Vedlejší účinky: Paralen 500 & Neurol 0,25 & Sertralin actavis

Porovnávané léky
Paralen 500 (paracetamol,acetaminofen)
Neurol 0,25 (alprazolam)
Sertralin actavis (sertraline)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Neurol 0,25
Psychiatrické poruchy
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Bolest na hrudi
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Zácpa
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Průjem
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Závrať
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
ospalost
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Dyspepsie
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Oční poruchy
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Únava
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
horečka
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Bolest hlavy
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
hypotonia
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Nevolnost
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Poruchy nervového systému
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Svědění
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Zvracení
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Suchá ústa
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Rušení pozornosti
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Nespavost
Paralen 500 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Sertralin actavis
Bolest na hrudi
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Zácpa
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Kašel
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Průjem
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Závrať
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Únava
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (časté)
horečka
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Bolest hlavy
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nevolnost
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Svědění
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Zvracení
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Suchá ústa
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nespavost
Paralen 500 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sertralin actavis
Bolest břicha
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
amnézie
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Anorexie
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (velmi časté)
Úzkost
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Artralgie
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Asténie
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
ataxie
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Bolest na hrudi
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
Zmatek
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Zácpa
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
snížené libido
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dysfagie
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
depersonalizace
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Průjem
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Závrať
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dysmenorea
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Dyspepsie
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
dušnost
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolesti uší
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Otok
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Epistaxis
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
vyrážka
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
Únava
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
horečka
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
halucinace
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Hyperesthesia
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
alergické reakce
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
Hypestéza
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Hypotenze
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
menstruační porucha
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Křeče
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
mydriáza
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
nervozita
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
noční můra
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Palpitace
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
parestézie
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Svědění
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Záchvat
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
zvýšené slinění
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Synkopa
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Tachykardie
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Žízeň
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Tinitus
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
tremor
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
únik moči
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
kopřivka
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
závrať
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Přibývání na váze
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
Snížení hmotnosti
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
Suchá ústa
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Agitovanost
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
apatie
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
emoční labilita
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Myalgie
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Škubání svalů
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (časté)
Abnormální sny
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
euforie
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
akatíza
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
sebevražedné myšlenky
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (časté)
riziky
Neurol 0,25 (méně časté) a Sertralin actavis (méně časté)
abnormální koordinace
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (časté)
Horké záblesky
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (velmi časté)
Nespavost
Neurol 0,25 (časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Spavost
Neurol 0,25 (velmi časté) a Sertralin actavis (méně časté)
Paralen & Neurol & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Neurol 0,25  Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Oční poruchy, Únava, horečka, Gastrointestinální poruch ..více

Paralen & Prestarium & Paroxetin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Prestarium neo  Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Paroxetin +ph ..více

Neurol & Sanval

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Paralen & Neurol & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Neurol 0,25  Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Oční poruchy, Únava, horečka, Gastrointestinální poruch ..více

Neurol & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Neurol & Buspiron-egis

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Buspiron-egis hněv, Anorexie, Artralgie, Asténie, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, depersonalizace, mentální deprese, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, ..více

Neurol & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depr ..více

Neurol & Sertralin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sertralin actavis  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dy ..více

Paralen & Neurol & Sertralin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Neurol 0,25  Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Oční poruchy, Únava, horečka, Gastrointestinální poruch ..více

Sertralin & Mirzaten &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Mirzaten oro tab  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Z ..více

Sertralin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Mirzaten  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, bl ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Neurol & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Neurol & Sanval & Citalec &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Citalec 10 zentiva  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, ..více

Sertralin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dy ..více

Neurol & Sanval & Persen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Asentra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Sertralin & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dy ..více

Neurol & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Neurol & Sanval & Persen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Paralen & Neurol & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Paralen 500 a Neurol 0,25  Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, Dyspepsie, Oční poruchy, Únava, horečka, Gastrointestinální poruch ..více

Neurol & Escitil

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Escitil  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Sertralin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Sertralin actavis a Mirzaten oro tab  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Z ..více

Neurol & Sertralin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sertralin actavis  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dy ..více

Neurol & Asentra &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop