Vedlejší účinky: Prenewel & Neurol 0,5 & Cipralex & Xados & Nolpaza & Ibalgin 400 & Amoksiklav 1 g

Porovnávané léky
Prenewel (perindopril and diuretics)
Neurol 0,5 (alprazolam)
Cipralex (escitalopram)
Xados (bilastine)
Nolpaza (pantoprazole)
Ibalgin 400 (ibuprofen)
Amoksiklav 1 g (amoxicillin and enzyme inhibitor)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Nolpaza
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Ibalgin 400
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Amoksiklav 1 g
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cipralex
Bolest břicha
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
amnézie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Anorexie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Úzkost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Artralgie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Asténie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
ataxie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Psychiatrické poruchy
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
Bolest na hrudi
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Zmatek
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Zácpa
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
snížené libido
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Dysfagie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
depersonalizace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Dermatitida
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Průjem
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Závrať
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
Dysmenorea
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Dyspepsie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
dušnost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti uší
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Otok
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Epistaxis
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
vyrážka
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (méně časté)
Únava
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
horečka
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
halucinace
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
alergické reakce
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Hypestéza
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Hypotenze
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
zvýšené libido
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Podrážděnost
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
letargie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
menstruační porucha
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Křeče
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
mydriáza
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Nosní kongesce
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
nervozita
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
noční můra
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest v končetinách
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Palpitace
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
parestézie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
předmenstruační syndrom
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Svědění
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Záchvat
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
zvýšené slinění
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
spánková apnoe
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Synkopa
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Tachykardie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Žízeň
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Tinitus
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (méně časté)
tremor
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
únik moči
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
kopřivka
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
závrať
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Přibývání na váze
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Snížení hmotnosti
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Suchá ústa
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Agitovanost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
apatie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
emoční labilita
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Slabost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Svalová síla
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Myalgie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (časté)
Škubání svalů
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
těsnost v hrudi
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
Snížená chuť k jídlu
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (časté)
dezorientace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Rušení pozornosti
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
derealizace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Zhoršení paměti
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Abnormální sny
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
euforie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hypomania
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
manické
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Rozmazané vidění
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (časté)
depresivní nálada
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
sebevražedné myšlenky
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
riziky
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
abnormální koordinace
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Pocit nervozity
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Horké záblesky
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
hypersomnie
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (méně časté)
Nespavost
Neurol 0,5 (časté) a Cipralex (velmi časté)
pomalost
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
dysfonie
Neurol 0,5 (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Spavost
Neurol 0,5 (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Xados
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Nolpaza
Bolest břicha
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Artralgie
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Zácpa
Neurol 0,5 (méně časté) a Nolpaza (časté)
Průjem
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Závrať
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
vyrážka
Neurol 0,5 (velmi časté) a Nolpaza (méně časté)
Únava
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
alergické reakce
Neurol 0,5 (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Svědění
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (časté)
Rozmazané vidění
Neurol 0,5 (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Nespavost
Neurol 0,5 (časté) a Nolpaza (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Ibalgin 400
Zácpa
Neurol 0,5 (méně časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Průjem
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (časté)
Závrať
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Dyspepsie
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (časté)
Otok
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (časté)
Gastrointestinální poruchy
Neurol 0,5 (velmi časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Svědění
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,5 (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Spavost
Neurol 0,5 (velmi časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Amoksiklav 1 g
Bolest břicha
Neurol 0,5 (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Průjem
Neurol 0,5 (časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
vyrážka
Neurol 0,5 (velmi časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,5 (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Svědění
Neurol 0,5 (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
kopřivka
Neurol 0,5 (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,5 (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Xados
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Nolpaza
Bolest břicha
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Artralgie
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Zácpa
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Závrať
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (časté)
eructation
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
vyrážka
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Únava
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Nadýmání
Cipralex (časté) a Nolpaza (časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (méně časté)
hyperglykémie
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
alergické reakce
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (časté)
Bolest
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Svědění
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (méně časté)
Zvracení
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (časté)
zvýšené jaterní enzymy
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (časté)
kovová chuť
Cipralex (méně časté) a Nolpaza (časté)
Rozmazané vidění
Cipralex (časté) a Nolpaza (méně časté)
Nespavost
Cipralex (velmi časté) a Nolpaza (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Ibalgin 400
Anémie
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Zácpa
Cipralex (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Kašel
Cipralex (časté) a Ibalgin 400 (méně časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Ibalgin 400 (časté)
Závrať
Cipralex (velmi časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Dyspepsie
Cipralex (časté) a Ibalgin 400 (časté)
Otok
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (časté)
Nadýmání
Cipralex (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Gastrointestinální poruchy
Cipralex (velmi časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Hematuria
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (méně časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Svědění
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (méně časté)
infekce dýchacích cest
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Infekce močových cest
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (časté)
Zvracení
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
zadržování moči
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (časté)
periferní edém
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (méně časté)
Břišní nepohodlí
Cipralex (méně časté) a Ibalgin 400 (méně časté)
Spavost
Cipralex (velmi časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Amoksiklav 1 g
Bolest břicha
Cipralex (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Cipralex (časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
vyrážka
Cipralex (méně časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Svědění
Cipralex (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
kopřivka
Cipralex (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Zvracení
Cipralex (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Vulvovaginální mykotická infekce
Cipralex (méně časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Nolpaza
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Ibalgin 400
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Amoksiklav 1 g
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Nolpaza a Ibalgin 400
Zácpa
Nolpaza (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Průjem
Nolpaza (méně časté) a Ibalgin 400 (časté)
Závrať
Nolpaza (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Nadýmání
Nolpaza (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Bolest hlavy
Nolpaza (méně časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Nevolnost
Nolpaza (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Svědění
Nolpaza (méně časté) a Ibalgin 400 (méně časté)
Zvracení
Nolpaza (časté) a Ibalgin 400 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Nolpaza a Amoksiklav 1 g
Bolest břicha
Nolpaza (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Průjem
Nolpaza (méně časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
vyrážka
Nolpaza (méně časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
Bolest hlavy
Nolpaza (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Nevolnost
Nolpaza (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Svědění
Nolpaza (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Zvracení
Nolpaza (časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Amoksiklav 1 g
Průjem
Ibalgin 400 (časté) a Amoksiklav 1 g (časté)
Bolest hlavy
Ibalgin 400 (velmi časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Nevolnost
Ibalgin 400 (velmi časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Svědění
Ibalgin 400 (méně časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Zvracení
Ibalgin 400 (velmi časté) a Amoksiklav 1 g (méně časté)
Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Cipralex & Sanval & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, Cerebrovaskulární choroby, bolest krku, ..více

Neurol & Prenessa & Ibalgin & Detra..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, Bolest v končetinách, Palpitace, Infekce ..více

Cipralex & Milurit & Thromboreductin..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Milurit 100 vyrážka, Nevolnost, Zvracení, makulopapulární vyrážka,   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Thromboreductin  Bolest břicha, Alopecie, ..více

Ibalgin & Acylpyrin & Panadol & Par..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Acylpyrin   Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Panadol  Anémie, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Gastrointestinální poruchy, Bolest ..více

Cipralex & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 75 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, H ..více

Cipralex & Vidonorm & Trittico & Si..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Vidonorm   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, ..více

Cipralex & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Neurol & Gabapentin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Gabapentin aurobindo  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido ..více

Ibalgin & Pregabalin & Sertivan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Pregabalin sandoz  Anémie, Zácpa, Průjem, Závrať, Otok, eozinofilie, Nadýmání, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Hematuria, Krvácející, hypoglyk ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Neurol & Cipralex & Godasal & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Cipralex & Bisoprolol & Euthyrox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Bisoprolol mylan  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Bolesti uší ..více

Ibalgin & Telmisartan-ratiopharm & B..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Telmisartan-ratiopharm  Anémie, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, akutní renální selhán ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Ibalgin & Trittico & Augmentin & St..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Trittico ac 150  Zácpa, Průjem, Závrať, Otok, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Ibalgin 400 a Augment ..více

Cipralex & Vidonorm & Trittico & Si..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Vidonorm   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, ..více

Nolpaza & Prenewel & Neurol & Cipra..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nolpaza a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Nolpaza a Neurol 0,5  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergické r ..více

Prenewel & Neurol & Cipralex & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Pren ..více

Cipralex & Lozap & Neurol & Ibalgin..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Lozap 100 zentiva  Bolest břicha, Anémie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, celulitida, Bolest na hrudi, , Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Únava, ..více

Prenewel & Cipralex & Xados & Testi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel a Testim   Vedlejší a nežádoucí účinky Prenewel ..více

Xados & Zinnat & Ibalgin & Zulbex ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Ibalgin 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Zulbex   Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Prene ..více

Cipralex & Pregabalin & Chlorprothix..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artra ..více

Cipralex & Rivotril &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Podrážděnost, nervozita, Z ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop