Zonisamid actavis


Suchergebnisse für Zonisamid actavis
Letztes Update: 2020-05-20


Zonisamid actavis


Neužívejte přípravek Zonisamid Actavisjestliže: - jste alergický( Upozornění a opatření Přípravek Zonisamid Actavis patří do skupiny léčiv ( V souvislosti s léčbou přípravkem Zonisamid Actavis se vyskytují závažné vyrážky, včetně případů Stevens-Johnsonova syndromu. Před užitím přípravku Zonisamid Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže jste mladší 12 let, protože můžete být vystaven( U dětí mladších 6 let se léčba přípravkem Zonisamid Actavis nedoporučuje. protože Vaši dávku přípravku Zonisamid Actavis bude možná nutné upravit a během užívání přípravku Zonisamid Actavis se u Vás může pravděpodobněji objevit alergická reakce, závažná kožní vyrážka, otoky chodidel a nohou a svědění ( protože Vaši dávku přípravku Zonisamid Actavis možná bude nutné upravit. protože Vaši dávku .....

Stichworte: Zonisamid actavis, Zonisamid actavis

Lamotrigin actavis


Li některé z těchto léčiv: .. .. ..• oxkarbazepin, felbamat, gabapentin, levetiracetam, pregabalin, topiramat nebo zonisamid, které se užívají k léčbě epilepsie .. Neužívejte přípravek Lamotrigin Actavis .. Jestliže se to týká Vás, informujte o tom lékaře a neužívejte přípravek Lamotrigin Actavis. .. Upozornění a opatření .. ..Před užitím přípravku Lamotrigin Actavis se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: .. Jestliže se to týká Vás, řekněte o tom svému lékaři, aby mohl rozhodnout o snížení dávky, nebo o vhodnosti léčby přípravkem Lamotrigin Actavis. .. Důležité informace o potenciálně život ohrožujících reakcích .. ..U malého počtu osob užívajících přípravek Lamotrigin Actavis, se může objevit alergická reakce nebo potenciálně život ohrožující kožní reakce, která se může rozvinout do závažnějších potíží, pokud není léčena. O těchto příznacích byste měl(a) vědět, abyste si na ně mohl(a) dát pozor během užívání přípravku Lamotrigin Actavis. .. li, že se cítíte hůř, nebo se u Vás rozvíjejí nové příznaky při .....

Stichworte: Lamotrigin actavis, Zonisamid actavis

Lesen über Zonisamid Actavis. Um die Suche nach einem Thema zu erleichtern: Zonisamid actavis, Wir haben eine Liste von Links für Suchbegriffe erstellt: Zonisamid Actavis. Sie können einen Vergleich von Interaktionen, Medikamentenbeschreibungen und anderen Artikeln zum Thema finden: Zonisamid Actavis.

COVID-19: USA

Letzte Datenänderung vor 29 min
1,686,436
Gesamtzahl Der Fälle
99,300 (5.9%)
Totale Todesfälle
451,702 (26.8%)
Total Geheilt
17,135
Ernster Zustand

Zuletzt in der Apotheke gesucht

Über das Projekt

Ein frei verfügbares nicht-kommerzielles Projekt zum Zwecke des Drogenvergleichs auf der Ebene der Wechselwirkungen, der Nebenwirkungen sowie der Arzneimittelpreise und ihrer Alternativen

Mehr Info

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: