TELMISARTAN/HYDROCHLOROTHIAZID MYLAN - Dávkování


 

Dávkování léku: Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan Tableta


Generikum: telmisartan and diuretics
Účinná látka: telmisartan, hydrochlorothiazide
Alternativy: Actelsar hct, Kinzalkomb, Micardisplus, Pritorplus, Telhycar, Telmark plus, Telmisartan/hydrochlorothiazid auxilto, Telmisartan/hydrochlorothiazid billev, Telmisartan/hydrochlorothiazid egis, Telmisartan/hydrochlorothiazid ratiopharm, Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz, Telmisartan/hydrochlorothiazid teva, Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis, Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva, Telmisartan/hydrochlorothiazide liconsa, Telmizek combi, Tezeo hct, Tolucombi, Ylpio
ATC skupina: C09DA07 - telmisartan and diuretics
Obsah účinných látek: 80MG/12,5MG
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: 30X1
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se
svým lékařem nebo lékárníkem.
Doporučená dávka přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan je jedna tableta denně. Snažte se
užívat tabletu každý den ve stejnou dobu. Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan můžete užívat s
jídlem i bez jídla. Tablety zapíjejte vodou nebo jiným nealkoholickým nápojem. Pokud lékař neurčí
jinak, je důležité užívat Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan každý den.

Pokud Vaše játra nepracují správně, doporučená maximální dávka by neměla překročit 40 mg/12,5 mg
jednou denně.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan, než jste měl(a)
Pokud jste nedopatřením užil(a) větší množství tablet, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem,
případně vyhledejte nejbližší nemocniční pohotovost.

Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan
Pokud zapomenete užít pravidelnou dávku léku, nemějte obavy. Užijte ji ihned, jakmile si vzpomenete
a poté pokračujte v užívání jako doposud. Pokud zapomenete některý den užít svoji dávku přípravku
Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan, vezměte si další den obvyklou dávku. Nezdvojnásobujte
následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku.

Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo
lékárníka.
Ostatní nejvíce nakupují

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop