Na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Letztes Update: 2020-02-24Suchergebnisse für na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel:


Tritazide


Neužívejte přípravek Tritazide• jestliže jste alergický( na ramipril, hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste alergický( na léčivé přípravky podobné přípravku Tritazide ( jiné ACE inhibitory nebo léčivé přípravky odvozené od sulfonamidů) Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka;. jestliže jste užíval( a) nebo v současné době užíváte sakubitril/valsartan, lék používaný k léčbě dlouhodobého ( chronického) srdečního selhání u dospělých; • jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním; • pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Tritazide pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá; • pokud máte závažné potíže s játry; • pokud máte abnormální množství solí ( vápník, draslík, sodík) v krvi; • pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví .....

Stichworte: Tritazide, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Tritace combi


Neužívejte přípravek Tritace Combi: - jestliže jste alergický( na ramipril, amlodipin ( léčivé látky) na jiné ACE inhibitory nebo na jakékoli antagonisty vápníku nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Příznaky alergie mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním; - jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém“. Příznakem může být svědění, vyrážka ( kopřivka), červené skvrny na rukou, nohou nebo v hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním; - pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Tritace Combi pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na přístroji použitém při dialýze; - pokud máte potíže s ledvinami spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( tzv. renální arteriální stenóza) během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod „Těhotenství a kojení”) pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren; - jestliže máte abnormálně nízký nebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit Váš lékař; - pokud trpíte těžkým zúžením aortální .....

Stichworte: Tritace combi, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Tritace


Neužívejte přípravek TRITACE: • jestliže jste alergický( na ramipril, kterýkoli jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Příznakem alergické reakce může být vyrážka, obtíže s polykáním nebo s dýcháním, otok rtů, tváře, hrdla nebo jazyka. jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou anebo na hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo s polykáním. jestliže jste užíval( a) nebo v současné době užíváte sakubitril/valsartan, lék používaný k léčbě dlouhodobého ( chronického) srdečního selhání u dospělých. pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem TRITACE pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na tom, jaký přístroj se při dialýze používá. pokud máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( tzv. renální arteriální stenóza) v průběhu posledních 6 měsíců těhotenství ( viz níže bod „Těhotenství a kojení“) pokud máte abnormálně nízký anebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit lékař. pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste .....

Stichworte: Tritace, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Trinomia


Zejména pokud se rychle postavíte nebo posadíte (z polohy vleže); - suchý dráždivý kašel, zánět vedlejších nosních dutin (...

Stichworte: Trinomia, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Tensiomin


Neužívejte Tensiomin• jestliže jste alergický( na kaptopril nebo jiný ACE inhibitor nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže jste již měl( a) otok obličeje, rtů, hrdla a jazyka ( angioneurotický edém) spojený s předchozí terapií ACE inhibitory, nebo dědičného či neznámého původu • pokud jste více než tři měsíce těhotná • pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Upozornění a opatření• Před užitím přípravku Tensiomin se poraďte se svým lékařem, nebo lékárníkem. Pokud užíváte některý z následujících přípravků používaných k léčbě vysokého krevního tlaku: - blokátory receptorů pro angiotenzin II ( ARB), ( také známé jako sartany−například valsartan, telmisartan, irbesartan) a to zejména pokud máte problémy s ledvinami související s diabetem, - aliskiren. Váš lékař může v pravidelných intervalech kontrolovat funkci ledvin, krevní tlak a množství elektrolytů ( např. draslíku) v krvi. Viz také informace v bodu „Neužívejte přípravek Tensiomin“. Stránka 2 ( celkem 7) • Pokud máte nebo jste měl( a) nějaké onemocnění ledvin, • Pokud zvracíte, máte průjem, může u .....

Stichworte: Tensiomin, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Tamayra


Neužívejte přípravek Tamayra: - jestliže jste alergický( na ramipril, amlodipin ( léčivé látky) na jiné ACE inhibitory nebo na jakékoli antagonisty vápníku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Příznaky alergie mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním. jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci zvanou „angioedém“. Příznakem může být svědění, kopřivka, červené skvrny na rukou, nohou nebo v hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním. pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Tamayra pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na přístroji použitém při dialýze. pokud máte potíže s ledvinami spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( renální arteriální stenóza) během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod „Těhotenství, kojení a plodnost”) pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. jestliže máte abnormálně nízký nebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit Váš lékař. pokud máte zúženou aortální chlopeň ( stenóza aorty) nebo kardiogenní ( .....

Stichworte: Tamayra, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Robitussin junior na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel


Neužívejte přípravek Robitussin Junior- jestliže je Vaše dítě alergické na dextromethorfan nebo na kteroukoliv složku přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže Vaše dítě v současné době užívá léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ( SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo Parkinsonovu chorobu, nebo léčbu těmito léky ukončilo během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý/á, jestli jeho lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem. jestliže dítě trpí kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu, - nepoužívejte u dětí do 2 let. Upozornění a opatřeníPřed použitím přípravku Robitussin Junior se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže  Vaše dítě má chronický kašel nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém. Vaše dítě trpí dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater. Jestliže kašel přetrvává déle než 3 dny, vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Junior užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu. Další léčivé přípravky a přípravek .....

Stichworte: Robitussin junior na, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Robitussin antitussicum na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel


Neužívejte přípravek Robitussin Antitussicum jestliže jste alergický( na dextromethorfan nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jestliže užíváte léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy ( IMAO), selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu ( SSRI) či jiné léky na depresi, duševní poruchy nebo Parkinsonovu chorobu, nebo jste léčbu těmito léky ukončil/a během uplynulých 2 týdnů. Pokud si nejste jistý/á, jestli Váš lék na předpis obsahuje některý z těchto léků, před použitím tohoto přípravku se poraďte s lékařem. jestliže trpíte kašlem s nadměrnou tvorbou hlenu,  nepoužívejte u dětí do 6 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Robitussin Antitussicum se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, jestliže  máte chronický kašel, který se vyskytuje při kouření, nebo chronické onemocnění plic, jako je astma či emfyzém. trpíte dechovou nedostatečností nebo onemocněním jater. Jestliže kašel přetrvává déle než 7 dní ( u dětí 3 dny) vrátí se nebo je doprovázen horečkou, vyrážkou či neustupující bolestí hlavy, přestaňte přípravek Robitussin Antitussicum užívat a poraďte se s lékařem. Může se jednat o projevy závažného stavu. Další léčivé .....

Stichworte: Robitussin antitussicum na, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Rimal


Neužívejte přípravek Rimal: - jestliže jste alergický( na ramipril nebo amlodipin, jakýkoli jiný blokátor kalciového kanálu dihydropiridinového typu nebo ACE inhibitor nebo na další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat vyrážku, otok nebo obtíže s dýcháním a otok rtů, obličeje, hrdla nebo jazyka; - jestliže máte nestabilní sníženou funkce srdce po akutním infarktu; - jestliže jste prodělal( a) šok, včetně šoku v důsledku akutní snížené funkce srdce; - jestliže máte závažné zúžení výtokového části levé srdeční komory ( například vysoký stupeň aortální stenózy) jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém“. Příznaky mohou být svědění, vyrážka ( kopřivka), červené skvrny na rukou, nohou nebo v hrdle, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním; - pokud chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Rimal pro Vás nemusí být vhodná v závislosti na přístroji použitém při dialýze; - pokud máte potíže s ledvinami spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( tzv. renální arteriální stenóza) během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz bod „Těhotenství a .....

Stichworte: Rimal, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Rilampin


Neužívejte přípravek Rilampin: - jestliže jste alergický( na ramipril, amlodipin, na jiné ACE inhibitory nebo jiné antagonisty vápníku, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Příznaky alergické reakce mohou zahrnovat svědění, zčervenání kůže nebo obtíže s dýcháním. jestliže jste někdy měl( a) závažnou alergickou reakci, tzv. angioedém". Příznakem může být svědění, vyrážka ( kopřivka), červené skvrny na rukou, nohou nebo na krku, otok hrdla a jazyka, otok okolo očí a rtů, potíže s dýcháním nebo polykáním. jestliže chodíte na dialýzu nebo na jiný druh krevní filtrace. Léčba přípravkem Rilampin nemusí být pro Vás vhodná v závislosti na používaném přístroji. jestliže máte potíže s ledvinami, spočívající ve sníženém zásobování ledvin krví ( tzv. renální arteriální stenóza) během posledních 6 měsíců těhotenství ( viz níže část „Těhotenství a kojení“) pokud máte cukrovku ( diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen( a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. jestliže máte abnormálně nízký nebo nestabilní krevní tlak. To musí posoudit Váš lékař. jestliže trpíte zúžením aortální chlopně ( stenóza aorty) nebo se u Vás vyvinul .....

Stichworte: Rilampin, na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel

Lesen über Na SuchÝ DrÁŽdivÝ KaŠel. Um die Suche nach einem Thema zu erleichtern: na suchÝ drÁŽdivÝ kaŠel, Wir haben eine Liste von Links für Suchbegriffe erstellt: Na SuchÝ DrÁŽdivÝ KaŠel. Sie können einen Vergleich von Interaktionen, Medikamentenbeschreibungen und anderen Artikeln zum Thema finden: Na SuchÝ DrÁŽdivÝ KaŠel.

Zuletzt in der Apotheke gesucht

Über das Projekt

Ein frei verfügbares nicht-kommerzielles Projekt zum Zwecke des Drogenvergleichs auf der Ebene der Wechselwirkungen, der Nebenwirkungen sowie der Arzneimittelpreise und ihrer Alternativen

Mehr Info

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: