Vedlejší účinky: Mirtazapin sandoz & Trittico prolong & Ketilept & Trittico ac 150 &

Porovnávané léky
Mirtazapin sandoz (mirtazapine)
Trittico prolong (trazodone)
Ketilept (quetiapine)
Trittico ac 150 (trazodone)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong
amnézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (méně časté)
Bolesti zad
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (časté)
Zmatek
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (méně časté)
Zácpa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Trittico prolong (časté)
Závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (velmi časté)
dušnost
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (časté)
Otok
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (časté)
Hypertenze
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (časté)
Hypestéza
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (méně časté)
Hypotenze
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (méně časté)
parestézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (časté)
Svědění
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (časté)
Synkopa
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (časté)
tremor
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (časté)
únik moči
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (méně časté)
závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (méně časté)
Zvracení
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (velmi časté)
Přibývání na váze
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Trittico prolong (časté)
Snížení hmotnosti
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (časté)
Suchá ústa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Trittico prolong (velmi časté)
bolesti očí
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (časté)
Škubání svalů
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (méně časté)
abnormální koordinace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico prolong (méně časté)
Spavost
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico prolong (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Ketilept
Bolest břicha
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
amenorea
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
amnézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Anorexie
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Úzkost
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Artralgie
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Artritida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Asténie
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
astma
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
ataxie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
Bolesti zad
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
bolest krku
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
Zmatek
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
zánět spojivek
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Zácpa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Ketilept (časté)
cystitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
dehydratace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
bludy
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
depersonalizace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
dysartrie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
dyskineze
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Dysmenorea
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
dušnost
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
dysurie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Bolesti uší
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Epistaxis
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
vyrážka
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
extrapyramidový syndrom
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
horečka
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
krvácení z gumy
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
halucinace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Hypertenze
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Hypestéza
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Hypotenze
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
zvýšené libido
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Příznaky chřipky
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Leukorea
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
parestézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Zápal plic
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Svědění
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Sinusitida
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Stomatitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Synkopa
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
Žízeň
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
tremor
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
únik moči
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Infekce močových cest
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
vaginitida
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Zvracení
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Přibývání na váze
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Ketilept (méně časté)
Snížení hmotnosti
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Suchá ústa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Ketilept (časté)
zadržování moči
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Zimnice
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Agitovanost
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
apatie
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
periferní edém
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Migréna
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
Krční tuhost
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
manická reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
bolesti očí
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
paranoidní reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Myalgie
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Škubání svalů
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Ketilept (časté)
abnormální myšlení
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
Abnormální sny
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
impotence
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
hyper
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Bradykardie
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
abnormální koordinace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (časté)
Edém obličeje
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Zvýšený kašel
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (časté)
myasthenia
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (méně časté)
Spavost
Mirtazapin sandoz (časté) a Ketilept (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico ac 150
amnézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Bolesti zad
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zmatek
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zácpa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
dušnost
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Otok
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hypertenze
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hypestéza
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypotenze
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
parestézie
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Svědění
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Synkopa
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
tremor
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (časté)
únik moči
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
závrať
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zvracení
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Přibývání na váze
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Snížení hmotnosti
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Suchá ústa
Mirtazapin sandoz (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
bolesti očí
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevolnost
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Škubání svalů
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
abnormální koordinace
Mirtazapin sandoz (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Spavost
Mirtazapin sandoz (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico prolong a Ketilept
amnézie
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Bolesti zad
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Zmatek
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Zácpa
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
snížené libido
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Průjem
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Závrať
Trittico prolong (velmi časté) a Ketilept (méně časté)
dušnost
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
Únava
Trittico prolong (velmi časté) a Ketilept (časté)
Bolest hlavy
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (velmi časté)
Hyperhidróza
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Hypertenze
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Hypestéza
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Hypotenze
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
Nevolnost
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Bolest
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Palpitace
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
parestézie
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
Svědění
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
porucha řeči
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Pocení
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
Synkopa
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
Tachykardie
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Tinitus
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
tremor
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
únik moči
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (méně časté)
závrať
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Zvracení
Trittico prolong (velmi časté) a Ketilept (méně časté)
Přibývání na váze
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Snížení hmotnosti
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Suchá ústa
Trittico prolong (velmi časté) a Ketilept (časté)
bolesti očí
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Sinus kongesce
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
fotosenzitivní reakce
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Nevolnost
Trittico prolong (časté) a Ketilept (méně časté)
Škubání svalů
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Snížená chuť k jídlu
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
dezorientace
Trittico prolong (časté) a Ketilept (časté)
suché oko
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (méně časté)
Rozmazané vidění
Trittico prolong (velmi časté) a Ketilept (méně časté)
abnormální koordinace
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Abnormální chůze
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (méně časté)
porucha rovnováhy
Trittico prolong (méně časté) a Ketilept (časté)
Nespavost
Trittico prolong (časté) a Ketilept (velmi časté)
Spavost
Trittico prolong (časté) a Ketilept (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico prolong a Trittico ac 150
amnézie
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
hněv
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
afázie
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Bolesti zad
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zmatek
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zácpa
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
snížené libido
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Průjem
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Závrať
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
ospalost
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
dušnost
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Otok
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
refluxní ezofagitida
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Únava
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
proplachování
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Bolest hlavy
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hyperhidróza
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
alergické reakce
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypertenze
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hypestéza
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypotenze
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Nevolnost
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
nervozita
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
noční můra
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Bolest
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Palpitace
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
parestézie
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Svědění
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
porucha řeči
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
žaludek
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Pocení
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Synkopa
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tachykardie
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tinitus
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
tremor
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
únik moči
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
závrať
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zvracení
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Přibývání na váze
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Snížení hmotnosti
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Suchá ústa
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
fotofobie
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
bolesti očí
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Sinus kongesce
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
fotosenzitivní reakce
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Slabost
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Nevolnost
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Škubání svalů
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Snížená chuť k jídlu
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
bolest močového měchýře
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
dezorientace
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Vzrušení
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zhoršení paměti
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
bolest
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
oční zarudnutí
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
suché oko
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Rozmazané vidění
Trittico prolong (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Živé sny
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
lepkavost
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
abnormální koordinace
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
vizuální poruchy
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Abnormální chůze
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
porucha rovnováhy
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nespavost
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hypoakuze
Trittico prolong (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Spavost
Trittico prolong (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico prolong a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Ketilept a Trittico ac 150
amnézie
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Bolesti zad
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zmatek
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zácpa
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
snížené libido
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Průjem
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Závrať
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
dušnost
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Únava
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Bolest hlavy
Ketilept (velmi časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hyperhidróza
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypertenze
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hypestéza
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypotenze
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Nevolnost
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Bolest
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Palpitace
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
parestézie
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Svědění
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
porucha řeči
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Pocení
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Synkopa
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tachykardie
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tinitus
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
tremor
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
únik moči
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
závrať
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zvracení
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Přibývání na váze
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Snížení hmotnosti
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Suchá ústa
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
bolesti očí
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Sinus kongesce
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
fotosenzitivní reakce
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevolnost
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Škubání svalů
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Snížená chuť k jídlu
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
dezorientace
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (časté)
suché oko
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Rozmazané vidění
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
abnormální koordinace
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Abnormální chůze
Ketilept (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
porucha rovnováhy
Ketilept (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nespavost
Ketilept (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Spavost
Ketilept (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ketilept a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více

Mirtazapin & Prothiaden & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Prothiaden   Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Zolpinox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténi ..více

Trittico & Zoloft & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zoloft amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, Hy ..více

Trittico & Zoloft & Pamycon & Acc ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zoloft amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, Hy ..více

Trittico & Zyprexa & Zolpidem & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, ..více

Trittico & Diazepam & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Diazepam slovakofarma závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Stilnox amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Zá ..více

Trittico & Asentra & Magnerot

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Trittico & Diazepam & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Diazepam slovakofarma závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Stilnox amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Zá ..více

Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Circadin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Mirtazapin & Elicea &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Trittico & Derin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Derin amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Únava, Bolest hlavy, Hyperhidróza, Hypertenze, Hypestéza, Hypot ..více

Trittico & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Cipralex amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Mirtazapin & Kventiax & Circadin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Mirtazapin & Trittico & Ketilept & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Trittico prolong amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Závrať, dušnost, Otok, Nevraživost, nepřátelské chování, Hypertenze, Hypestéza, Hypotenze, ..více

Trittico & Jangee & Escitalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Jangee 0,03 mg/3 mg 28 potahovaných tablet   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Escitalopram mylan amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zá ..více

Mirtazapin & Kventiax & Zolpinox & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Mirtazapin sandoz a Kventiax  Bolest břicha, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Zmatek, záně ..více

Trittico & Diazepam & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Diazepam slovakofarma závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Stilnox amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Zá ..více

Trittico & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Cipralex amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Trittico & Zyprexa & Zolpidem & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop