Vedlejší účinky: Tolura & Asentra 50 & Neurol 0,25

Porovnávané léky
Tolura (telmisartan)
Asentra 50 (sertraline)
Neurol 0,25 (alprazolam)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Tolura a Asentra 50
Bolest břicha
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Úzkost
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Artralgie
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Asténie
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Bolesti zad
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Bolest na hrudi
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Zácpa
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Kašel
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Průjem
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Závrať
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Dyspepsie
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
dušnost
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Otok
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
vyrážka
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Únava
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Nadýmání
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Bolest hlavy
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Hypertenze
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Hypotenze
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
posturální hypotenze
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
artropatie
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Cramps leg
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Nevolnost
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
nervozita
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Bolest
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Palpitace
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Zánět hltanu
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Svědění
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (časté)
rýma
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Sinusitida
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Synkopa
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
závrať
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Zvracení
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Suchá ústa
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
periferní edém
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Myalgie
Tolura (časté) a Asentra 50 (časté)
Pocení zvýšené
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (velmi časté)
Nespavost
Tolura (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Spavost
Tolura (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tolura a Neurol 0,25
Bolest břicha
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Úzkost
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Artralgie
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Asténie
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Bolesti zad
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Bolest na hrudi
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Zácpa
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Průjem
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Závrať
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Dyspepsie
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
dušnost
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Otok
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
vyrážka
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Oční poruchy
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Únava
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Gastrointestinální poruchy
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Bolest hlavy
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Hypotenze
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Poruchy mediastína
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Nevolnost
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
nervozita
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Palpitace
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Svědění
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Synkopa
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Cévní porucha
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
závrať
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Zvracení
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Suchá ústa
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Myalgie
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Pocení zvýšené
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Nespavost
Tolura (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Spavost
Tolura (méně časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Neurol 0,25
Bolest břicha
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
amnézie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Anorexie
Asentra 50 (velmi časté) a Neurol 0,25 (časté)
Úzkost
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Artralgie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Asténie
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
ataxie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Bolesti zad
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Bolest na hrudi
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Zmatek
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Zácpa
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
snížené libido
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Dysfagie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
depersonalizace
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Průjem
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Závrať
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Dysmenorea
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Dyspepsie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
dušnost
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Bolesti uší
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Otok
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Epistaxis
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
vyrážka
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Únava
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
horečka
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
halucinace
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Bolest hlavy
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Hyperesthesia
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
alergické reakce
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Hypestéza
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Hypotenze
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
menstruační porucha
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Křeče
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
mydriáza
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Nevolnost
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
nervozita
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
noční můra
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Palpitace
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
parestézie
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Svědění
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Záchvat
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
zvýšené slinění
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Synkopa
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Tachykardie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Žízeň
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Tinitus
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
tremor
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
únik moči
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
kopřivka
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
závrať
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Zvracení
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Přibývání na váze
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Suchá ústa
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Agitovanost
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
apatie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
emoční labilita
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
Nevolnost
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Myalgie
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Škubání svalů
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Abnormální sny
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
euforie
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
akatíza
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
sebevražedné myšlenky
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
riziky
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (méně časté)
abnormální koordinace
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Sexuální dysfunkce
Asentra 50 (časté) a Neurol 0,25 (časté)
Horké záblesky
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Pocení zvýšené
Asentra 50 (velmi časté) a Neurol 0,25 (časté)
Nespavost
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (časté)
Spavost
Asentra 50 (méně časté) a Neurol 0,25 (velmi časté)
Tolura & Asentra & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tolura a Asentra 50  Bolest břicha, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, ..více

Neurol & Asentra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Asentra & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Olanzapin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, ..více

Neurol & Velaxin & Perindopril

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depr ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Asentra & Tolura & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Tolura  Bolest břicha, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Neurol & Sanval & Persen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Neurol & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Asentra & Trittico &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Trittico ac 75 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Neurol & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depr ..více

Neurol & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depr ..více

Neurol & Loratadin-ratiopharm & Zolp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Loratadin-ratiopharm Únava, Bolest hlavy, nervozita, Suchá ústa,   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Neurol & Loratadin-ratiopharm & Asen..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Loratadin-ratiopharm Únava, Bolest hlavy, nervozita, Suchá ústa,   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, An ..více

Neurol & Sertralin & Ibalgin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sertralin actavis  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dy ..více

Neurol & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Neurol & Asentra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Buspiron-egis

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Buspiron-egis hněv, Anorexie, Artralgie, Asténie, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, depersonalizace, mentální deprese, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, ..více

Neurol & Velaxin & Perindopril & Be..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depr ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Asentra & Sertralin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Neurol & Sanval &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Asentra & Trittico & Tebokan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce ..více

Asentra & Relpax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Relpax  Bolest břicha, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, Průjem, Závra ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop