Vedlejší účinky: Deprex léčiva & Apo-ome 20 & Trittico ac 150

Porovnávané léky
Deprex léčiva (fluoxetine)
Apo-ome 20 (omeprazole)
Trittico ac 150 (trazodone)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Deprex léčiva a Apo-ome 20
Bolest břicha
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
Alopecie
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Asténie
Deprex léčiva (velmi časté) a Apo-ome 20 (časté)
Bolesti zad
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Zácpa
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
Průjem
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (velmi časté)
Závrať
Deprex léčiva (velmi časté) a Apo-ome 20 (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
Dyspepsie
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
eructation
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
vyrážka
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (časté)
Únava
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
horečka
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
Nadýmání
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
glossitis
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Bolest hlavy
Deprex léčiva (velmi časté) a Apo-ome 20 (časté)
Příznaky chřipky
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Nevolnost
Deprex léčiva (velmi časté) a Apo-ome 20 (časté)
parestézie
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Zánět hltanu
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Svědění
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
rýma
Deprex léčiva (velmi časté) a Apo-ome 20 (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
kopřivka
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
závrať
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (časté)
Zvracení
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
Suchá ústa
Deprex léčiva (časté) a Apo-ome 20 (časté)
periferní edém
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Nevolnost
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (méně časté)
Nespavost
Deprex léčiva (méně časté) a Apo-ome 20 (časté)
Spavost
Deprex léčiva (velmi časté) a Apo-ome 20 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Deprex léčiva a Trittico ac 150
amnézie
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Bolesti zad
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zmatek
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zácpa
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
snížené libido
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Průjem
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Závrať
Deprex léčiva (velmi časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
ospalost
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Únava
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Bolest hlavy
Deprex léčiva (velmi časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
alergické reakce
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypertenze
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Hypestéza
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Hypotenze
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Nevolnost
Deprex léčiva (velmi časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
nervozita
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Bolest
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Palpitace
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
parestézie
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Svědění
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Pocení
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Synkopa
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tachykardie
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Tinitus
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
tremor
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
únik moči
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
závrať
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zvracení
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Přibývání na váze
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Snížení hmotnosti
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Suchá ústa
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
fotofobie
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevolnost
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Škubání svalů
Deprex léčiva (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
suché oko
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
abnormální koordinace
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Abnormální chůze
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
porucha rovnováhy
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nespavost
Deprex léčiva (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Spavost
Deprex léčiva (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Apo-ome 20 a Trittico ac 150
Bolesti zad
Apo-ome 20 (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Zácpa
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Průjem
Apo-ome 20 (velmi časté) a Trittico ac 150 (časté)
Závrať
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
refluxní ezofagitida
Apo-ome 20 (velmi časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Únava
Apo-ome 20 (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Bolest hlavy
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Nevolnost
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
parestézie
Apo-ome 20 (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Svědění
Apo-ome 20 (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
závrať
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (méně časté)
Zvracení
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Suchá ústa
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
Nevolnost
Apo-ome 20 (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Rozmazané vidění
Apo-ome 20 (méně časté) a Trittico ac 150 (velmi časté)
vizuální poruchy
Apo-ome 20 (méně časté) a Trittico ac 150 (časté)
Nespavost
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Spavost
Apo-ome 20 (časté) a Trittico ac 150 (časté)
Deprex & Apo-ome & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Deprex léčiva a Apo-ome 20  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, eructation, vyrážka, Únava, ..více

Trittico & Hypnogen & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Hypnogen amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Trittico & Hypnogen & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Hypnogen amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza ..více

Trittico & Zoloft & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zoloft amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, Hy ..více

Trittico & Zyprexa & Zolpidem & Pre..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, ..více

Trittico & Cipralex & Neurol & Stop..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Cipralex amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Trittico & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Cipralex amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Trittico & Asentra & Magnerot &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Trittico & Derin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Derin amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Únava, Bolest hlavy, Hyperhidróza, Hypertenze, Hypestéza, Hypot ..více

Trittico & Coaxil & Pragiola & Katy..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Coaxil   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pragiola amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, d ..více

Trittico & Hypnogen & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Hypnogen amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hypestéza ..více

Trittico & Xados & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pregabalin mylan amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Zá ..více

Trittico & Asentra & Magnerot

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Asentra 100 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakc ..více

Trittico & Neurol & Guajacuran & No..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Neurol 0,25 amnézie, hněv, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reak ..více

Trittico & Olwexya &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Olwexya amnézie, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování ..více

Trittico & Diazepam & Stilnox &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Diazepam slovakofarma závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Stilnox amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Zá ..více

Trittico & Zyprexa & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Zyprexa amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Nevraživost, nepřátelské chování, ..více

Trittico & Xados & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pregabalin mylan amnézie, afázie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Zá ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Trittico & Neurol & Guajacuran & No..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Neurol 0,25 amnézie, hněv, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reak ..více

Deprex & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Deprex léčiva a Zyprexa  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Úzkost, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Trittico & Prednison & Acidum & Pla..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Prednison 20 léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Acidum folicum léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Pl ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Trittico & Sertralin & Sirdalud

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Sertralin actavis amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické ..více

Trittico & Jangee & Escitalopram

  Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Jangee 0,03 mg/3 mg 28 potahovaných tablet   Vedlejší a nežádoucí účinky Trittico ac 150 a Escitalopram mylan amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zá ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop