Abacavir/lamivudine teva - Interakce


 

Interakce léku: Abacavir/lamivudine teva Potahovaná tableta


Generikum: lamivudine and abacavir
Účinná látka: abacavir, lamivudine
ATC skupina: J05AR02 - lamivudine and abacavir
Obsah účinných látek: 600MG/300MG
Balení: Jednodávkový blistr
Neužívejte přípravek Abacavir/Lamivudine Teva
 Jestliže jste alergický(á) na abakavir (či na jiné léčivo s obsahem abakaviru), lamivudin nebo
na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6).
Přečtěte si pozorně všechny informace o hypersenzitivních reakcích uvedené v bodě 4
této příbalové informace.

Poraďte se se svým lékařem, pokud se domníváte, že se Vás některý z výše uvedených stavů týká.
V takovém případě přípravek Abacavir/Lamivudine Teva neužívejte.

Upozornění a opatření
U některých pacientů užívajících přípravek Abacavir/Lamivudine Teva nebo jiné kombinované léčivé
přípravky určené pro léčbu infekce virem HIV existuje větší riziko vzniku závažných nežádoucích
účinků. Musíte si být vědom(a) zvýšeného rizika, pokud:
 Trpíte středně závažným nebo závažným onemocněním jater.
 Trpíte onemocněním jater, nebo jste v minulosti prodělal(a) onemocnění jater včetně
hepatitidy B nebo C (virový zánět jater typu B nebo C). Trpíte-li hepatitidou B, nepřestávejte
užívat přípravek Abacavir/Lamivudine Teva bez porady s lékařem, neboť by Vám hrozilo
určité nebezpečí opětného vzplanutí hepatitidy.
 Pokud trpíte značnou nadváhou (zvláště, když jste žena).
 Máte-li problémy s ledvinami.

Informujte svého lékaře, pokud se Vás týká některý z výše uvedených zdravotních problémů
dříve, než začnete užívat přípravek Abacavir/Lamivudine Teva. Je možné, že budete muset v
průběhu léčby přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva častěji navštěvovat lékaře za účelem kontroly
Vašeho zdravotního stavu a podstupovat vyšetření zahrnující krevní testy. Viz bod 4 této příbalové
informace pro více informací.

Hypersenzitivní reakce na abakavir
I u pacientů, kteří nejsou nositeli genu HLA-B*5701, se může vyvinout hypersenzitivní reakce
(závažná alergická reakce).
Přečtěte si pečlivě informace v odstavci o hypersenzitivní reakci v bodě 4 této příbalové
informace.

Riziko srdečního infarktu
Nelze vyloučit, že podávání abakaviru může zvýšit riziko výskytu srdečního infarktu.
Informujte svého lékaře, jestliže máte potíže se srdcem, kouříte nebo trpíte onemocněním, které
zvyšuje riziko srdečního onemocnění, jako je vysoký krevní tlak a diabetes mellitus (cukrovka).
Užívání přípravku Abacavir/Lamivudine Teva nepřerušujte, pokud Vám to lékař nedoporučí.

Sledujte, zda se u Vás při léčbě přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva neobjeví důležité
příznaky
U některých pacientů užívajících léčiva proti infekci virem HIV dochází k rozvoji dalších
onemocnění, která mohou být závažná. Je zapotřebí, abyste byl(a) informován(a), jakým důležitým
známkám onemocnění a příznakům máte během léčby přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva
věnovat pozornost a sledovat, zda se u Vás neobjeví.
Přečtěte si informace v odstavci „䐀慬ší možné nežádoucí účinky kombinované léčby infekce HIV
“ 瘠扯搀ě 4 této příbalové informace.

Chraňte ostatní osoby před nákazou virem HIV
Infekce virem HIV se přenáší sexuálním kontaktem s někým, kdo je virem infikován nebo přenosem
krve, ve které je přítomen virus HIV (např. při používání společných injekčních jehel). I když užíváte
tento léčivý přípravek, stále můžete šířit HIV, ačkoli riziko je účinnou antiretrovirovou léčbou
sníženo. Poraďte se s lékařem o opatřeních potřebných k zabránění přenosu infekce na další osoby.

Další léčivé přípravky a Abacavir/Lamivudine Teva
Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době
užíval(a) nebo které možná budete užívat, včetně rostlinných přípravků a přípravků dostupných bez
lékařského předpisu.

Nezapomeňte informovat svého lékaře či lékárníka, pokud během léčby přípravkem
Abacavir/Lamivudine Teva začnete užívat nějaký další léčivý přípravek.

Spolu s přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva se nemají podávat:
 přípravky obsahující emtricitabin, které se používají k léčbě HIV infekce;
 jiné přípravky obsahující lamivudin, které se používají k léčbě infekce virem HIV nebo
hepatitidy B;
 vysoké dávky trimethoprimu/sulfamethoxazolu, což jsou látky s antibakteriálním účinkem
kladribin, užívaný k léčbě vlasatobuněčné leukemie
 Informujte svého lékaře, pokud je Vám kterékoliv z výše uvedených léčiv podáváno.

Některá léčiva mohou s přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva vzájemně působit
Patří k nim:
 fenytoin pro léčbu epilepsie.
Informujte svého lékaře, pokud užíváte fenytoin. Lékař může v tomto případě potřebovat
monitorovat Váš zdravotní stav během současné léčby přípravkem Abacavir/Lamivudine
Teva.
 methadon používaný jako náhražka heroinu. Jelikož abakavir zvyšuje rychlost, kterou je
methadon odstraňován z těla, pacienti užívající methadon budou sledováni pro možný výskyt
abstinenčních příznaků. Dávku methadonu může být nutné upravit.
Informujte svého lékaře, pokud jste léčen(a) methadonem.

Těhotenství
Podávání přípravku Abacavir/Lamivudine Teva v těhotenství se nedoporučuje.
Abacavir/Lamivudine Teva a podobné léčivé přípravky mohou způsobit nežádoucí účinky u doposud
nenarozených dětí. Pokud jste v průběhu těhotenství užívala přípravek Abacavir/Lamivudine Teva,
může lékař požadovat v zájmu sledování vývoje dítěte pravidelné krevní a jiné diagnostické testy. U
dětí, jejichž matky užívaly v průběhu těhotenství NRTI, převažuje přínos z ochrany proti HIV nad
rizikem nežádoucích účinků.


Kojení
Ženy infikované virem HIV nesmějí kojit, protože infekce HIV může být přenesena mateřským
mlékem na dítě. Malé množství složek přípravku Abacavir/Lamivudine Teva může také přecházet do
mateřského mléka.

Pokud již kojíte nebo uvažujete o tom, že začnete kojit:
Poraďte se neprodleně se svým lékařem.

Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů
Abacavir/Lamivudine Teva může způsobovat nežádoucí účinky, které mohou ovlivnit Vaši schopnost
řídit nebo obsluhovat stroje. O své schopnosti řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje během
užívání přípravku Abacavir/Lamivudine Teva se poraďte se svým lékařem.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
369 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop