Vedlejší účinky: Neurol 0,25 & Zinnat & Pantomyl & Miraklide &

Porovnávané léky
Neurol 0,25 (alprazolam)
Zinnat (cefuroxime)
Pantomyl (pantoprazole)
Miraklide (escitalopram)
()
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl
Bolest břicha
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (méně časté)
Artralgie
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (časté)
Zácpa
Neurol 0,25 (méně časté) a Pantomyl (časté)
Průjem
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (méně časté)
Závrať
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (časté)
vyrážka
Neurol 0,25 (velmi časté) a Pantomyl (méně časté)
Únava
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (méně časté)
alergické reakce
Neurol 0,25 (méně časté) a Pantomyl (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (časté)
Svědění
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (časté)
Rozmazané vidění
Neurol 0,25 (méně časté) a Pantomyl (méně časté)
Nespavost
Neurol 0,25 (časté) a Pantomyl (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Miraklide
Bolest břicha
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
amnézie
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
Anorexie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Úzkost
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Artralgie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Asténie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
ataxie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Bolesti zad
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Psychiatrické poruchy
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (velmi časté)
Bolest na hrudi
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
Zmatek
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
Zácpa
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
snížené libido
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
Dysfagie
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
depersonalizace
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Dermatitida
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Průjem
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Závrať
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (velmi časté)
Dysmenorea
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Dyspepsie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
dušnost
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Bolesti uší
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Otok
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Epistaxis
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
vyrážka
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (méně časté)
Únava
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
horečka
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (velmi časté)
halucinace
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (velmi časté)
alergické reakce
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Hypestéza
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Hypotenze
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
zvýšené libido
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Podrážděnost
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
letargie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
menstruační porucha
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Křeče
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
mydriáza
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Nosní kongesce
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
Nevolnost
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (velmi časté)
nervozita
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
noční můra
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Bolest v končetinách
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Palpitace
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
parestézie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
předmenstruační syndrom
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Svědění
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Záchvat
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
zvýšené slinění
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
spánková apnoe
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Synkopa
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Tachykardie
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
Žízeň
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Tinitus
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (méně časté)
tremor
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
únik moči
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
kopřivka
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
závrať
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Přibývání na váze
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
Snížení hmotnosti
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
Suchá ústa
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Agitovanost
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
apatie
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
emoční labilita
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Slabost
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Svalová síla
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Myalgie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (časté)
Škubání svalů
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
těsnost v hrudi
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
Snížená chuť k jídlu
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (časté)
dezorientace
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Rušení pozornosti
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
derealizace
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Zhoršení paměti
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Abnormální sny
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
euforie
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
hypomania
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
manické
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Rozmazané vidění
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (časté)
depresivní nálada
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
sebevražedné myšlenky
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
riziky
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
abnormální koordinace
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Pocit nervozity
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Horké záblesky
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Pocení zvýšené
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (velmi časté)
hypersomnie
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (méně časté)
Nespavost
Neurol 0,25 (časté) a Miraklide (velmi časté)
pomalost
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
dysfonie
Neurol 0,25 (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Spavost
Neurol 0,25 (velmi časté) a Miraklide (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zinnat a Pantomyl
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Zinnat a Miraklide
vaginitida
Zinnat (časté) a Miraklide (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zinnat a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a Miraklide
Bolest břicha
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (časté)
Artralgie
Pantomyl (časté) a Miraklide (časté)
Zácpa
Pantomyl (časté) a Miraklide (časté)
Průjem
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (časté)
Závrať
Pantomyl (časté) a Miraklide (velmi časté)
eructation
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (méně časté)
vyrážka
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Únava
Pantomyl (časté) a Miraklide (časté)
Nadýmání
Pantomyl (časté) a Miraklide (časté)
Bolest hlavy
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (velmi časté)
hyperglykémie
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (méně časté)
alergické reakce
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Nevolnost
Pantomyl (časté) a Miraklide (velmi časté)
Bolest
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (časté)
Svědění
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (méně časté)
Zvracení
Pantomyl (časté) a Miraklide (méně časté)
zvýšené jaterní enzymy
Pantomyl (časté) a Miraklide (méně časté)
kovová chuť
Pantomyl (časté) a Miraklide (méně časté)
Rozmazané vidění
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (časté)
Nespavost
Pantomyl (méně časté) a Miraklide (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Miraklide a
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Neurol & Escitil

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Escitil  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Asentra &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Pantomyl & Lipertance & Smecta & Co..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a Lipertance   Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a Smecta   Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a Concor 5  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Pr ..více

Miraklide & Tezeo

  Vedlejší a nežádoucí účinky Miraklide a Tezeo  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, ..více

Neurol & Sanval

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Prestarium & Paroxetin & O..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, Bolest v končetinách, Palpitace, I ..více

Pantomyl & Lipertance & Smecta & Co..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a Lipertance   Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a Smecta   Vedlejší a nežádoucí účinky Pantomyl a Concor 5  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Pr ..více

Neurol & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Miraklide & Alprazolam

  Vedlejší a nežádoucí účinky Miraklide a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zác ..více

Neurol & Sanval & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Velaxin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depr ..více

Neurol & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Miraklide & Alprazolam

  Vedlejší a nežádoucí účinky Miraklide a Alprazolam orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zác ..více

Neurol & Sanval & Persen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sanval  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Buspiron-egis

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Buspiron-egis hněv, Anorexie, Artralgie, Asténie, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, depersonalizace, mentální deprese, Průjem, Závrať, ospalost, dušnost, ..více

Neurol & Asentra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Loratadin-ratiopharm & Asen..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Loratadin-ratiopharm Únava, Bolest hlavy, nervozita, Suchá ústa,   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, An ..více

Neurol & Sertralin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Sertralin actavis  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dy ..více

Neurol & Nebilet & Escitil &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Nebilet  Bolest na hrudi, Průjem, Závrať, dušnost, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Esc ..více

Neurol & Velaxin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Velaxin  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depersonalizace, mentální depr ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Neurol & Stilnox

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Stilnox  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, ..více

Neurol & Zinnat & Pantomyl & Mirakl..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Pantomyl  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, alergic ..více

Neurol & Asentra

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Asentra 50  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Neurol & Prestarium & Paroxetin & O..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Prestarium neo  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, Bolest v končetinách, Palpitace, I ..více

Neurol & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,25 a Citalec 10 zentiva  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop