Vedlejší účinky: Gabapentin teva & Atenolol al 25 & Tanyz eras & Purinol & Atorvastatin 20 mg 1a pharma & Euthyrox & Euphyllin cr n 200

Porovnávané léky
Gabapentin teva (gabapentin)
Atenolol al 25 (atenolol)
Tanyz eras (tamsulosin)
Purinol (allopurinol)
Atorvastatin 20 mg 1a pharma (atorvastatin)
Euthyrox (levothyroxine sodium)
Euphyllin cr n 200 (theophylline)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Atenolol al 25
mentální deprese
Gabapentin teva (méně časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Průjem
Gabapentin teva (časté) a Atenolol al 25 (časté)
Závrať
Gabapentin teva (méně časté) a Atenolol al 25 (velmi časté)
dušnost
Gabapentin teva (méně časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Únava
Gabapentin teva (méně časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Hypotenze
Gabapentin teva (méně časté) a Atenolol al 25 (časté)
letargie
Gabapentin teva (časté) a Atenolol al 25 (méně časté)
Nevolnost
Gabapentin teva (časté) a Atenolol al 25 (časté)
závrať
Gabapentin teva (méně časté) a Atenolol al 25 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Tanyz eras
Bolest břicha
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
Artralgie
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
Artritida
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Asténie
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Bolesti zad
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
bolest krku
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Bolest na hrudi
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zácpa
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
snížené libido
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Průjem
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
Závrať
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Dyspepsie
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
dušnost
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
dysurie
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
vyrážka
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
horečka
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Bolest hlavy
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Hypertenze
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Příznaky chřipky
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
plicní choroby
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Nevolnost
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
Bolest
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
Palpitace
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
parestézie
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zánět hltanu
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Svědění
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
rýma
Gabapentin teva (velmi časté) a Tanyz eras (velmi časté)
Sinusitida
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Pocení
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
TOOTH DISORDER
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Infekce močových cest
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
kopřivka
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zvracení
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zimnice
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
periferní edém
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Nevolnost
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Myalgie
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
impotence
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
Rozmazané vidění
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Zvýšený kašel
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (časté)
Nespavost
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
Spavost
Gabapentin teva (časté) a Tanyz eras (časté)
abnormální ejakulace
Gabapentin teva (méně časté) a Tanyz eras (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Purinol
vyrážka
Gabapentin teva (méně časté) a Purinol (časté)
Nevolnost
Gabapentin teva (časté) a Purinol (časté)
Zvracení
Gabapentin teva (méně časté) a Purinol (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Atorvastatin 20 mg 1a pharma
Bolest břicha
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Artralgie
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Asténie
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Bolesti zad
Gabapentin teva (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Zácpa
Gabapentin teva (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Průjem
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Dyspepsie
Gabapentin teva (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
vyrážka
Gabapentin teva (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Nadýmání
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Bolest hlavy
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (velmi časté)
alergické reakce
Gabapentin teva (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Příznaky chřipky
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Nazofaryngitida
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Nevolnost
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Bolest v končetinách
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Zánět hltanu
Gabapentin teva (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Sinusitida
Gabapentin teva (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Infekce močových cest
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Myalgie
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Nespavost
Gabapentin teva (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Euphyllin cr n 200
Bolest břicha
Gabapentin teva (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Průjem
Gabapentin teva (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
hyperglykémie
Gabapentin teva (méně časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Hypotenze
Gabapentin teva (méně časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
nervozita
Gabapentin teva (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Tachykardie
Gabapentin teva (méně časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
tremor
Gabapentin teva (velmi časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Zvracení
Gabapentin teva (méně časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Tanyz eras
Průjem
Atenolol al 25 (časté) a Tanyz eras (časté)
Závrať
Atenolol al 25 (velmi časté) a Tanyz eras (časté)
dušnost
Atenolol al 25 (méně časté) a Tanyz eras (časté)
posturální hypotenze
Atenolol al 25 (časté) a Tanyz eras (méně časté)
Nevolnost
Atenolol al 25 (časté) a Tanyz eras (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Purinol
Nevolnost
Atenolol al 25 (časté) a Purinol (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Atorvastatin 20 mg 1a pharma
Průjem
Atenolol al 25 (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Nevolnost
Atenolol al 25 (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Euphyllin cr n 200
fibrilace síní
Atenolol al 25 (velmi časté) a Euphyllin cr n 200 (méně časté)
Průjem
Atenolol al 25 (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Hypotenze
Atenolol al 25 (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Supraventrikulární tachykardie
Atenolol al 25 (velmi časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tanyz eras a Purinol
vyrážka
Tanyz eras (časté) a Purinol (časté)
Nevolnost
Tanyz eras (časté) a Purinol (časté)
Zvracení
Tanyz eras (méně časté) a Purinol (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tanyz eras a Atorvastatin 20 mg 1a pharma
Bolest břicha
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Artralgie
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Asténie
Tanyz eras (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Bolesti zad
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Zácpa
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Průjem
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Dyspepsie
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
vyrážka
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Bolest hlavy
Tanyz eras (méně časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (velmi časté)
Příznaky chřipky
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Nevolnost
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Zánět hltanu
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Sinusitida
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Infekce močových cest
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Myalgie
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Nespavost
Tanyz eras (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Tanyz eras a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tanyz eras a Euphyllin cr n 200
Bolest břicha
Tanyz eras (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Průjem
Tanyz eras (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Zvracení
Tanyz eras (méně časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Atorvastatin 20 mg 1a pharma
vyrážka
Purinol (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté)
Nevolnost
Purinol (časté) a Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Euphyllin cr n 200
Zvracení
Purinol (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Atorvastatin 20 mg 1a pharma a Euthyrox
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Atorvastatin 20 mg 1a pharma a Euphyllin cr n 200
Bolest břicha
Atorvastatin 20 mg 1a pharma (časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Průjem
Atorvastatin 20 mg 1a pharma (méně časté) a Euphyllin cr n 200 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Euphyllin cr n 200
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Gabapentin & Atenolol & Tanyz & Pur..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Atenolol al 25 mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Únava, Hypotenze, letargie, Nevolnost, závrať,   Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin ..více

Purinol & Isicom & Rolpryna & Zopit..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Isicom 100 mg   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Rolpryna vyrážka, Nevolnost, Zvracení, makulopapulární vyrážka,   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Euthyrox & Tritace & Nolpaza & Aske..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Tritace   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Nolpaza   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Asketon   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyr ..více

Euthyrox & Venlafaxin & Jovesto & H..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Venlafaxin mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Jovesto   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a než ..více

Gabapentin & Atenolol & Tanyz & Pur..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Atenolol al 25 mentální deprese, Průjem, Závrať, dušnost, Únava, Hypotenze, letargie, Nevolnost, závrať,   Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Euthyrox & Omeprazol & Calcichew & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Omeprazol al 20   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Calcichew d3   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Selen aguettant   Vedlejší a ne ..více

Euthyrox & Zenon & Telmisartan & Eg..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Zenon   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Telmisartan actavis   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Egilok   Vedlejší a nežádoucí účin ..více

Atenolol & Tanyz & Purinol & Atorva..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Tanyz eras  Průjem, Závrať, dušnost, posturální hypotenze, Nevolnost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Atenolol al 25 a Purinol  Nevolnost,   Vedl ..více

Euthyrox & Prestarium & Stacyl & Tr..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Prestarium neo   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Stacyl   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Trombex   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Euthyrox & Januvia & Acc & Concor ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Januvia   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Acc long   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Concor 10   Vedlejší a nežádoucí účinky Eut ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Euthyrox & Venlafaxin & Jovesto & H..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Venlafaxin mylan   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Jovesto   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a než ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Purinol & Tonarssa & Emanera & Momm..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Tonarssa   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Emanera vyrážka, Nevolnost, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Purinol a Mommox  Nevolnost, ..více

Gabapentin & Zaldiar & Lescol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Zaldiar   Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Lescol xl  Bolest břicha, Artralgie, Artritida, Bolesti zad, Bronchitida, Bolest na hru ..více

Euthyrox & Argofan & Betaloc & Risp..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Argofan 75 sr   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Betaloc zok   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Risperidon actavis   Vedlejší a ne ..více

Gabapentin & Foxis & Diclofenac & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Foxis   Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Diclofenac duo pharmaswiss  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie ..více

Euthyrox & Helicid & Mertenil & Det..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Helicid 20 zentiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Mertenil   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Detralex   Vedlejší a nežádoucí ..více

Euthyrox & Januvia & Acc & Concor ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Januvia   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Acc long   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Concor 10   Vedlejší a nežádoucí účinky Eut ..více

Euthyrox & Ezetrol & Concor & Amitr..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Ezetrol   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Concor 10   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Amitriptylin-slovakofarma   Vedlejší a než ..více

Euphyllin & Clenbuterol & Amesos & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euphyllin cr n 200 a Clenbuterol sopharma   Vedlejší a nežádoucí účinky Euphyllin cr n 200 a Amesos   Vedlejší a nežádoucí účinky Euphyllin cr n 200 a Nebilet ..více

Euthyrox & Fortilip & Detralex & Va..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Fortilip   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Euthyrox a Valsacor   Vedlejší a nežádoucí účinky Eut ..více

Gabapentin & Foxis & Diclofenac

  Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Foxis   Vedlejší a nežádoucí účinky Gabapentin teva a Diclofenac duo pharmaswiss  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie ..více

Euphyllin & Detralex & Trombex & Go..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Euphyllin cr n 200 a Detralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Euphyllin cr n 200 a Trombex  Bolest břicha, Průjem, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Euphyl ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop