Vedlejší účinky: Lexaurin 3 & Secatoxin forte & Rivodaron 200 & Zolpidem xantis & Tezeo & Amlozek & Citalec 10 zentiva

Porovnávané léky
Lexaurin 3 (bromazepam)
Secatoxin forte (ergoloid mesylates)
Rivodaron 200 (amiodarone)
Zolpidem xantis (zolpidem)
Tezeo (telmisartan)
Amlozek (amlodipine)
Citalec 10 zentiva (citalopram)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Secatoxin forte
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Rivodaron 200
Nevolnost
Lexaurin 3 (méně časté) a Rivodaron 200 (časté)
Zvracení
Lexaurin 3 (méně časté) a Rivodaron 200 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Zolpidem xantis
ataxie
Lexaurin 3 (velmi časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Zmatek
Lexaurin 3 (méně časté) a Zolpidem xantis (časté)
Závrať
Lexaurin 3 (časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
ospalost
Lexaurin 3 (velmi časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Bolest hlavy
Lexaurin 3 (méně časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Nevolnost
Lexaurin 3 (méně časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
porucha řeči
Lexaurin 3 (časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Zvracení
Lexaurin 3 (méně časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
porucha spánku
Lexaurin 3 (méně časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Tezeo
Závrať
Lexaurin 3 (časté) a Tezeo (časté)
Bolest hlavy
Lexaurin 3 (méně časté) a Tezeo (časté)
Nevolnost
Lexaurin 3 (méně časté) a Tezeo (časté)
Zvracení
Lexaurin 3 (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Amlozek
Závrať
Lexaurin 3 (časté) a Amlozek (časté)
Bolest hlavy
Lexaurin 3 (méně časté) a Amlozek (časté)
Nevolnost
Lexaurin 3 (méně časté) a Amlozek (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Citalec 10 zentiva
ataxie
Lexaurin 3 (velmi časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Zmatek
Lexaurin 3 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Závrať
Lexaurin 3 (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Bolest hlavy
Lexaurin 3 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Nevolnost
Lexaurin 3 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
porucha řeči
Lexaurin 3 (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Zvracení
Lexaurin 3 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
porucha spánku
Lexaurin 3 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Secatoxin forte a Rivodaron 200
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Secatoxin forte a Zolpidem xantis
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Secatoxin forte a Tezeo
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Secatoxin forte a Amlozek
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Secatoxin forte a Citalec 10 zentiva
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Zolpidem xantis
Průjem
Rivodaron 200 (méně časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
horečka
Rivodaron 200 (časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Nevolnost
Rivodaron 200 (časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Zvracení
Rivodaron 200 (časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Vzestup ALT
Rivodaron 200 (méně časté) a Zolpidem xantis (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Tezeo
Průjem
Rivodaron 200 (méně časté) a Tezeo (časté)
Hypotenze
Rivodaron 200 (časté) a Tezeo (méně časté)
Nevolnost
Rivodaron 200 (časté) a Tezeo (časté)
Zvracení
Rivodaron 200 (časté) a Tezeo (méně časté)
Bradykardie
Rivodaron 200 (časté) a Tezeo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Amlozek
Nevolnost
Rivodaron 200 (časté) a Amlozek (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Citalec 10 zentiva
fibrilace síní
Rivodaron 200 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Průjem
Rivodaron 200 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
horečka
Rivodaron 200 (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Hypotenze
Rivodaron 200 (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Nevolnost
Rivodaron 200 (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Zvracení
Rivodaron 200 (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Rivodaron 200 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Vzestup ALT
Rivodaron 200 (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bradykardie
Rivodaron 200 (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem xantis a Tezeo
Bolest břicha
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
Úzkost
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Artralgie
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
Artritida
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Asténie
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Bolesti zad
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
Bronchitida
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Zácpa
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
Kašel
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
cystitida
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Průjem
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Závrať
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Dyspepsie
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
dušnost
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Otok
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
vyrážka
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Únava
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Nadýmání
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Bolest hlavy
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Hypertenze
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
posturální hypotenze
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Cramps leg
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Nevolnost
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
nervozita
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Palpitace
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (méně časté)
Zánět hltanu
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (méně časté)
Svědění
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
rýma
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Sinusitida
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
Synkopa
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
Infekce močových cest
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (méně časté)
závrať
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Zvracení
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Suchá ústa
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (méně časté)
Myalgie
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (časté)
příznaky influenzy
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
Pocení zvýšené
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Nespavost
Zolpidem xantis (časté) a Tezeo (časté)
Spavost
Zolpidem xantis (méně časté) a Tezeo (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem xantis a Amlozek
Bolest břicha
Zolpidem xantis (časté) a Amlozek (časté)
Závrať
Zolpidem xantis (méně časté) a Amlozek (časté)
Otok
Zolpidem xantis (méně časté) a Amlozek (časté)
Únava
Zolpidem xantis (méně časté) a Amlozek (časté)
Bolest hlavy
Zolpidem xantis (méně časté) a Amlozek (časté)
Nevolnost
Zolpidem xantis (méně časté) a Amlozek (časté)
Palpitace
Zolpidem xantis (časté) a Amlozek (méně časté)
Spavost
Zolpidem xantis (méně časté) a Amlozek (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem xantis a Citalec 10 zentiva
Bolest břicha
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
amnézie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Anorexie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Úzkost
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Artralgie
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Artritida
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Asténie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
ataxie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bolesti zad
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Bronchitida
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Cerebrovaskulární choroby
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
bolest krku
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bolest na hrudi
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Zmatek
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Zácpa
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Kašel
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
cystitida
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Dysfagie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
depersonalizace
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Průjem
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Závrať
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Dyspepsie
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
dušnost
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
dysurie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Otok
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
vyrážka
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Únava
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
horečka
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Nadýmání
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
gastroenteritida
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Ezofageální reflux
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
halucinace
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bolest hlavy
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
hyperglykémie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
alergické reakce
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Hypertenze
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Hypestéza
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
posturální hypotenze
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Podrážděnost
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Cramps leg
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
letargie
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
menoragie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
menstruační porucha
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Křeče
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Nazofaryngitida
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Nevolnost
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
nervozita
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
noční můra
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
otitis externa
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Palpitace
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
parestézie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Zánět hltanu
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Svědění
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
rýma
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Sinusitida
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
porucha řeči
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Synkopa
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Tachykardie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Žízeň
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Tinitus
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
tremor
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
únik moči
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Infekce močových cest
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
kopřivka
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
vaginitida
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
závrať
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Zvracení
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Suchá ústa
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
pocit pálení
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Agitovanost
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
apatie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
emoční labilita
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Migréna
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
bolesti očí
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Vzestup ALT
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Slabost
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Nevolnost
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Myalgie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Břišní nepohodlí
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
dezorientace
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Rušení pozornosti
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Abnormální sny
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Posturální závratě
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
svalové kontrakce nedobrovolné
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
euforie
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
podráždění očí
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Nepohodlí hrudníku
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
časté pohyby střev
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Rozmazané vidění
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
depresivní nálada
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
příznaky influenzy
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
zvýšení krevního tlaku
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Příznaky chřipkového onemocnění
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
vizuální poruchy
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
porucha rovnováhy
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Pocení zvýšené
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
porucha spánku
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Nespavost
Zolpidem xantis (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Spavost
Zolpidem xantis (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Amlozek
Bolest břicha
Tezeo (časté) a Amlozek (časté)
Závrať
Tezeo (časté) a Amlozek (časté)
Otok
Tezeo (časté) a Amlozek (časté)
Únava
Tezeo (časté) a Amlozek (časté)
Bolest hlavy
Tezeo (časté) a Amlozek (časté)
Nevolnost
Tezeo (časté) a Amlozek (časté)
Palpitace
Tezeo (méně časté) a Amlozek (méně časté)
Spavost
Tezeo (méně časté) a Amlozek (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Citalec 10 zentiva
Bolest břicha
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Anémie
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Úzkost
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Artralgie
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Artritida
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Asténie
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bolesti zad
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Bronchitida
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bolest na hrudi
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Zácpa
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Kašel
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
cystitida
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Průjem
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Závrať
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Dyspepsie
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
dušnost
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Ekzém
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Otok
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
vyrážka
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Únava
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Nadýmání
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
zánět žaludku
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Bolest hlavy
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Hypertenze
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Hypotenze
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
posturální hypotenze
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
artropatie
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Cramps leg
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
bolest nohy
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Nevolnost
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
nervozita
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Bolest
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Palpitace
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Zánět hltanu
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Svědění
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
rýma
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
ischias
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Sinusitida
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Porucha kůže
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
křeč
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Synkopa
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
tendonitida
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Infekce močových cest
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
závrať
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Zvracení
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Suchá ústa
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
periferní edém
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Myalgie
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
příznaky influenzy
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bradykardie
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Pocení zvýšené
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Nespavost
Tezeo (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Spavost
Tezeo (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Amlozek a Citalec 10 zentiva
Bolest břicha
Amlozek (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Závrať
Amlozek (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Otok
Amlozek (časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Únava
Amlozek (časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
proplachování
Amlozek (méně časté) a Citalec 10 zentiva (méně časté)
Bolest hlavy
Amlozek (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Nevolnost
Amlozek (časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Palpitace
Amlozek (méně časté) a Citalec 10 zentiva (časté)
Spavost
Amlozek (méně časté) a Citalec 10 zentiva (velmi časté)
Lexaurin & Secatoxin & Rivodaron & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Secatoxin forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Rivodaron 200  Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Zolpidem ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Lexaurin & Xarelto & Secatoxin & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Xarelto   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Secatoxin forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Rivodaron 200  Nevolnost, Zvracen ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Isicom & Ropinirol & Rosuca..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Isicom 250 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Ropinirol farmax  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchit ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Citalec & Rivotril & Persen &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Citalec 10 zentiva a Rivotril  Bolest břicha, ataxie, Bronchitida, Zmatek, Zácpa, Kašel, snížené libido, Závrať, Dysmenorea, Únava, alergické reakce, Podrážděnost, ne ..více

Citalec & Bisoprolol & Siofor & Pio..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Citalec 10 zentiva a Bisoprolol pmcs  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Bo ..více

Lexaurin & Xarelto & Secatoxin & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Xarelto   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Secatoxin forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Rivodaron 200  Nevolnost, Zvracen ..více

Tezeo & Rolpryna & Zopitin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Rytmonorm & Pradaxa & Furon..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rytmonorm  Bolest břicha, Úzkost, Asténie, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypotenze ..více

Tezeo & Rytmonorm & Pradaxa & Furon..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rytmonorm  Bolest břicha, Úzkost, Asténie, Bolest na hrudi, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, Hypotenze ..více

Citalec & Mirtazapin & V-penicilin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Citalec 10 zentiva a Mirtazapin sandoz  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Angina, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, astma, ataxie, Bolesti za ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Motilium..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Tezeo & Endiaron & Purinol & Brufen..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Endiaron   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Purinol vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Brufen 400  Anémie, Zácpa ..více

Tezeo & Nakom & Diclofenac & Rolpry..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Nakom mite   Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Diclofenac al 50  Bolest břicha, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, ..více

Tezeo & Telmisartan &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Telmisartan sandoz  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem ..více

Tezeo & Sobycor & Herpesin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Sobycor  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Hyp ..více

Zolpidem & Hypnogen &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem xantis a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, poruchy chuti k jídlu, Artralgie, Artritida, Asténie, Asthenopie, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

Citalec & Isicom & Zolpidem & Neuro..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Citalec 10 zentiva a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Citalec 10 zentiva a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Artrit ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Zopitin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Lexaurin & Xarelto & Secatoxin & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Xarelto   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Secatoxin forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Rivodaron 200  Nevolnost, Zvracen ..více

Tezeo & Telmisartan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Telmisartan actavis  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, cystitida, Průje ..více

Tezeo & Sobycor & Herpesin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Sobycor  Bolest břicha, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, , Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, Bolest hlavy, Hyp ..více

Tezeo & Rolpryna & Nakom & Motilium..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tezeo a Rolpryna  Bolest břicha, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, cystitida, Průjem, Závrať, Dy ..více

Lexaurin & Xarelto & Secatoxin & Ri..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Xarelto   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Secatoxin forte   Vedlejší a nežádoucí účinky Lexaurin 3 a Rivodaron 200  Nevolnost, Zvracen ..více

Zolpidem & Hypnogen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zolpidem xantis a Hypnogen  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, poruchy chuti k jídlu, Artralgie, Artritida, Asténie, Asthenopie, ataxie, Bolesti zad, Bronchiti ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop