)
parestézie
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Svědění
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
tremor
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (časté)
závrať
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Suchá ústa
Timonil 300 retard (časté) a Zoxon 2 (méně časté)
Spavost
Timonil 300 retard (velmi časté) a Zoxon 2 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Timonil 300 retard a Lanzul
Asténie
Timonil 300 retard (časté) a Lanzul (časté)
Zácpa
Timonil 300 retard (časté) a Lanzul (méně časté)
Průjem
Timonil 300 retard (časté) a Lanzul (časté)
Závrať
Timonil 300 retard (velmi časté) a Lanzul (časté)
eozinofilie
Timonil 300 retard (časté) a Lanzul (méně časté)
vyrážka
Timonil 300 retard (velmi časté) a Lanzul (časté)
Bolest hlavy
Timonil 300 retard (velmi časté) a Lanzul (méně časté)
Nevolnost
Timonil 300 retard (časté) a Lanzul (méně časté)
Bolest
Timonil 300 retard (velmi časté) a Lanzul (časté)
parestézie
Timonil 300 retard (časté) a Lanzul (časté)
Zvracení
Timonil 300 retard (velmi časté) a Lanzul (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Timonil 300 retard a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zoxon 2 a Lanzul
Bolest břicha
Zoxon 2 (časté) a Lanzul (méně časté)
Asténie
Zoxon 2 (méně časté) a Lanzul (časté)
Zácpa
Zoxon 2 (méně časté) a Lanzul (méně časté)
Průjem
Zoxon 2 (časté) a Lanzul (časté)
Závrať
Zoxon 2 (velmi časté) a Lanzul (časté)
vyrážka
Zoxon 2 (méně časté) a Lanzul (časté)
Nadýmání
Zoxon 2 (méně časté) a Lanzul (časté)
Bolest hlavy
Zoxon 2 (velmi časté) a Lanzul (méně časté)
Nevolnost
Zoxon 2 (časté) a Lanzul (méně časté)
Bolest
Zoxon 2 (časté) a Lanzul (časté)
parestézie
Zoxon 2 (méně časté) a Lanzul (časté)
rýma
Zoxon 2 (časté) a Lanzul (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zoxon 2 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Seropram & Timonil & Zoxon & Lanzul..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Seropram a Timonil 300 retard amnézie, Úzkost, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, alergická dermatitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok ..více

Lanzul & Prestarium & Paroxetin & M..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Průjem, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pa ..více

Lanzul & Amedo & Cezera & Essential..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Amedo  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Vzestup A L T,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a ..více

Lanzul & Salazopyrin & Pms-testoster..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Salazopyrin en  Bolest břicha, Závrať, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pms-testosterone  Asténie, Průj ..více

Seropram & Timonil & Zoxon & Lanzul..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Seropram a Timonil 300 retard amnézie, Úzkost, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, alergická dermatitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok ..více

Lanzul & Prestarium & Paroxetin & M..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Průjem, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pa ..více

Seropram & Timonil & Zoxon & Lanzul..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Seropram a Timonil 300 retard amnézie, Úzkost, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, alergická dermatitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok ..více

Lanzul & Amedo & Cezera & Essential..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Amedo  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Vzestup A L T,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a ..více

Lanzul & Nolpaza & Talcid & Tezeo ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Nolpaza  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Talcid ..více

Lanzul & Zevesin & Tanyz & Gopten ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Zevesin  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tanyz eras  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, Závr ..více

Lanzul & Nolpaza & Talcid & Tezeo ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Nolpaza  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Talcid ..více

Lanzul & Tezeo & Asolfena & Bisopro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tezeo hct   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Asolfena  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Bi ..více

Lanzul & Zevesin & Tanyz & Gopten ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Zevesin  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tanyz eras  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, Závr ..více

Lanzul & Tezeo & Asolfena & Bisopro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tezeo hct   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Asolfena  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Bi ..více

Lanzul & Nolpaza & Talcid & Tezeo ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Nolpaza  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Talcid ..více

Lanzul & Tezeo & Asolfena & Bisopro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tezeo hct   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Asolfena  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Bi ..více

Lanzul & Prestarium & Paroxetin & M..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Průjem, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pa ..více

Lanzul & Tezeo & Asolfena & Bisopro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tezeo hct   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Asolfena  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Bi ..více

Lanzul & Zevesin & Tanyz & Gopten ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Zevesin  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tanyz eras  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, Závr ..více

Lanzul & Salazopyrin & Pms-testoster..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Salazopyrin en  Bolest břicha, Závrať, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pms-testosterone  Asténie, Průj ..více

Lanzul & Amedo & Cezera & Essential..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Amedo  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Vzestup A L T,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a ..více

Lanzul & Amedo & Cezera & Essential..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Amedo  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Vzestup A L T,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a ..více

Lanzul & Prestarium & Paroxetin & M..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Průjem, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pa ..více

Lanzul & Salazopyrin & Pms-testoster..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Salazopyrin en  Bolest břicha, Závrať, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pms-testosterone  Asténie, Průj ..více

Lanzul & Salazopyrin & Pms-testoster..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Salazopyrin en  Bolest břicha, Závrať, vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Pms-testosterone  Asténie, Průj ..více

Lanzul & Nolpaza & Talcid & Tezeo ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Nolpaza  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, Bolest, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Talcid ..více

Lanzul & Zevesin & Tanyz & Gopten ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Zevesin  Zácpa, Závrať, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lanzul a Tanyz eras  Bolest břicha, Asténie, Zácpa, Průjem, Závr ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop