Accusol 35 potassium 2 mmol/l - Interakce


 

Interakce léku: Accusol 35 potassium 2 mmol/l Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafiltraci


Generikum: hemofiltrates
Účinná látka: calcium chloride dihydrate, magnesium chloride hexahydrate, sodium chloride, potassium chloride, glucose monohydrate, sodium hydrogen carbonate
ATC skupina: B05ZB - hemofiltrates
Obsah účinných látek: 2MMOL/L
Balení: Vak
podáván

Před zahájením léčby Váš lékař zkontroluje, zda máte zajištěn vyhovující přístup do žíly nebo artérie.
Rovněž se ujistí, že u Vás není vysoké riziko krvácení.

Roztoky Accusol 35 jsou k dispozici s různými koncentracemi draslíku a glukózy. Vaše krevní
hladina draslíku a glukózy bude pečlivě monitorována, aby se zajistilo použití nejvhodnějšího složení
přípravku Accusol 35.Lékař Vám nepodá přípravek Accusol 35 Potassium 2 mmol/l:

• jestliže nemáte zajištěn vyhovující přístup do žíly a/nebo artérie
• jestliže je u Vás vysoké riziko krvácení
• jestliže máte vysokou hladinu hydrogenuhličitanu v krvi
• jestliže máte příliš nízkou krevní hladinu draslíku, pokud nedostáváte doplňkovou léčbu
draslíku
• jestliže jste v takovém klinickém stavu, kdy by mohlo dojít ke zhoršení aktuální acidity nebo
alkality krve
• jestliže máte selhání ledvin a odpadní produkty nemohou být odstraněny z krevního řečiště
hemofiltrací

Upozornění a opatření

Přípravek Accusol 35 Potassium 2 mmol/l může používat pouze lékař nebo osoba pod dohledem
lékaře, která má zkušenosti s hemofiltrací, hemodialýzou nebo hemodiafiltrací.
Váš lékař Vám provede následující:
• změří aciditu a krevní hladiny různých solí a odpadních produktů;
• zajistí, aby tyto hladiny byly správné a pečlivě sledované v průběhu léčby;
• zajistí, že rovnováha tekutin ve Vašem těle je udržována na dobré úrovni;
• velmi pečlivě zkontroluje glykemii, zvláště v případě, že jste diabetik;
• bude pravidelně měřit hladinu draslíku v krvi;
• těsně před použitím se ujistí, že obsah obou komor je promíchán aktivací dlouhého švu
(mezikomorový šev) a následnou aktivací krátkého švu „SafetyMoon“ v blízkosti
přístupového portu. Pokud Vám lékař infuzí podá nepromíchaný roztok, Vaše krevní
hladina hydrogenuhličitanu se může zvýšit. To může způsobit nežádoucí účinky jako je
např. nevolnost, ospalost, bolesti hlavy, abnormální srdeční tep a potíže s dýcháním.

Další léčivé přípravky a přípravek Accusol 35 Potassium 2 mmol/l

Informujte svého lékaře o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které
možná budete užívat.
Použití přípravku Accusol 35 Potassium 2 mmol/l může ovlivnit a zasáhnout do účinku jiných léčiv.
• Pokud trpíte diabetem, bude Vám pečlivě změřena hladina glukózy v krvi. Vaše dávkování
inzulinu bude upraveno dle potřeby, neboť tento roztok obsahuje glukózu.
• Pokud užíváte vitamin D nebo léčiva obsahující vápník, Vaše krevní hladina vápníku se může
změnit.
• Pokud užíváte dodatečně hydrogenuhličitan sodný, existuje zvýšené riziko abnormálních
hladin solí a alkálií (alkalóza) v krvi.
• Pokud užíváte přípravky na srdce známé jako srdeční glykosidy, možná budete potřebovat
dodávat draslík. Váš lékař Vás bude během léčby důkladně sledovat.

Těhotenství a kojení

Upozorněte svého lékaře, pokud jste těhotná nebo kojíte. Lékař stanoví poměr prospěchu a rizik při
použití přípravku Accusol 35 Potassium 2 mmol/l.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
299 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
399 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
175 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop