ABIRATERON STADA - Interakce, účinky


 
 • Trastuzumab může zvýšit kardiotoxické aktivity Abirateronu.
 • Digoxin Immune Fab (Ovine) může snížit kardiotoxické aktivity Abirateronu.
 • Metabolismus abirateronu může být snížen, pokud je kombinován s cyklosporinem.
 • Metabolismus Enfuvirtidu může být snížen, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Bevacizumab může zvýšit kardiotoxické aktivity Abirateronu.
 • Koncentrace Menadione v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus Pravastatinu může být snížen, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace fluvoxaminu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus Valsartanu může být snížen při kombinaci s Abirateronem.
 • Koncentrace amfetaminu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.


 • Koncentrace nikotinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace Cevimelinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Sérová koncentrace bortezomibu může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace Tramadolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace betaxololu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus abirateronu může být snížen, pokud je kombinován s flukonazolem.
 • Koncentrace troglitazonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus abirateronu může být snížen, pokud je kombinován s erythromycinem.
 • Koncentrace kofeinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace sildenafilu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace ticlopidinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace pantoprazolu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Sérová koncentrace Torasemidu může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace citalopramu v séru se může zvýšit, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Sérová koncentrace Eletriptanu může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus Abirateronu může být snížen, pokud je kombinován s Nelfinavirem.
 • Metabolismus glimepiridu může být snížen, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus abirateronu může být snížen, pokud je kombinován s indinavirem.
 • Metabolismus abirateronu může být snížen, pokud je kombinován s lovastatinem.
 • Koncentrace Temazepamu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace nevirapinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus oxikonazolu může být snížen, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Metabolismus abirateronu může být snížen, pokud je kombinován s ranolazinem.
 • Koncentrace benzatropinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Koncentrace ziprasidonu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Abirateronem.
 • Ostatní nejvíce nakupují

  O projektu

  Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

  Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop