Vedlejší účinky: Tramal retard tablety 100 mg & Diclofenac duo pharmaswiss & Tamsulosin +pharma & Pregabalin mylan & Lipertance & Zaldiar & Magnosolv

Porovnávané léky
Tramal retard tablety 100 mg (tramadol)
Diclofenac duo pharmaswiss (diclofenac)
Tamsulosin +pharma (tamsulosin)
Pregabalin mylan (pregabalin)
Lipertance (atorvastatin, amlodipine and perindopril)
Zaldiar (tramadol and paracetamol)
Magnosolv (magnesium (different salts in combination))
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Diclofenac duo pharmaswiss
Bolest břicha
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Anorexie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Artralgie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)
Revmatoidní artritida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Asténie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
astma
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Bronchitida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
bolest krku
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zácpa
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Kašel
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Dermatitida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Kontaktní dermatitida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Průjem
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Závrať
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Dyspepsie
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
dušnost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
vyrážka
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Nadýmání
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
proplachování
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Bolest hlavy
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Hematuria
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
herpes simplex
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
hyperglykémie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
alergické reakce
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Hypertenze
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Příznaky chřipky
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
artropatie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Nazofaryngitida
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Nevolnost
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Bolest
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
parestézie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Svědění
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Sinusitida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Kožní vřed
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
erytém
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Infekce močových cest
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
kopřivka
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
závrať
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zvracení
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Migréna
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
bolesti očí
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Vzestup ALT
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Suchá kůže
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)
Sinus kongesce
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Myalgie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Snížená chuť k jídlu
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Břišní nepohodlí
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Bolest břicha v horní části
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
zvýšený kreatinin v krvi
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Spavost
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Tamsulosin +pharma
Bolest břicha
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Artralgie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Asténie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
bolest krku
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Zácpa
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Průjem
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Závrať
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Dyspepsie
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
dušnost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
vyrážka
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
horečka
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Bolest hlavy
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Hypertenze
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
posturální hypotenze
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Příznaky chřipky
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Nevolnost
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Bolest
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Palpitace
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
parestézie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Svědění
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Sinusitida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Pocení
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Infekce močových cest
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
kopřivka
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Zvracení
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Nevolnost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Myalgie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
impotence
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Rozmazané vidění
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Infestace
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Nespavost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Spavost
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Pregabalin mylan
Bolest břicha
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Anémie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Angina
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Anorexie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Artralgie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Asténie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
astma
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
ataxie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
fibrilace síní
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Bronchitida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
burzititidy
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
kardiovaskulární poruchy
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
bolest krku
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
cholelitiáza
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zmatek
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zácpa
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Dysfagie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
dehydratace
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
diabetes
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Průjem
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Závrať
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
dysartrie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Dysmenorea
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
dušnost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Bolesti uší
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Ekzém
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Epistaxis
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Únava
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
horečka
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Nadýmání
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
gastroenteritida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
gastrointestinální krvácení
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
dna
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Hematuria
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
herpes simplex
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
herpes zoster
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
hyperglykémie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
hyperlipidemie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
alergické reakce
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Hypertenze
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Hypestéza
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Hypokalémie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Hypotenze
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
posturální hypotenze
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
hypotyroidní
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
artropatie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Renální počet
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
zánět hrtanu
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Nazofaryngitida
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Nevolnost
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
neuralgie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
osteoporóza
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
otitis externa
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
zánět středního ucha
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Bolest
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Palpitace
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
parestézie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Svědění
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Sinusitida
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Porucha kůže
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Kožní vřed
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Pocení
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Tachykardie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Trombocytopenie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Tinitus
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
tremor
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
únik moči
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
kopřivka
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
závrať
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
virová infekce
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zvracení
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Pregabalin mylan (časté)
Snížení hmotnosti
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Suchá ústa
Tramal retard tablety 100 mg (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
zadržování moči
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Urgentní močení
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Agitovanost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
apatie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Migréna
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Krční tuhost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
BUN se zvýšil
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
abnormální testy jaterních funkcí
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Bolest kostí
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
bolesti očí
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Vzestup ALT
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Suchá kůže
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
otok kloubů
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Nevolnost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Myalgie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Rušení pozornosti
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
euforie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
impotence
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
krvácení z konečníku
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
suché oko
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Rozmazané vidění
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Bradykardie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
lymfadenopatie
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Abnormální chůze
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Nespavost
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
abnormální pocit
Tramal retard tablety 100 mg (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Spavost
Tramal retard tablety 100 mg (velmi časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Lipertance
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Zaldiar
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Tamsulosin +pharma
Bolest břicha
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Artralgie
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Asténie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Bolesti zad
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
bolest krku
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Bolest na hrudi
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Zácpa
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Průjem
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Závrať
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Dyspepsie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
dušnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Gastrointestinální poruchy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Bolest hlavy
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Hypertenze
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Příznaky chřipky
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Nevolnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Poruchy nervového systému
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Bolest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
parestézie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Zánět hltanu
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Svědění
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
rýma
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (velmi časté)
Sinusitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Infekce močových cest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
kopřivka
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Zvracení
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Zimnice
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Tamsulosin +pharma (méně časté)
Myalgie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Spavost
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Tamsulosin +pharma (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Pregabalin mylan
Bolest břicha
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Alopecie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Anorexie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Úzkost
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Artralgie
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Pregabalin mylan (časté)
Asténie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
astma
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Bolesti zad
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Bronchitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
bolest krku
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Bolest na hrudi
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
zánět spojivek
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Zácpa
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Průjem
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Závrať
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
dušnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
ekchymóza
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Otok
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Nadýmání
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Gastrointestinální poruchy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Bolest hlavy
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Hematuria
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
herpes simplex
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
hypercholesterolémie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Hyperesthesia
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
hyperglykémie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
alergické reakce
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Hypertenze
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Příznaky chřipky
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
artropatie
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Nazofaryngitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Nevolnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Bolest
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Bolest v končetinách
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
parestézie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
flebitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zápal plic
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Svědění
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
rýma
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Sinusitida
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Kožní vřed
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
kopřivka
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
závrať
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zvracení
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Zimnice
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
hypokinézy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Migréna
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
zvýšený kreatinin
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
bolesti očí
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
vesikulobulózní vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Vzestup ALT
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Suchá kůže
Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Myalgie
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
makulopapulární vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
kožní karcinom
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Spavost
Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Lipertance
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Zaldiar
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tamsulosin +pharma a Pregabalin mylan
Bolest břicha
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Artralgie
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Artritida
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Asténie
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Bolesti zad
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
bolest krku
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Bolest na hrudi
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zácpa
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
snížené libido
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Průjem
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Závrať
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
dušnost
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
dysurie
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
horečka
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Gastrointestinální poruchy
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Bolest hlavy
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Hypertenze
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
posturální hypotenze
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
plicní choroby
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Nevolnost
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Bolest
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Palpitace
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
parestézie
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Svědění
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
rýma
Tamsulosin +pharma (velmi časté) a Pregabalin mylan (časté)
Sinusitida
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Pocení
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
TOOTH DISORDER
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
kopřivka
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Cévní porucha
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zvracení
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (časté)
Zimnice
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
periferní edém
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Nevolnost
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Myalgie
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
impotence
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Rozmazané vidění
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Zvýšený kašel
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (časté)
Nespavost
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
Spavost
Tamsulosin +pharma (časté) a Pregabalin mylan (velmi časté)
abnormální ejakulace
Tamsulosin +pharma (méně časté) a Pregabalin mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tamsulosin +pharma a Lipertance
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tamsulosin +pharma a Zaldiar
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tamsulosin +pharma a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Lipertance
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Zaldiar
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lipertance a Zaldiar
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lipertance a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Magnosolv
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Tramal & Diclofenac & Tamsulosin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Diclofenac duo pharmaswiss  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Revmatoidní artritida, Asténie, astma, Bronchitida, bolest krku, , Zácp ..více

Tramal & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Neurol 1,0  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, Dermatitida, Průjem, Závrať, dysartrie, Dys ..více

Zaldiar & Rolpryna & Zopitin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a    Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Zopi ..více

Pregabalin & Flector & Novalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Flector ep rapid  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , z ..více

Diclofenac & Zaldiar & Citalec & Fr..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Zaldiar   Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Citalec 10 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Ar ..více

Zaldiar & Rolpryna & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Zopitin   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Zopitin  Alopecie, amenorea, Anémie, Anorexie, Ú ..více

Zaldiar & Rivotril & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Rivotril   Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Rivotril a Rolpryna  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Z ..více

Diclofenac & Zaldiar & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Zaldiar   Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Citalec 10 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Ar ..více

Pregabalin & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Zolpinox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, ..více

Diclofenac & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Tramal kapky 100 mg/1 ml  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Revmatoidní artritida, Asténie, astma, Bronchitida, bolest krku, , Zácpa, , ..více

Pregabalin & Venlafaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Venlafaxin mylan  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie ..více

Diclofenac & Azitromycin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Azitromycin mylan  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Dermatitida, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, vyrážka, Nadý ..více

Diclofenac & Azitromycin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Azitromycin mylan  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Dermatitida, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, vyrážka, Nadý ..více

Pregabalin & Venlafaxin & Xanax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Venlafaxin mylan  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie ..více

Pregabalin & Flector & Novalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Flector ep rapid  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , z ..více

Pregabalin & Flector & Novalgin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Flector ep rapid  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , z ..více

Diclofenac & Trombex & Salazopyrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, parestézie, Svědění, Zvracení,   ..více

Zaldiar & Rivotril & Rolpryna

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Rivotril   Vedlejší a nežádoucí účinky Zaldiar a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Rivotril a Rolpryna  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Z ..více

Tramal & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Neurol 1,0  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, Dermatitida, Průjem, Závrať, dysartrie, Dys ..více

Diclofenac & Pms-testosterone & Thio..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Pms-testosterone  Alopecie, Úzkost, Asténie, Bolesti zad, Kontaktní dermatitida, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hla ..více

Tramal & Neurol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tramal retard tablety 100 mg a Neurol 1,0  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, Dermatitida, Průjem, Závrať, dysartrie, Dys ..více

Diclofenac & Tramal

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Tramal kapky 100 mg/1 ml  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Revmatoidní artritida, Asténie, astma, Bronchitida, bolest krku, , Zácpa, , ..více

Diclofenac & Pms-testosterone & Thio..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Pms-testosterone  Alopecie, Úzkost, Asténie, Bolesti zad, Kontaktní dermatitida, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hla ..více

Pregabalin & Lerivon & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Lerivon   Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzko ..více

Diclofenac & Pms-testosterone & Thio..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Pms-testosterone  Alopecie, Úzkost, Asténie, Bolesti zad, Kontaktní dermatitida, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hla ..více

Pregabalin & Frontin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Frontin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfa ..více

Diclofenac & Trombex & Salazopyrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, parestézie, Svědění, Zvracení,   ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop