Vedlejší účinky: Pregabalin mylan & Venlafaxin mylan & Xanax sr &

Porovnávané léky
Pregabalin mylan (pregabalin)
Venlafaxin mylan (venlafaxine)
Xanax sr (alprazolam)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Venlafaxin mylan
Bolest břicha
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
albuminurie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Alopecie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
amenorea
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
amnézie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Anémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Angina
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Anorexie
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Úzkost
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Arytmie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Artralgie
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Artritida
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Asténie
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
astma
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
ataxie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Bronchitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
burzititidy
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
kandidóza
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Oral Moniliasis
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
bolest krku
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
kolitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Zmatek
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
zánět spojivek
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Zácpa
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (časté)
cystitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
snížené libido
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Dysfagie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
dehydratace
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
depersonalizace
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
mentální deprese
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Průjem
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
diplopie
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Závrať
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
dušnost
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
dysurie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
ekchymóza
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Ekzém
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Otok
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Epistaxis
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
ezofagitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Únava
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (časté)
horečka
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Nadýmání
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
zánět žaludku
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
gastroenteritida
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
gastrointestinální krvácení
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
zánět dásní
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
glossitis
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
halucinace
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Bolest hlavy
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Hematuria
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Krvácející
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Nevraživost, nepřátelské chování
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
hypercholesterolémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Hyperesthesia
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
hyperglykémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
hyperlipidemie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Hypertenze
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Hypestéza
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
hypoglykémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Hypokalémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Hyponatrémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Hypotenze
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
posturální hypotenze
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
zvýšené libido
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Příznaky chřipky
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
artropatie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Renální počet
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
zánět hrtanu
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Cramps leg
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
leukocytóza
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
leukopenie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Leukorea
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Bolest prsu
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
meléna
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
menoragie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
menstruační porucha
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Pozorování
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
hypotonia
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
myoklonus
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Nevolnost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (časté)
nervozita
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
neuralgie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
zánět středního ucha
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Palpitace
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
parestézie
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Bolesti pánve
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Zápal plic
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
polyuria
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
prostaty
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Svědění
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
psoriáza
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
psychóza
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
pyurie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
hyperacusis
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Záchvat
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Sinusitida
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Stomatitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
pokus o sebevraždu
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Pocení
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Synkopa
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Tachykardie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
tenosynovitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Žízeň
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Trombocytopenie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
tromboflebitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Tinitus
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
tremor
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
únik moči
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
kopřivka
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
vaginitida
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
závrať
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Zvracení
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Přibývání na váze
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Snížení hmotnosti
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Suchá ústa
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
zadržování moči
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Cévní porucha periferní
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Zimnice
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Urgentní močení
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
otupělost
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Agitovanost
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
apatie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
fotofobie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Vředy v ústech
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Migréna
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Krční tuhost
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
poškození rohovky
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
edém jazyka
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
hypertrofii kůže
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
abnormální testy jaterních funkcí
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Bolest kostí
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
bolesti očí
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
okolní parestézie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
zvýšená alkalická fosfatáza
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Vzestup ALT
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Suchá kůže
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Porucha akomodace
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
fotosenzitivní reakce
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Nevolnost
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Škubání svalů
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
abnormální myšlení
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Anorgasmia
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Abnormální sny
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (časté)
euforie
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
impotence
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
krvácení z konečníku
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
suché oko
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
makulopapulární vyrážka
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
hyper
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Bradykardie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
neuropatie
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
lymfadenopatie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
abnormální koordinace
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Edém obličeje
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Zvýšený kašel
Pregabalin mylan (časté) a Venlafaxin mylan (časté)
Hyperurikémie
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Nespavost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
myasthenia
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Spavost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Venlafaxin mylan (velmi časté)
abnormální ejakulace
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (velmi časté)
Vaginální krvácení
Pregabalin mylan (méně časté) a Venlafaxin mylan (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Xanax sr
Bolest břicha
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
amnézie
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Anorexie
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Úzkost
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Artralgie
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Asténie
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (časté)
ataxie
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Bolesti zad
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Bolest na hrudi
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (velmi časté)
Zmatek
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Zácpa
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (méně časté)
snížené libido
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Dysfagie
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
depersonalizace
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
mentální deprese
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Průjem
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Závrať
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (časté)
dysartrie
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Dysmenorea
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
dušnost
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Bolesti uší
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Otok
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Epistaxis
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Oční poruchy
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Únava
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (časté)
horečka
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
halucinace
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Bolest hlavy
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (časté)
Hyperesthesia
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
alergické reakce
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Hypestéza
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Hypotenze
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
zvýšené libido
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Příznaky chřipky
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
letargie
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
menstruační porucha
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
hypotonia
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Nevolnost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (časté)
nervozita
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Bolest v končetinách
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Palpitace
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
parestézie
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Svědění
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Záchvat
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
zvýšené slinění
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Pocení
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (velmi časté)
Synkopa
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Tachykardie
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Žízeň
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Tinitus
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
tremor
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
únik moči
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
porucha močových cest
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
kopřivka
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Cévní porucha
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
závrať
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Zvracení
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Přibývání na váze
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (velmi časté)
Suchá ústa
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (méně časté)
otupělost
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Agitovanost
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
apatie
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
fotofobie
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Nevolnost
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Myalgie
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Škubání svalů
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
dezorientace
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Rušení pozornosti
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Zhoršení paměti
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Abnormální sny
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
euforie
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Rozmazané vidění
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
abnormální koordinace
Pregabalin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
pocit opilosti
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Faryngolaryngeální bolest
Pregabalin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Nespavost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (časté)
Spavost
Pregabalin mylan (velmi časté) a Xanax sr (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Xanax sr
Bolest břicha
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
amnézie
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Anorexie
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Úzkost
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Artralgie
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Asténie
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
ataxie
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Zmatek
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Zácpa
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
snížené libido
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Dysfagie
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
depersonalizace
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
mentální deprese
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Průjem
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Závrať
Venlafaxin mylan (velmi časté) a Xanax sr (časté)
Dyspepsie
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
dušnost
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Otok
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Epistaxis
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
vyrážka
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (velmi časté)
Únava
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
horečka
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
halucinace
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Bolest hlavy
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Hyperesthesia
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
hyperventilace
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (velmi časté)
Hypestéza
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Hypotenze
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
zvýšené libido
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Příznaky chřipky
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Podrážděnost
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
menstruační porucha
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
hypotonia
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
mydriáza
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Nevolnost
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
nervozita
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Palpitace
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
parestézie
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Svědění
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Záchvat
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Pocení
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (velmi časté)
Synkopa
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Tachykardie
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
Žízeň
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Tinitus
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (velmi časté)
tremor
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
únik moči
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
kopřivka
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
závrať
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Zvracení
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Přibývání na váze
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Suchá ústa
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
otupělost
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Agitovanost
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
apatie
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
emoční labilita
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
fotofobie
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
Nevolnost
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Škubání svalů
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Snížená chuť k jídlu
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (velmi časté)
Abnormální sny
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (méně časté)
euforie
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
akatíza
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
sebevražedné myšlenky
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (méně časté)
abnormální koordinace
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Horké záblesky
Venlafaxin mylan (časté) a Xanax sr (časté)
Nespavost
Venlafaxin mylan (méně časté) a Xanax sr (časté)
Spavost
Venlafaxin mylan (velmi časté) a Xanax sr (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax sr a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Pregabalin & Venlafaxin & Xanax & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Venlafaxin mylan  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie ..více

Venlafaxin & Meloxicam & Kapidin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Meloxicam mylan  Bolest břicha, Anémie, Artralgie, Artritida, Bronchitida, burzititidy, , Zácpa, dehydratace, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, O ..více

Pregabalin & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Zolpinox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, ..více

Pregabalin & Venlafaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Venlafaxin mylan  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie ..více

Venlafaxin & Tezeo & Duomox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, , Zácpa, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Ekzém, Ot ..více

Venlafaxin & Tezeo & Helicid & Jove..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, , Zácpa, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Ekzém, Ot ..více

Pregabalin & Flector & Novalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Flector ep rapid  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , z ..více

Pregabalin & Flector & Novalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Flector ep rapid  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , z ..více

Venlafaxin & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Cipralex  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bron ..více

Pregabalin & Zolpinox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Zolpinox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, ..více

Venlafaxin & Zabcare & Tramadol & C..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Zabcare  Zácpa, mentální deprese, Závrať, Dyspepsie, Únava, Hypertenze, Příznaky chřipky, Nevolnost, Zánět hltanu, Zvracení, Suchá ústa, zadržování ..více

Pregabalin & Frontin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Frontin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfa ..více

Venlafaxin & Undestor & Katora & Su..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Undestor  Alopecie, Anémie, Úzkost, Asténie, Zmatek, snížené libido, mentální deprese, Kontaktní dermatitida, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, ..více

Pregabalin & Zodac & Rivotril & Ton..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Zodac  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nazofaryngitida, Nevolnost, zánět středn ..více

Venlafaxin & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Cipralex  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bron ..více

Pregabalin & Lerivon & Mirtazapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Lerivon   Vedlejší a nežádoucí účinky Pregabalin mylan a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzko ..více

Venlafaxin & Tezeo & Azitrox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, , Zácpa, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Ekzém, Ot ..více

Venlafaxin & Pregabalin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Pregabalin sandoz  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida, Asténi ..více

Venlafaxin & Rivotril & Xanax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, snížené libido, mentální deprese, Závrať, Únava, Příznaky chřipky, Podrážděnost, nervo ..více

Venlafaxin & Argofan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Argofan 150 sr  Bolest břicha, albuminurie, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Angina, angioedém, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artralgie, Artritida ..více

Venlafaxin & Diclofenac

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Diclofenac duo pharmaswiss  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bronchitida, bolest krku, , zánět spojivek, Zácpa ..více

Venlafaxin & Diclofenac &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Diclofenac duo pharmaswiss  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bronchitida, bolest krku, , zánět spojivek, Zácpa ..více

Venlafaxin & Ibalgin & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Ibalgin 400  Anémie, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Otok, Nadýmání, Bolest hlavy, Hematuria, Krvácející, hypoglykémie, Hypokalémie, Hyponatrémie ..více

Venlafaxin & Tezeo & Helicid & Jove..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, , Zácpa, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Ekzém, Ot ..více

Venlafaxin & Tezeo & Helicid & Jove..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, , Zácpa, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Ekzém, Ot ..více

Venlafaxin & Rivotril & Neurol & Ki..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, snížené libido, mentální deprese, Závrať, Únava, Příznaky chřipky, Podrážděnost, nervo ..více

Venlafaxin & Tezeo & Duomox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Venlafaxin mylan a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bronchitida, , Zácpa, cystitida, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Ekzém, Ot ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop