Abacavir/lamivudine teva - Dávkování


 

Dávkování léku: Abacavir/lamivudine teva Potahovaná tableta


Generikum: lamivudine and abacavir
Účinná látka: abacavir, lamivudine
ATC skupina: J05AR02 - lamivudine and abacavir
Obsah účinných látek: 600MG/300MG
Balení: Jednodávkový blistr
Vždy užívejte tento přípravek přesně podle pokynů svého lékaře. Pokud si nejste jistý(á), poraďte
se se svým lékařem nebo lékárníkem.

Doporučená dávka přípravku Abacavir/Lamivudine Teva pro dospělé, dospívající a děti s
tělesnou hmotností 25 kg nebo více je jedna tableta jednou denně.

Tablety se polykají celé a zapíjejí se vodou. Tablety přípravku Abacavir/Lamivudine lze užívat spolu s
jídlem nebo nalačno.

Zůstaňte v pravidelném kontaktu se svým lékařem
Přípravek Abacavir/Lamivudine Teva pomáhá upravit Váš zdravotní stav. Aby mohl zabránit ve
zhoršování nemoci, je třeba ho užívat každý den. I tak se ale u Vás mohou rozvinout další infekce a
onemocnění, která souvisejí s infekcí virem HIV.
Je důležité, abyste zůstal(a) v kontaktu se svým lékařem a abyste neukončoval(a) léčbu
přípravkem Abacavir/Lamivudine Teva dříve, než se poradíte se svým lékařem.

Jestliže jste užil(a) více přípravku Abacavir/Lamivudine Teva, než jste měl(a)
Jestliže jste užil(a) větší množství přípravku Abacavir/Lamivudine Teva, informujte o tom svého
lékaře nebo lékárníka, nebo se poraďte na pohotovostním oddělení nejbližší nemocnice.

Jestliže jste zapomněl(a) přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užít
Zapomenete-li si vzít dávku léčiva, vezměte si ji hned, jakmile si vzpomenete. Potom pokračujte v
užívání stejně jako předtím. Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou
dávku.

Je důležité, abyste přípravek Abacavir/Lamivudine Teva užíval(a) pravidelně, protože jeho
nepravidelné užívání může zvýšit pravděpodobnost výskytu hypersenzitivních reakcí.

Jestliže jste přípravek Abacavir/Lamivudine Teva přestal(a) užívat
Pokud jste z jakéhokoli důvodu přestal(a) užívat přípravek Abacavir/Lamivudine Teva a zejména
pokud jste tak učinil(a) v domnění, že máte nežádoucí účinky, nebo kvůli nějakému jinému
onemocnění:
Poraďte se se svým lékařem předtím, než případně začnete přípravek Abacavir/Lamivudine
Teva znovu užívat. Váš lékař posoudí, zda příznaky mohly souviset s hypersenzitivní reakcí. Pokud
lékař usoudí, že nežádoucí účinky mohly s hypersenzitivní reakcí souviset, sdělí Vám, abyste již
nikdy přípravek Abacavir/Lamivudine Teva ani jiný přípravek obsahující abakavir neužíval(a).
Je důležité dodržet toto doporučení lékaře.

Pokud lékař usoudí, že přípravek Abacavir/Lamivudine Teva můžete znovu začít užívat, může Vás
požádat, abyste první dávky tohoto přípravku užil(a) v místech, kde pro Vás v případě potřeby bude
snadno a rychle dostupná lékařská péče.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
159 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
559 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
45 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
599 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
285 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
199 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
375 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
295 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
289 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
75 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
139 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
109 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
169 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
29 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
165 Kč
 
ÿph㬐ؼ //-----------------REKLAMA--------------------- include("ads/full3.php"); //--------------------------------------------- ?>Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop