Vedlejší účinky: Canocord & Carzap

Porovnávané léky
Canocord (candesartan)
Carzap (candesartan)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Canocord a Carzap
Závrať
Canocord (méně časté) a Carzap (méně časté)
Bolest hlavy
Canocord (méně časté) a Carzap (méně časté)
Hyperkalemie
Canocord (časté) a Carzap (časté)
Hypotenze
Canocord (časté) a Carzap (časté)
Abnormální funkce ledvin
Canocord (časté) a Carzap (časté)

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: