Vedlejší účinky: Diazepam slovakofarma & Zolpidem mylan & Neurol 1,0 & Circadin &

Porovnávané léky
Diazepam slovakofarma (diazepam)
Zolpidem mylan (zolpidem)
Neurol 1,0 (alprazolam)
Circadin (melatonin)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Zolpidem mylan
Asténie
Diazepam slovakofarma (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ataxie
Diazepam slovakofarma (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
škytavka
Diazepam slovakofarma (časté) a Zolpidem mylan (časté)
závrať
Diazepam slovakofarma (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Spavost
Diazepam slovakofarma (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Neurol 1,0
Asténie
Diazepam slovakofarma (časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Diazepam slovakofarma (časté) a Neurol 1,0 (časté)
závrať
Diazepam slovakofarma (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Diazepam slovakofarma (velmi časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Neurol 1,0
Bolest břicha
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
amnézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Anorexie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Úzkost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Artralgie
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Asténie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ataxie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolesti zad
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Zmatek
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Dysfagie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depersonalizace
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
mentální deprese
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
ospalost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dysartrie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Dyspepsie
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
dušnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Otok
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
vyrážka
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
halucinace
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
alergické reakce
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Hypestéza
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Příznaky chřipky
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Podrážděnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
letargie
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
menstruační porucha
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Křeče
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Poruchy nervového systému
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
nervozita
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
noční můra
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Palpitace
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
parestézie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Synkopa
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Tachykardie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Žízeň
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Tinitus
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
tremor
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
únik moči
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
kopřivka
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Suchá ústa
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
otupělost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Agitovanost
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
apatie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
emoční labilita
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Slabost
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Myalgie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
dezorientace
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Rušení pozornosti
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Abnormální sny
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
euforie
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Rozmazané vidění
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
depresivní nálada
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
psychomotorická retardace
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (méně časté)
Ztráta zábran
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Pocení zvýšené
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (časté)
Nespavost
Zolpidem mylan (časté) a Neurol 1,0 (časté)
Spavost
Zolpidem mylan (méně časté) a Neurol 1,0 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Circadin a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Diazepam & Zolpidem & Neurol & Circ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Zolpidem mylan  Asténie, ataxie, škytavka, závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Diazepam slovakofarma a Neurol 1,0  Asténie, ata ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin & Diazepam & Per..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Zolpidem & Trittico & Rosucard & He..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hyp ..více

Zolpidem & Guajacuran & Alprazolam

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam aurovitas  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, at ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Zolpidem & Ansilan & Alprazolam & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, B ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Zolpidem & Xanax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Zolpidem & Ansilan & Alprazolam & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, B ..více

Zolpidem & Guajacuran & Alprazolam

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam aurovitas  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, at ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop