ABOXOMA - Indikace, účinky, k čemu je


 

Aboxoma je vhodný pro tyto problémy:
Apixaban má u pacientů s nevalvulární fibrilací síní snížit riziko cévní mozkové příhody a systémové embolie. Používá se také ke snížení rizika vzniku žilní trombózy po ortopedických chirurgických výkonech.

Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop