TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN - Interakce


 

Interakce léku: Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan Tableta


Generikum: telmisartan and diuretics
Účinná látka: telmisartan, hydrochlorothiazide
Alternativy: Actelsar hct, Kinzalkomb, Micardisplus, Pritorplus, Telhycar, Telmark plus, Telmisartan/hydrochlorothiazid auxilto, Telmisartan/hydrochlorothiazid billev, Telmisartan/hydrochlorothiazid egis, Telmisartan/hydrochlorothiazid ratiopharm, Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz, Telmisartan/hydrochlorothiazid teva, Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis, Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva, Telmisartan/hydrochlorothiazide liconsa, Telmizek combi, Tezeo hct, Tolucombi, Ylpio
ATC skupina: C09DA07 - telmisartan and diuretics
Obsah účinných látek: 80MG/12,5MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 28X1
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan
jestliže jste alergický(á) na telmisartan, hydrochlorothiazid nebo na léky příbuzné
sulfonamidům nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
jestliže jste více než 3 měsíce těhotná. (Také je lepší vyhnout se užívání přípravku
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan v časném těhotenství – viz bod Těhotenství)
jestliže trpíte závažnou poruchou jater, jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest
(obtíže s odtokem žluči ze žlučníku) nebo jinou závažnou poruchou funkce jater
jestliže máte závažné onemocnění ledvin
jestliže Váš lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi,
která se léčbou nezlepšila.
jestliže máte diabetes mellitus nebo zhoršení funkce ledvin a jste léčen(a) přípravky
snižujícími krevní tlak obsahujícími aliskiren.

Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo
lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.

Upozornění a opatření
Před použitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan informujte svého lékaře nebo
lékárníka pokud:
užíváte některý z následujících léků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku:
- ACE-inhibitory (například enalapril, lisinopril, ramipril), zejména v případě, že máte
problémy s ledvinami souvisejícími s cukrovkou.
- aliskiren
trpíte nebo jste trpěl(a) jakýmkoli z následně uvedených stavů nebo onemocnění:
- nízký krevní tlak (hypotenze); může se objevit tehdy, jestliže jste nedostatečně
zavodněn(a) (při dehydrataci způsobené nadměrnou ztrátou vody z těla), pokud je v
těle nedostatek soli způsobený močopudnými léky (diuretiky), dietou s nízkým
obsahem soli, průjmem, zvracením nebo hemodialýzou
- onemocnění ledvin nebo transplantace ledviny
- zúžení tepny, která přivádí krev do ledviny, a to na jedné nebo na obou stranách (tzv.
stenóza renální arterie)
- onemocnění jater
- srdeční potíže
- cukrovka (diabetes)
- dna
- alergie nebo astma
- zvýšené hladiny aldosteronu (zadržování vody a solí v těle spojené s kolísáním hladin
různých minerálů v krvi)
- onemocnění nazývané systémový lupus erythematodes (nebo krátce „lupus“ či
„SLE“), při kterém imunitní systém organismu útočí na vlastní tělo.

Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství
elektrolytů (např. draslíku) v krvi.

Viz také informace v bodě "Neužívejte přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan"
Léčivá látka hydrochlorothiazid může způsobovat neobvyklou reakci, která vede k poklesu zrakové
ostrosti a ke vzniku bolestí oka. To mohou být příznaky zvýšeného tlaku uvnitř oka, ke kterému může
dojít během hodin až týdnů při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan. Tento stav
může vést k trvalé ztrátě zraku, pokud není léčen.

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná. Podávání
přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se nedoporučuje v časném těhotenství a nesmí se
užívat, jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může způsobit závažné poškození dítěte, pokud
se užívá v tomto období (viz bod Těhotenství).

Léčba hydrochlorothiazidem může vést k poruchám rovnováhy elektrolytů v těle. Mezi typické
příznaky svědčící pro poruchu rovnováhy vody a elektrolytů patří suchost v ústech, slabost, letargie,
spavost, neklid, bolesti svalů nebo svalové křeče, pocit na zvracení (nevolnost), zvracení, svalová
únava a abnormálně rychlý srdeční rytmus (rychlejší než 100 úderů za minutu). Jestliže se u Vás
projeví některý z uvedených příznaků, informujte svého lékaře.

Měl(a) byste také oznámit svému lékaři, jestliže u sebe zjistíte zvýšenou citlivost kůže na účinky
slunečního záření s projevy spálení (jako je zčervenání, svědění, otok, tvorba puchýřů), které se
objevují rychleji než je běžné.

Jestliže Vás čeká chirurgická operace nebo narkóza, musíte informovat lékaře o tom, že užíváte
přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan může být méně účinný při snižování krevního tlaku u pacientů
černošské rasy.

Děti a dospívající
Použití přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan u dětí a dospívajících ve věku do 18 let se
nedoporučuje.

Další léčivé přípravky a Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat.
Váš lékař bude možná potřebovat změnit dávkování některých přípravků nebo bude nutné přijmout
jiná opatření. V určitých případech je třeba ukončit užívání některých léků. Při podávání současně s
přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan to platí zejména o přípravcích, které jsou uvedeny
v následujícím seznamu:
- ACE-inhibitor nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan“ a „Upozornění a opatření“)
- léky obsahující lithium, které se užívají k léčbě některých typů deprese
- léky spojené s nízkou hladinou draslíku v krvi (s hypokalémií), jako jsou jiné močopudné léky
(diuretika), projímadla (například ricinový olej), kortikosteroidy (například prednison),
hormon ACTH, amfotericin (lék k léčbě plísní), karbenoxolon (užívaný k léčbě vředů v
ústech), sodná sůl penicilinu G (antibiotikum), kyselina salicylová a od ní odvozené přípravky
- draslík šetřící močopudné léky (diuretika), přípravky doplňující draslík, náhražky soli
obsahující draslík,
- léky ovlivňující srdce (například digoxin) nebo léky ovlivňující srdeční rytmus (například
chinidin, disopyramid)
- léky užívané u duševních poruch (například thioridazin, chlorpromazin, levomepromazin)
- jiné přípravky užívané k léčbě vysokého krevního tlaku, steroidy, léky proti bolesti, přípravky
k léčbě rakoviny, dny nebo artritidy a přípravky dodávající vitamín D,
- digoxin

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan může zvyšovat účinek jiných léků snižujících krevní tlak
používaných k léčbě vysokého krevního tlaku nebo léků s možným účinkem na krevní tlak (například
baklofen, amifostin). Kromě toho může k poklesu krevního tlaku přispět i požití alkoholu, barbiturátů,
narkotik nebo antidepresiv. Můžete se u Vás vyskytnou závrať při vstávání ze sedu. Měl(a) byste se
poradit se svým lékařem, zda je u Vás třeba během léčby přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid
Mylan upravit dávky ostatních léků které užíváte.

Účinek přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan může být omezen při současném užívání
léků ze skupiny NSA (jde o tzv. nesteroidní protizánětlivé léky, například kyselina acetylsalicylová
nebo ibuprofen).

Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan s alkoholem
Během léčby přípravkem Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se vyvarujte požívání alkoholických
nápojů, protože by mohlo dojít k rozvoji nežádoucích účinků.

Těhotenství a kojení
Těhotenství

Musíte sdělit svému lékaři, pokud se domníváte, že jste (nebo můžete být) těhotná nebo pokud
těhotenství plánujete. Lékař Vám obvykle poradí přestat s užíváním přípravku
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan dříve než otěhotníte nebo jakmile zjistíte, že jste těhotná a
doporučí užívat jiný lék místo přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan.
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se nedoporučuje užívat během těhotenství a nesmí se užívat,
jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce, protože může v období po třetím měsíci těhotenství způsobit při
užívání závažné poškození dítěte.

Kojení
Poraďte se s lékařem, pokud kojíte nebo začínáte s kojením. Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se
nedoporučuje u kojících matek a lékař Vám zřejmě zvolí jinou léčbu, pokud si budete přát kojit.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů

Někteří lidé mohou při užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan cítit závrať nebo
únavu. Jestliže máte závratě nebo se cítíte unavený(á), neřiďte dopravní prostředky a neobsluhujte
stroje.

Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan obsahuje laktózu
Jestliže Vám Váš lékař sdělil, že trpíte nesnášenlivostí některých cukrů, poraďte se před užíváním
přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan se svým lékařem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop