Vedlejší účinky: Mirtazapin sandoz & Kventiax & Zolpinox

Porovnávané léky
Mirtazapin sandoz (mirtazapine)
Kventiax (quetiapine)
Zolpinox (zolpidem)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax
Bolest břicha
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
amenorea
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
amnézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Anorexie
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Úzkost
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Artralgie
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Artritida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Asténie
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
astma
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
ataxie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
Bolesti zad
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
bolest krku
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
Zmatek
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
zánět spojivek
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Zácpa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Kventiax (časté)
cystitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
dehydratace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
bludy
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
depersonalizace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
dysartrie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
dyskineze
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Dysmenorea
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
dušnost
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
dysurie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Bolesti uší
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Epistaxis
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
vyrážka
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
extrapyramidový syndrom
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
horečka
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
krvácení z gumy
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
halucinace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Hypertenze
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Hypestéza
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Hypotenze
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
zvýšené libido
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Příznaky chřipky
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Leukorea
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
parestézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Zápal plic
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Svědění
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Sinusitida
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Stomatitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Synkopa
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
Žízeň
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
tremor
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
únik moči
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Infekce močových cest
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
vaginitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Zvracení
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Přibývání na váze
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Kventiax (méně časté)
Snížení hmotnosti
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Suchá ústa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Kventiax (časté)
zadržování moči
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Zimnice
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Agitovanost
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
apatie
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
periferní edém
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Migréna
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
Krční tuhost
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
manická reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
bolesti očí
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
paranoidní reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Myalgie
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Škubání svalů
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Kventiax (časté)
abnormální myšlení
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
Abnormální sny
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
impotence
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
hyper
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Bradykardie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
abnormální koordinace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (časté)
Edém obličeje
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Kventiax (méně časté)
Zvýšený kašel
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (časté)
myasthenia
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (méně časté)
Spavost
Mirtazapin sandoz (časté) a Kventiax (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Zolpinox
Bolest břicha
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
amnézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Anorexie
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Úzkost
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Artralgie
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
Artritida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Asténie
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
ataxie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Bolesti zad
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
Bronchitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
bolest krku
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Zmatek
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
Zácpa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Zolpinox (časté)
cystitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
depersonalizace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
dysartrie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
dušnost
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
dysurie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Otok
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
vyrážka
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
horečka
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
halucinace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (časté)
Hypertenze
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Hypestéza
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
Příznaky chřipky
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
parestézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Svědění
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Sinusitida
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
Synkopa
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Žízeň
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
tremor
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
únik moči
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Infekce močových cest
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
vaginitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Zvracení
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Suchá ústa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Zolpinox (časté)
Agitovanost
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (časté)
apatie
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
emoční labilita
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Migréna
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
bolesti očí
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Myalgie
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Abnormální sny
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
euforie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Spavost
Mirtazapin sandoz (časté) a Zolpinox (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Kventiax a Zolpinox
Bolest břicha
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
amnézie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Anorexie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Úzkost
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Artralgie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
Artritida
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Asténie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
ataxie
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Bolesti zad
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
bolest krku
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Zmatek
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
Zácpa
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
Kašel
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
cystitida
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Dysfagie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
depersonalizace
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
mentální deprese
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
Průjem
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Závrať
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
dysartrie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Dyspepsie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
dušnost
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
dysurie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
vyrážka
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Únava
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
horečka
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Nadýmání
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
gastroenteritida
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Ezofageální reflux
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
halucinace
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
Bolest hlavy
Kventiax (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)
hyperglykémie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Hypertenze
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Hypestéza
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
posturální hypotenze
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Příznaky chřipky
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
Podrážděnost
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Cramps leg
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
letargie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
Nazofaryngitida
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
Nevolnost
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Bledost
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Palpitace
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
parestézie
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Zánět hltanu
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
Svědění
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
rýma
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Sinusitida
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
porucha řeči
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Synkopa
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Tachykardie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Žízeň
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Tinitus
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
tremor
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
únik moči
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Infekce močových cest
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
vaginitida
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
závrať
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Zvracení
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Suchá ústa
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
otupělost
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Agitovanost
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
apatie
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Migréna
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
bolesti očí
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Vzestup ALT
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Nevolnost
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Myalgie
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
dezorientace
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
Rušení pozornosti
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
Abnormální sny
Kventiax (časté) a Zolpinox (méně časté)
Posturální závratě
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
hrdlo suché
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (méně časté)
Rozmazané vidění
Kventiax (méně časté) a Zolpinox (časté)
porucha rovnováhy
Kventiax (časté) a Zolpinox (časté)
Nespavost
Kventiax (velmi časté) a Zolpinox (časté)
Spavost
Kventiax (velmi časté) a Zolpinox (méně časté)
Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více

Kventiax & Velaxin & Sertivan & Pen..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Kventiax a Velaxin  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, bruxismus, kandidóza, bolest krku, , Zma ..více

Mirtazapin & Elicea &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Mirtazapin & Prothiaden & Kventiax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Prothiaden   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artriti ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Mirtazapin & Palgotal & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Palgotal   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Palgotal & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Palgotal   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Prothiaden & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Prothiaden   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Zolpinox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténi ..více

Mirtazapin & Kventiax & Circadin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Elicea

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Mirtazapin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Mirzaten akutní abdominální syndrom, Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Prothazin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více

Mirtazapin & Lyrica & Elicea & Teze..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Lyrica  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Prothazin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Prothiaden & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Prothiaden   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Zolpinox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténi ..více

Kventiax & Velaxin & Sertivan & Pen..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Kventiax a Velaxin  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, bruxismus, kandidóza, bolest krku, , Zma ..více

Kventiax & Velaxin & Sertivan & Pen..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Kventiax a Velaxin  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, bruxismus, kandidóza, bolest krku, , Zma ..více

Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop