Vedlejší účinky: Purinol & Tonarssa & Emanera & Mommox & Colchicum-dispert & Diclofenac duo pharmaswiss & Milurit 100

Porovnávané léky
Purinol (allopurinol)
Tonarssa (perindopril and amlodipine)
Emanera (esomeprazole)
Mommox (mometasone)
Colchicum-dispert (colchicine)
Diclofenac duo pharmaswiss (diclofenac)
Milurit 100 (allopurinol)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera
vyrážka
Purinol (časté) a Emanera (časté)
Nevolnost
Purinol (časté) a Emanera (časté)
Zvracení
Purinol (časté) a Emanera (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox
Nevolnost
Purinol (časté) a Mommox (méně časté)
Zvracení
Purinol (časté) a Mommox (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Colchicum-dispert
Nevolnost
Purinol (časté) a Colchicum-dispert (velmi časté)
Zvracení
Purinol (časté) a Colchicum-dispert (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Diclofenac duo pharmaswiss
vyrážka
Purinol (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Nevolnost
Purinol (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zvracení
Purinol (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
makulopapulární vyrážka
Purinol (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Milurit 100
vyrážka
Purinol (časté) a Milurit 100 (časté)
Nevolnost
Purinol (časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Purinol (časté) a Milurit 100 (časté)
makulopapulární vyrážka
Purinol (časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tonarssa a Emanera
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tonarssa a Mommox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tonarssa a Colchicum-dispert
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tonarssa a Diclofenac duo pharmaswiss
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tonarssa a Milurit 100
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Mommox
Bolest břicha
Emanera (časté) a Mommox (časté)
Bolesti zad
Emanera (méně časté) a Mommox (časté)
Kašel
Emanera (časté) a Mommox (časté)
Dyspepsie
Emanera (časté) a Mommox (časté)
horečka
Emanera (časté) a Mommox (časté)
Bolest hlavy
Emanera (časté) a Mommox (časté)
Příznaky chřipky
Emanera (méně časté) a Mommox (časté)
Nevolnost
Emanera (časté) a Mommox (méně časté)
Zánět hltanu
Emanera (méně časté) a Mommox (velmi časté)
Infekce horních cest dýchacích
Emanera (časté) a Mommox (časté)
Zvracení
Emanera (časté) a Mommox (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Colchicum-dispert
Průjem
Emanera (velmi časté) a Colchicum-dispert (velmi časté)
Únava
Emanera (méně časté) a Colchicum-dispert (časté)
Bolest hlavy
Emanera (časté) a Colchicum-dispert (časté)
Nevolnost
Emanera (časté) a Colchicum-dispert (velmi časté)
Zvracení
Emanera (časté) a Colchicum-dispert (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Diclofenac duo pharmaswiss
Bolest břicha
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Alopecie
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Asténie
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Bolesti zad
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)
Zácpa
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Kašel
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Dermatitida
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Průjem
Emanera (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Závrať
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Dyspepsie
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
vyrážka
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Nadýmání
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Bolest hlavy
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Příznaky chřipky
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Nevolnost
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
parestézie
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Zánět hltanu
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Svědění
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
rýma
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
kopřivka
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
závrať
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zvracení
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
reakce v místě vpichu
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zvýšení aspartátaminotransferázy
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Vzestup ALT
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
výbuch
Emanera (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Spavost
Emanera (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Milurit 100
vyrážka
Emanera (časté) a Milurit 100 (časté)
Nevolnost
Emanera (časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Emanera (časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mommox a Colchicum-dispert
Bolest hlavy
Mommox (časté) a Colchicum-dispert (časté)
Nevolnost
Mommox (méně časté) a Colchicum-dispert (velmi časté)
Zvracení
Mommox (časté) a Colchicum-dispert (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mommox a Diclofenac duo pharmaswiss
Bolest břicha
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Bolesti zad
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (velmi časté)
Bronchitida
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Kašel
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Dyspepsie
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Bolest hlavy
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Příznaky chřipky
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Nazofaryngitida
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Nevolnost
Mommox (méně časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zánět hltanu
Mommox (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Sinusitida
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Infekce horních cest dýchacích
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Infekce močových cest
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Zvracení
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Myalgie
Mommox (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Mommox a Milurit 100
Nevolnost
Mommox (méně časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Mommox (časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Colchicum-dispert a Diclofenac duo pharmaswiss
Průjem
Colchicum-dispert (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Gastrointestinální poruchy
Colchicum-dispert (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Bolest hlavy
Colchicum-dispert (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (méně časté)
Nevolnost
Colchicum-dispert (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Poruchy nervového systému
Colchicum-dispert (časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Zvracení
Colchicum-dispert (velmi časté) a Diclofenac duo pharmaswiss (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Colchicum-dispert a Milurit 100
Nevolnost
Colchicum-dispert (velmi časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Colchicum-dispert (velmi časté) a Milurit 100 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Milurit 100
vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
Nevolnost
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
Zvracení
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
makulopapulární vyrážka
Diclofenac duo pharmaswiss (časté) a Milurit 100 (časté)
Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Purinol & Isicom & Rolpryna & Zopit..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Rolpryna vyrážka, Nevolnost, Zvracení, makulopapulární vyrážka,   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Diclofenac & Trombex & Salazopyrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, parestézie, Svědění, Zvracení,   ..více

Milurit & Kalium & Indapamid & Cara..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Kalium chloratum biomedica   Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Indapamid stada  Nevolnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Ca ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Emanera & Doxyhexal & Diclofenac & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Doxyhexal 200 tabs   Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Diclofenac duo pharmaswiss  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Kašel, Der ..více

Emanera & Prenessa & Eliquis & Xado..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Kašel, Průjem, Dyspepsie, horečka, Bolest hlavy, Zánět hltanu, rýma, Infekce horních cest dýchacích, kopřivka ..více

Diclofenac & Zaldiar & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Zaldiar   Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Citalec 10 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Ar ..více

Emanera & Desloratadine & Valsacombi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Desloratadine teva Únava, Bolest hlavy, Zánět hltanu, Suchá ústa, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Valsacombi   Vedlejší a nežádoucí ..více

Emanera & Elicea & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Elicea  Bolest břicha, Alopecie, Asténie, Bolesti zad, Zácpa, Kašel, Dermatitida, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, eructation, vyrážk ..více

Purinol & Isicom & Rolpryna & Zopit..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Rolpryna vyrážka, Nevolnost, Zvracení, makulopapulární vyrážka,   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Milurit & Kalium & Indapamid & Cara..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Kalium chloratum biomedica   Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Indapamid stada  Nevolnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Ca ..více

Diclofenac & Trombex & Salazopyrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, parestézie, Svědění, Zvracení,   ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Milurit & Kalium & Indapamid & Cara..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Kalium chloratum biomedica   Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Indapamid stada  Nevolnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Milurit 100 a Ca ..více

Diclofenac & Azitromycin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Azitromycin mylan  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Dermatitida, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, vyrážka, Nadý ..více

Diclofenac & Cipralex

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Cipralex  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , ..více

Diclofenac & Pms-testosterone & Thio..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Pms-testosterone  Alopecie, Úzkost, Asténie, Bolesti zad, Kontaktní dermatitida, Průjem, Dysgeusia - zkreslení chuti, vyrážka, Bolest hla ..více

Diclofenac & Trombex & Salazopyrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, parestézie, Svědění, Zvracení,   ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Diclofenac & Zaldiar & Citalec & Fr..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Zaldiar   Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Citalec 10 zentiva  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Ar ..více

Emanera & Desloratadine & Valsacombi..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Desloratadine teva Únava, Bolest hlavy, Zánět hltanu, Suchá ústa, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Emanera a Valsacombi   Vedlejší a nežádoucí ..více

Diclofenac & Trombex & Salazopyrin ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Trombex  Bolest břicha, Zácpa, Průjem, Závrať, Dyspepsie, vyrážka, Nadýmání, Bolest hlavy, Nevolnost, parestézie, Svědění, Zvracení,   ..více

Diclofenac & Azitromycin & Ibalgin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Diclofenac duo pharmaswiss a Azitromycin mylan  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Dermatitida, Průjem, Závrať, Dysgeusia - zkreslení chuti, Dyspepsie, vyrážka, Nadý ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop