Vedlejší účinky: Neurol 1,0 & Zolpidem mylan & Soolantra &

Porovnávané léky
Neurol 1,0 (alprazolam)
Zolpidem mylan (zolpidem)
Soolantra (ivermectin)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
amnézie
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Anorexie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Úzkost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Artralgie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Asténie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ataxie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zmatek
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Zácpa
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Dysfagie
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
depersonalizace
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
mentální deprese
Neurol 1,0 (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ospalost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dysartrie
Neurol 1,0 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dyspepsie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
dušnost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Otok
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vyrážka
Neurol 1,0 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
horečka
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
halucinace
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
alergické reakce
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Hypestéza
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Příznaky chřipky
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Podrážděnost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
letargie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
menstruační porucha
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Křeče
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Poruchy nervového systému
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
nervozita
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
noční můra
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Palpitace
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
parestézie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Svědění
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Synkopa
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tachykardie
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Žízeň
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tinitus
Neurol 1,0 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
tremor
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
únik moči
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
kopřivka
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
závrať
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Suchá ústa
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
otupělost
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Agitovanost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
apatie
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
emoční labilita
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Slabost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Myalgie
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dezorientace
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Rušení pozornosti
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Abnormální sny
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
euforie
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Rozmazané vidění
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
depresivní nálada
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
psychomotorická retardace
Neurol 1,0 (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Ztráta zábran
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nespavost
Neurol 1,0 (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Spavost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Soolantra
Bolest břicha
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
Anorexie
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
Artralgie
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
Bolest na hrudi
Neurol 1,0 (velmi časté) a Soolantra (časté)
Zácpa
Neurol 1,0 (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Průjem
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (časté)
Závrať
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
vyrážka
Neurol 1,0 (velmi časté) a Soolantra (méně časté)
Únava
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
horečka
Neurol 1,0 (méně časté) a Soolantra (časté)
Bolest hlavy
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
letargie
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
Nevolnost
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (časté)
Svědění
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (časté)
Tachykardie
Neurol 1,0 (méně časté) a Soolantra (časté)
tremor
Neurol 1,0 (méně časté) a Soolantra (méně časté)
kopřivka
Neurol 1,0 (méně časté) a Soolantra (méně časté)
závrať
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
Zvracení
Neurol 1,0 (časté) a Soolantra (méně časté)
apatie
Neurol 1,0 (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Spavost
Neurol 1,0 (velmi časté) a Soolantra (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Soolantra
Bolest břicha
Zolpidem mylan (časté) a Soolantra (méně časté)
Anorexie
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Artralgie
Zolpidem mylan (časté) a Soolantra (méně časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (časté)
Zácpa
Zolpidem mylan (časté) a Soolantra (méně časté)
Kašel
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (velmi časté)
Průjem
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (časté)
Závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
vyrážka
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Únava
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
horečka
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (časté)
Bolest hlavy
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
posturální hypotenze
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (časté)
letargie
Zolpidem mylan (časté) a Soolantra (méně časté)
Nevolnost
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (časté)
Svědění
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (časté)
Tachykardie
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (časté)
tremor
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
kopřivka
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
závrať
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Zvracení
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
apatie
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Břišní nepohodlí
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Spavost
Zolpidem mylan (méně časté) a Soolantra (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Soolantra a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Neurol & Zolpidem & Soolantra &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Neurol & Velaxin & Trittico & Valet..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depre ..více

Zolpidem & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cyst ..více

Zolpidem & Guajacuran & Alprazolam ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam aurovitas  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, at ..více

Zolpidem & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cyst ..více

Zolpidem & Ansilan & Alprazolam & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, B ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Neurol & Cipralex & Lozap & Lokren ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Quetiapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Quetiapin actavis  Bolest břicha, agrese, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Xyzal & Valetol & Brufen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Xyzal  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvrace ..více

Zolpidem & Xanax &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Neurol & Olanzapin & Fluanxol & Wob..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Neurol & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Olanzapin mylan  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, deper ..více

Zolpidem & Guajacuran & Alprazolam

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam aurovitas  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, at ..více

Neurol & Zolpidem & Soolantra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 1,0 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop