Vedlejší účinky: Pragiola & Cezera & Doxyhexal 200 tabs & Neurol 1,0 &

Porovnávané léky
Pragiola (pregabalin)
Cezera (levocetirizine)
Doxyhexal 200 tabs (doxycycline)
Neurol 1,0 (alprazolam)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Cezera
Bolest břicha
Pragiola (časté) a Cezera (časté)
Průjem
Pragiola (časté) a Cezera (časté)
Závrať
Pragiola (velmi časté) a Cezera (časté)
Epistaxis
Pragiola (méně časté) a Cezera (časté)
Únava
Pragiola (velmi časté) a Cezera (časté)
horečka
Pragiola (časté) a Cezera (časté)
Gastrointestinální poruchy
Pragiola (časté) a Cezera (méně časté)
Bolest hlavy
Pragiola (velmi časté) a Cezera (méně časté)
Nazofaryngitida
Pragiola (časté) a Cezera (časté)
Nevolnost
Pragiola (velmi časté) a Cezera (časté)
zánět středního ucha
Pragiola (časté) a Cezera (časté)
Svědění
Pragiola (časté) a Cezera (méně časté)
Synkopa
Pragiola (méně časté) a Cezera (méně časté)
Zvracení
Pragiola (časté) a Cezera (časté)
Přibývání na váze
Pragiola (velmi časté) a Cezera (méně časté)
Suchá ústa
Pragiola (velmi časté) a Cezera (časté)
Nespavost
Pragiola (velmi časté) a Cezera (časté)
Spavost
Pragiola (velmi časté) a Cezera (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Doxyhexal 200 tabs
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Neurol 1,0
Bolest břicha
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
amnézie
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Anorexie
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Úzkost
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Zmatek
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Zácpa
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
snížené libido
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dysfagie
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depersonalizace
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
mentální deprese
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
dysartrie
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dysmenorea
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti uší
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Otok
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Epistaxis
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Oční poruchy
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Únava
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
halucinace
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hyperesthesia
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
alergické reakce
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Hypestéza
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Hypotenze
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
zvýšené libido
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Příznaky chřipky
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
letargie
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
menstruační porucha
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
hypotonia
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nevolnost
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
nervozita
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest v končetinách
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Záchvat
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
zvýšené slinění
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pocení
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Synkopa
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Tachykardie
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Žízeň
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Tinitus
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
tremor
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
únik moči
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
porucha močových cest
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
kopřivka
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Cévní porucha
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
závrať
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Přibývání na váze
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Suchá ústa
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
otupělost
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Agitovanost
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
apatie
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
fotofobie
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nevolnost
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Myalgie
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Škubání svalů
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
dezorientace
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Rušení pozornosti
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zhoršení paměti
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Abnormální sny
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
euforie
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Rozmazané vidění
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
abnormální koordinace
Pragiola (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
pocit opilosti
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Faryngolaryngeální bolest
Pragiola (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Pragiola (velmi časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cezera a Doxyhexal 200 tabs
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cezera a Neurol 1,0
Bolest břicha
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Průjem
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Dyspepsie
Cezera (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Epistaxis
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Únava
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Cezera (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Bolest hlavy
Cezera (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Cezera (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Synkopa
Cezera (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Přibývání na váze
Cezera (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Suchá ústa
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Nespavost
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Cezera (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cezera a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Doxyhexal 200 tabs a Neurol 1,0
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Doxyhexal 200 tabs a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Pragiola & Cezera & Doxyhexal & Neu..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Cezera  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nazofaryngitida, Nevolnost, zánět středního uch ..více

Pragiola & Mirzaten & Sertralin & S..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Mirzaten oro tab  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Cezera & Trittico & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cezera a Trittico ac 150  Průjem, Závrať, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracení, Přibývání na váze, Suchá ústa, Nespavost, Spavost,   Vedlejší ..více

Pragiola & Cezera & Doxyhexal & Neu..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Cezera  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nazofaryngitida, Nevolnost, zánět středního uch ..více

Pragiola & Preglenix &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Preglenix břišní distenze, Bolest břicha, absces, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, afázie, ..více

Cezera & Trittico & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cezera a Trittico ac 150  Průjem, Závrať, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracení, Přibývání na váze, Suchá ústa, Nespavost, Spavost,   Vedlejší ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Cezera & Trittico & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cezera a Trittico ac 150  Průjem, Závrať, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracení, Přibývání na váze, Suchá ústa, Nespavost, Spavost,   Vedlejší ..více

Neurol & Cipralex & Lozap & Lokren ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Pragiola & Mirzaten & Sertralin & S..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Mirzaten oro tab  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Pragiola & Preglenix

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pragiola a Preglenix břišní distenze, Bolest břicha, absces, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, afázie, ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop