Vedlejší účinky: Dormicum & Betaloc zok & Prothazin & Citalopram-teva & Xanax & Circadin & Zolpidem mylan

Porovnávané léky
Dormicum (midazolam)
Betaloc zok (metoprolol)
Prothazin (promethazine)
Citalopram-teva (citalopram)
Xanax (alprazolam)
Circadin (melatonin)
Zolpidem mylan (zolpidem)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Betaloc zok
vyrážka
Dormicum (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Bolest hlavy
Dormicum (časté) a Betaloc zok (časté)
Nevolnost
Dormicum (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Svědění
Dormicum (méně časté) a Betaloc zok (časté)
kopřivka
Dormicum (méně časté) a Betaloc zok (méně časté)
Zvracení
Dormicum (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Bradykardie
Dormicum (méně časté) a Betaloc zok (časté)
Spavost
Dormicum (časté) a Betaloc zok (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Prothazin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Citalopram-teva
Kašel
Dormicum (časté) a Citalopram-teva (časté)
vyrážka
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Bolest hlavy
Dormicum (časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
Nevolnost
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
Bolest
Dormicum (časté) a Citalopram-teva (časté)
Svědění
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
kopřivka
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Zvracení
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Agitovanost
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Svalová síla
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Bradykardie
Dormicum (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Spavost
Dormicum (časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Xanax
ospalost
Dormicum (časté) a Xanax (časté)
vyrážka
Dormicum (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Bolest hlavy
Dormicum (časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Dormicum (méně časté) a Xanax (časté)
Svědění
Dormicum (méně časté) a Xanax (časté)
kopřivka
Dormicum (méně časté) a Xanax (méně časté)
Zvracení
Dormicum (méně časté) a Xanax (časté)
Agitovanost
Dormicum (méně časté) a Xanax (časté)
Svalová síla
Dormicum (méně časté) a Xanax (časté)
rhinorrhoea
Dormicum (méně časté) a Xanax (méně časté)
Spavost
Dormicum (časté) a Xanax (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Zolpidem mylan
Kašel
Dormicum (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ospalost
Dormicum (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vyrážka
Dormicum (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Dormicum (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
škytavka
Dormicum (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Dormicum (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Svědění
Dormicum (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
kopřivka
Dormicum (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Dormicum (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Agitovanost
Dormicum (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Spavost
Dormicum (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Prothazin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Citalopram-teva
Bolest břicha
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Artralgie
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Zácpa
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Průjem
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Závrať
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
dušnost
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Otok
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
vyrážka
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Únava
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Nadýmání
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Bolest hlavy
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
Srdeční selhání
Betaloc zok (velmi časté) a Citalopram-teva (méně časté)
pálení žáhy
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Hypertenze
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Hypotenze
Betaloc zok (velmi časté) a Citalopram-teva (časté)
posturální hypotenze
Betaloc zok (velmi časté) a Citalopram-teva (časté)
Křeče
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
Nevolnost
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
noční můra
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Palpitace
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (časté)
parestézie
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (časté)
Svědění
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Synkopa
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
kopřivka
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (méně časté)
závrať
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Zvracení
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Přibývání na váze
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (časté)
periferní edém
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Znepokojená koncentrace
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (časté)
periferní chlad
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Bradykardie
Betaloc zok (časté) a Citalopram-teva (méně časté)
Pocení zvýšené
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
Nespavost
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
Spavost
Betaloc zok (méně časté) a Citalopram-teva (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Xanax
Bolest břicha
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Artralgie
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Zácpa
Betaloc zok (časté) a Xanax (méně časté)
mentální deprese
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Průjem
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Závrať
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
dušnost
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Otok
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (časté)
vyrážka
Betaloc zok (časté) a Xanax (velmi časté)
Únava
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Bolest hlavy
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Hypotenze
Betaloc zok (velmi časté) a Xanax (časté)
Křeče
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
noční můra
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (časté)
Palpitace
Betaloc zok (časté) a Xanax (méně časté)
parestézie
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (časté)
Svědění
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Synkopa
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
kopřivka
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (méně časté)
závrať
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Zvracení
Betaloc zok (časté) a Xanax (časté)
Přibývání na váze
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Pocení zvýšené
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (časté)
Nespavost
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (časté)
Spavost
Betaloc zok (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Zolpidem mylan
Bolest břicha
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Artralgie
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Zácpa
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (časté)
mentální deprese
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Průjem
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Závrať
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dušnost
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Otok
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vyrážka
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Únava
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nadýmání
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Hypertenze
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
posturální hypotenze
Betaloc zok (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Křeče
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
noční můra
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Palpitace
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (časté)
parestézie
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Svědění
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Synkopa
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
kopřivka
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
závrať
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Betaloc zok (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Pocení zvýšené
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nespavost
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Spavost
Betaloc zok (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Citalopram-teva
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Xanax
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Zolpidem mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Citalopram-teva a Xanax
Bolest břicha
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
amnézie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
Anorexie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Úzkost
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Artralgie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Asténie
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
ataxie
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Bolesti zad
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Psychiatrické poruchy
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (časté)
Bolest na hrudi
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
Zmatek
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
Zácpa
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
snížené libido
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
Dysfagie
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
depersonalizace
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Dermatitida
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Průjem
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Závrať
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (časté)
Dysmenorea
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Dyspepsie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
dušnost
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Bolesti uší
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Otok
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Epistaxis
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
vyrážka
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Únava
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
horečka
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (velmi časté)
halucinace
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Bolest hlavy
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (časté)
alergické reakce
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Hypestéza
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Hypotenze
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
zvýšené libido
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Podrážděnost
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
letargie
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
menstruační porucha
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Křeče
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
mydriáza
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Nosní kongesce
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
Nevolnost
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (časté)
nervozita
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
noční můra
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Bolest v končetinách
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Palpitace
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
parestézie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
předmenstruační syndrom
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Svědění
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Záchvat
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
zvýšené slinění
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
spánková apnoe
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Synkopa
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Tachykardie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
Žízeň
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Tinitus
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (velmi časté)
tremor
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
únik moči
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
kopřivka
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
závrať
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Zvracení
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Přibývání na váze
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
Suchá ústa
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Agitovanost
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
apatie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
emoční labilita
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Slabost
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Svalová síla
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Myalgie
Citalopram-teva (časté) a Xanax (časté)
Škubání svalů
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
těsnost v hrudi
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
Snížená chuť k jídlu
Citalopram-teva (časté) a Xanax (velmi časté)
dezorientace
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Rušení pozornosti
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
derealizace
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Zhoršení paměti
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Abnormální sny
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
euforie
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
hypomania
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
manické
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Rozmazané vidění
Citalopram-teva (časté) a Xanax (méně časté)
depresivní nálada
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
sebevražedné myšlenky
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
riziky
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
abnormální koordinace
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Pocit nervozity
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Horké záblesky
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Pocení zvýšené
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (časté)
hypersomnie
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (časté)
Nespavost
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (časté)
pomalost
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
dysfonie
Citalopram-teva (méně časté) a Xanax (méně časté)
Spavost
Citalopram-teva (velmi časté) a Xanax (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Citalopram-teva a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Citalopram-teva a Zolpidem mylan
Bolest břicha
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
amnézie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Anorexie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Úzkost
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Artralgie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Artritida
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Asténie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ataxie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolesti zad
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Bronchitida
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Cerebrovaskulární choroby
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
bolest krku
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolest na hrudi
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zmatek
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Zácpa
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Kašel
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
cystitida
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dysfagie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
depersonalizace
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Průjem
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Závrať
Citalopram-teva (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dyspepsie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
dušnost
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dysurie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Otok
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vyrážka
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Únava
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
horečka
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nadýmání
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
gastroenteritida
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Ezofageální reflux
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
halucinace
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Bolest hlavy
Citalopram-teva (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
hyperglykémie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
alergické reakce
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Hypertenze
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Hypestéza
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
posturální hypotenze
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Podrážděnost
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Cramps leg
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
letargie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
menoragie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
menstruační porucha
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Křeče
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nazofaryngitida
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Citalopram-teva (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
nervozita
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
noční můra
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
otitis externa
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Palpitace
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
parestézie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zánět hltanu
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Svědění
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
rýma
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Sinusitida
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
porucha řeči
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Synkopa
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tachykardie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Žízeň
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tinitus
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
tremor
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
únik moči
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Infekce močových cest
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
kopřivka
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vaginitida
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
závrať
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Suchá ústa
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
pocit pálení
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Agitovanost
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
apatie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
emoční labilita
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Migréna
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
bolesti očí
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vzestup ALT
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Slabost
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Myalgie
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Břišní nepohodlí
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dezorientace
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Rušení pozornosti
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Abnormální sny
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Posturální závratě
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
svalové kontrakce nedobrovolné
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
euforie
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
podráždění očí
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nepohodlí hrudníku
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
časté pohyby střev
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Rozmazané vidění
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (časté)
depresivní nálada
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
příznaky influenzy
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
zvýšení krevního tlaku
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Příznaky chřipkového onemocnění
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vizuální poruchy
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
porucha rovnováhy
Citalopram-teva (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Pocení zvýšené
Citalopram-teva (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
porucha spánku
Citalopram-teva (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nespavost
Citalopram-teva (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
Spavost
Citalopram-teva (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Circadin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan
Bolest břicha
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
amnézie
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Anorexie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Úzkost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Artralgie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Asténie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ataxie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Bolesti zad
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Bolest na hrudi
Xanax (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zmatek
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Zácpa
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Dysfagie
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
depersonalizace
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
mentální deprese
Xanax (velmi časté) a Zolpidem mylan (časté)
Průjem
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Závrať
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
ospalost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dysartrie
Xanax (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Dyspepsie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
dušnost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Otok
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
vyrážka
Xanax (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Únava
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
horečka
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
halucinace
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Bolest hlavy
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
alergické reakce
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Hypestéza
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Příznaky chřipky
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Podrážděnost
Xanax (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
letargie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
menstruační porucha
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Křeče
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Poruchy nervového systému
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
nervozita
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
noční můra
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Palpitace
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
parestézie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Svědění
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Synkopa
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tachykardie
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Žízeň
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Tinitus
Xanax (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
tremor
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
únik moči
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
kopřivka
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
závrať
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Zvracení
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Suchá ústa
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
otupělost
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Agitovanost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
apatie
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
emoční labilita
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Slabost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Myalgie
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
dezorientace
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Rušení pozornosti
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Abnormální sny
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
euforie
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Rozmazané vidění
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
depresivní nálada
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
psychomotorická retardace
Xanax (méně časté) a Zolpidem mylan (časté)
Ztráta zábran
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Pocení zvýšené
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Nespavost
Xanax (časté) a Zolpidem mylan (časté)
Spavost
Xanax (velmi časté) a Zolpidem mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Circadin a Zolpidem mylan
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Dormicum & Betaloc & Prothazin & Ci..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Betaloc zok vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení, Bradykardie, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Prothazin  ..více

Zolpidem & Ansilan & Alprazolam & Z..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Ansilan   Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, B ..více

Xanax & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Betaloc & Prestarium & Vasocardin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Prestarium neo  Bolest břicha, Průjem, Otok, Bolest hlavy, Palpitace, kopřivka, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Vasocardin 100 ..více

Betaloc & Zolpidem & Olanzapine & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Zolpidem mylan  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypertenze, po ..více

Zolpidem & Trittico & Rosucard & He..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, alergické reakce, Hypertenze, Hyp ..více

Xanax & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Citalopram-teva & Trittico & LORMETA..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Citalopram-teva a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické r ..více

Prothazin & Neurol & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Zyprexa   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, ..více

Betaloc & Detralex & Rosucard & Lor..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Lorista 50  Bolest břicha, Průjem, Z ..více

Betaloc & Warfarin & Condrosulf & R..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a než ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Betaloc & Warfarin & Condrosulf & R..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a než ..více

Betaloc & Lorista & Omeprazol & Dic..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Lorista h   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Omeprazol actavis  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hla ..více

Citalopram-teva & Xanax & Zolpidem ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Citalopram-teva a Xanax  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, s ..více

Dormicum & Betaloc & Citalopram-teva..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Betaloc zok vyrážka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení, Bradykardie, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Dormicum a Citalopram-tev ..více

Betaloc & Ranisan & Stilnox & Xanax..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Ranisan  Průjem, Bolest hlavy, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Stilnox  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Prů ..více

Zolpidem & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem mylan a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bolest krku, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, Kašel, cyst ..více

Prothazin & Neurol & Zyprexa

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Neurol 0,5   Vedlejší a nežádoucí účinky Prothazin a Zyprexa   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zyprexa  Bolest břicha, amnézie, Úzkost, ..více

Betaloc & Ranisan & Stilnox & Xanax..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Ranisan  Průjem, Bolest hlavy, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Stilnox  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, mentální deprese, Prů ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Betaloc & Warfarin & Condrosulf & R..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Condrosulf   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a než ..více

Betaloc & Detralex & Rosucard & Lor..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Rosucard   Vedlejší a nežádoucí účinky Betaloc zok a Lorista 50  Bolest břicha, Průjem, Z ..více

Xanax & Diazepam & Zodac & Prestari..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Diazepam slovakofarma  Asténie, ataxie, závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zodac  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop