Abacavir/lamivudine teva - Interakce, účinky


 
Riziko nebo závažnost nežádoucích účinků lze zvýšit, pokud je Ganciclovir kombinován s Lamivudinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován se Zofenoprilem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ulinastatinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Ixazomibem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s indinavirem.
Ribavirin může zvýšit hepatotoxické aktivity abakaviru.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Fosinoprilem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Prinomastatem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Batimastatem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s fosforamidonem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Candoxatrilem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován se sitagliptinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován se Saxagliptinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Rivaroxabanem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Captoprilem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s elafinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s GM6001.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Cilazaprilem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Amprenavirem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Tipranavirem.
Koncentrace lamivudinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s Vemurafenibem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s bivalirudinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s alogliptinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Atazanavirem.
Koncentrace lamivudinu v séru může být zvýšena, pokud je kombinován s ranolazinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Edoxabanem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s Lopinavirem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s cilastatinem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován s dabigatranetexilátem.
Koncentrace abakaviru v séru může být snížena, pokud je kombinován se Saquinavirem.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: