Vedlejší účinky: Xyzal & Xanax & Zyrtec & Cetixin & Ciprinol & Omeprazol actavis & Augmentin

Porovnávané léky
Xyzal (levocetirizine)
Xanax (alprazolam)
Zyrtec (cetirizine)
Cetixin (cetirizine)
Ciprinol (ciprofloxacin)
Omeprazol actavis (omeprazole)
Augmentin (amoxicillin and enzyme inhibitor)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Xanax
Bolest břicha
Xyzal (časté) a Xanax (časté)
Průjem
Xyzal (časté) a Xanax (časté)
Závrať
Xyzal (časté) a Xanax (časté)
Dyspepsie
Xyzal (méně časté) a Xanax (časté)
Epistaxis
Xyzal (časté) a Xanax (méně časté)
Únava
Xyzal (časté) a Xanax (časté)
horečka
Xyzal (časté) a Xanax (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Xyzal (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Bolest hlavy
Xyzal (méně časté) a Xanax (časté)
Nevolnost
Xyzal (časté) a Xanax (časté)
Svědění
Xyzal (méně časté) a Xanax (časté)
Synkopa
Xyzal (méně časté) a Xanax (časté)
Zvracení
Xyzal (časté) a Xanax (časté)
Přibývání na váze
Xyzal (méně časté) a Xanax (velmi časté)
Suchá ústa
Xyzal (časté) a Xanax (méně časté)
Nespavost
Xyzal (časté) a Xanax (časté)
Spavost
Xyzal (časté) a Xanax (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Zyrtec
Bolest břicha
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Bronchospazmus
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Kašel
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Průjem
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Závrať
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Dyspepsie
Xyzal (méně časté) a Zyrtec (méně časté)
Epistaxis
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Únava
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
horečka
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Gastrointestinální poruchy
Xyzal (méně časté) a Zyrtec (méně časté)
Bolest hlavy
Xyzal (méně časté) a Zyrtec (méně časté)
Nazofaryngitida
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Nevolnost
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
zánět středního ucha
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Zánět hltanu
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Svědění
Xyzal (méně časté) a Zyrtec (méně časté)
Synkopa
Xyzal (méně časté) a Zyrtec (méně časté)
Zvracení
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Přibývání na váze
Xyzal (méně časté) a Zyrtec (méně časté)
Suchá ústa
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Nespavost
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Spavost
Xyzal (časté) a Zyrtec (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Cetixin
Bolest břicha
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Bronchospazmus
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Kašel
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Průjem
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Závrať
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Dyspepsie
Xyzal (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Epistaxis
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Únava
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
horečka
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Gastrointestinální poruchy
Xyzal (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Bolest hlavy
Xyzal (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Nazofaryngitida
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Nevolnost
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
zánět středního ucha
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Zánět hltanu
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Svědění
Xyzal (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Synkopa
Xyzal (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Zvracení
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Přibývání na váze
Xyzal (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Suchá ústa
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Nespavost
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Spavost
Xyzal (časté) a Cetixin (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Ciprinol
Bolest břicha
Xyzal (časté) a Ciprinol (méně časté)
Průjem
Xyzal (časté) a Ciprinol (méně časté)
Závrať
Xyzal (časté) a Ciprinol (méně časté)
Dyspepsie
Xyzal (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
horečka
Xyzal (časté) a Ciprinol (méně časté)
Bolest hlavy
Xyzal (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Nazofaryngitida
Xyzal (časté) a Ciprinol (časté)
Nevolnost
Xyzal (časté) a Ciprinol (časté)
Svědění
Xyzal (méně časté) a Ciprinol (časté)
Zvracení
Xyzal (časté) a Ciprinol (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Omeprazol actavis
Bolest břicha
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Kašel
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Průjem
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (velmi časté)
Závrať
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Dyspepsie
Xyzal (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Únava
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
horečka
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Bolest hlavy
Xyzal (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nevolnost
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Zánět hltanu
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Svědění
Xyzal (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Zvracení
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Suchá ústa
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nespavost
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Spavost
Xyzal (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Augmentin
Bolest břicha
Xyzal (časté) a Augmentin (méně časté)
Průjem
Xyzal (časté) a Augmentin (časté)
Bolest hlavy
Xyzal (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Nevolnost
Xyzal (časté) a Augmentin (méně časté)
Svědění
Xyzal (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Zvracení
Xyzal (časté) a Augmentin (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zyrtec
Bolest břicha
Xanax (časté) a Zyrtec (časté)
Průjem
Xanax (časté) a Zyrtec (časté)
Závrať
Xanax (časté) a Zyrtec (časté)
Dyspepsie
Xanax (časté) a Zyrtec (méně časté)
Epistaxis
Xanax (méně časté) a Zyrtec (časté)
Únava
Xanax (časté) a Zyrtec (časté)
horečka
Xanax (méně časté) a Zyrtec (časté)
Gastrointestinální poruchy
Xanax (velmi časté) a Zyrtec (méně časté)
Bolest hlavy
Xanax (časté) a Zyrtec (méně časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Zyrtec (časté)
Svědění
Xanax (časté) a Zyrtec (méně časté)
Synkopa
Xanax (časté) a Zyrtec (méně časté)
Zvracení
Xanax (časté) a Zyrtec (časté)
Přibývání na váze
Xanax (velmi časté) a Zyrtec (méně časté)
Suchá ústa
Xanax (méně časté) a Zyrtec (časté)
Nespavost
Xanax (časté) a Zyrtec (časté)
Spavost
Xanax (velmi časté) a Zyrtec (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Cetixin
Bolest břicha
Xanax (časté) a Cetixin (časté)
Průjem
Xanax (časté) a Cetixin (časté)
Závrať
Xanax (časté) a Cetixin (časté)
Dyspepsie
Xanax (časté) a Cetixin (méně časté)
Epistaxis
Xanax (méně časté) a Cetixin (časté)
Únava
Xanax (časté) a Cetixin (časté)
horečka
Xanax (méně časté) a Cetixin (časté)
Gastrointestinální poruchy
Xanax (velmi časté) a Cetixin (méně časté)
Bolest hlavy
Xanax (časté) a Cetixin (méně časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Cetixin (časté)
Svědění
Xanax (časté) a Cetixin (méně časté)
Synkopa
Xanax (časté) a Cetixin (méně časté)
Zvracení
Xanax (časté) a Cetixin (časté)
Přibývání na váze
Xanax (velmi časté) a Cetixin (méně časté)
Suchá ústa
Xanax (méně časté) a Cetixin (časté)
Nespavost
Xanax (časté) a Cetixin (časté)
Spavost
Xanax (velmi časté) a Cetixin (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Ciprinol
Bolest břicha
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Anorexie
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Artralgie
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Zmatek
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Průjem
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Závrať
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Dyspepsie
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Otok
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
vyrážka
Xanax (velmi časté) a Ciprinol (méně časté)
horečka
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
halucinace
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Bolest hlavy
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Hypotenze
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Ciprinol (časté)
Svědění
Xanax (časté) a Ciprinol (časté)
Záchvat
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Tachykardie
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
kopřivka
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
závrať
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Zvracení
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Agitovanost
Xanax (časté) a Ciprinol (časté)
fotofobie
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Snížená chuť k jídlu
Xanax (velmi časté) a Ciprinol (méně časté)
dezorientace
Xanax (časté) a Ciprinol (méně časté)
Rozmazané vidění
Xanax (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Omeprazol actavis
Bolest břicha
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Asténie
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Bolesti zad
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Zácpa
Xanax (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Dermatitida
Xanax (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Průjem
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (velmi časté)
Závrať
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Dyspepsie
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
vyrážka
Xanax (velmi časté) a Omeprazol actavis (časté)
Únava
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
horečka
Xanax (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Bolest hlavy
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Příznaky chřipky
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
parestézie
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Svědění
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
kopřivka
Xanax (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
závrať
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Zvracení
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Suchá ústa
Xanax (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Rozmazané vidění
Xanax (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Pocení zvýšené
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Nespavost
Xanax (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Spavost
Xanax (velmi časté) a Omeprazol actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Augmentin
Bolest břicha
Xanax (časté) a Augmentin (méně časté)
Průjem
Xanax (časté) a Augmentin (časté)
vyrážka
Xanax (velmi časté) a Augmentin (časté)
Bolest hlavy
Xanax (časté) a Augmentin (méně časté)
Nevolnost
Xanax (časté) a Augmentin (méně časté)
Svědění
Xanax (časté) a Augmentin (méně časté)
kopřivka
Xanax (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Zvracení
Xanax (časté) a Augmentin (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zyrtec a Cetixin
Bolest břicha
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Bronchospazmus
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Kašel
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Průjem
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Závrať
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Dyspepsie
Zyrtec (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Epistaxis
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Únava
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
horečka
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Gastrointestinální poruchy
Zyrtec (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Bolest hlavy
Zyrtec (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Nazofaryngitida
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Nevolnost
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
zánět středního ucha
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Zánět hltanu
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Svědění
Zyrtec (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Synkopa
Zyrtec (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Zvracení
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Přibývání na váze
Zyrtec (méně časté) a Cetixin (méně časté)
Suchá ústa
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Nespavost
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Spavost
Zyrtec (časté) a Cetixin (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zyrtec a Ciprinol
Bolest břicha
Zyrtec (časté) a Ciprinol (méně časté)
Průjem
Zyrtec (časté) a Ciprinol (méně časté)
Závrať
Zyrtec (časté) a Ciprinol (méně časté)
Dyspepsie
Zyrtec (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
horečka
Zyrtec (časté) a Ciprinol (méně časté)
Bolest hlavy
Zyrtec (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Nazofaryngitida
Zyrtec (časté) a Ciprinol (časté)
Nevolnost
Zyrtec (časté) a Ciprinol (časté)
Svědění
Zyrtec (méně časté) a Ciprinol (časté)
Zvracení
Zyrtec (časté) a Ciprinol (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zyrtec a Omeprazol actavis
Bolest břicha
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Kašel
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Průjem
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (velmi časté)
Závrať
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Dyspepsie
Zyrtec (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Únava
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
horečka
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Bolest hlavy
Zyrtec (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nevolnost
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Zánět hltanu
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Svědění
Zyrtec (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Zvracení
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Suchá ústa
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nespavost
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Spavost
Zyrtec (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Zyrtec a Augmentin
Bolest břicha
Zyrtec (časté) a Augmentin (méně časté)
Průjem
Zyrtec (časté) a Augmentin (časté)
Bolest hlavy
Zyrtec (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Nevolnost
Zyrtec (časté) a Augmentin (méně časté)
Svědění
Zyrtec (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Zvracení
Zyrtec (časté) a Augmentin (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cetixin a Ciprinol
Bolest břicha
Cetixin (časté) a Ciprinol (méně časté)
Průjem
Cetixin (časté) a Ciprinol (méně časté)
Závrať
Cetixin (časté) a Ciprinol (méně časté)
Dyspepsie
Cetixin (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
horečka
Cetixin (časté) a Ciprinol (méně časté)
Bolest hlavy
Cetixin (méně časté) a Ciprinol (méně časté)
Nazofaryngitida
Cetixin (časté) a Ciprinol (časté)
Nevolnost
Cetixin (časté) a Ciprinol (časté)
Svědění
Cetixin (méně časté) a Ciprinol (časté)
Zvracení
Cetixin (časté) a Ciprinol (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cetixin a Omeprazol actavis
Bolest břicha
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Kašel
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Průjem
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (velmi časté)
Závrať
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Dyspepsie
Cetixin (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Únava
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
horečka
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Bolest hlavy
Cetixin (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nevolnost
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Zánět hltanu
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Svědění
Cetixin (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Zvracení
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Suchá ústa
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nespavost
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Spavost
Cetixin (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cetixin a Augmentin
Bolest břicha
Cetixin (časté) a Augmentin (méně časté)
Průjem
Cetixin (časté) a Augmentin (časté)
Bolest hlavy
Cetixin (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Nevolnost
Cetixin (časté) a Augmentin (méně časté)
Svědění
Cetixin (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Zvracení
Cetixin (časté) a Augmentin (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ciprinol a Omeprazol actavis
Bolest břicha
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Průjem
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (velmi časté)
Závrať
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Ciprinol (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Dyspepsie
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
vyrážka
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
horečka
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nadýmání
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Bolest hlavy
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nevolnost
Ciprinol (časté) a Omeprazol actavis (časté)
Svědění
Ciprinol (časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
kopřivka
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
závrať
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Zvracení
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (časté)
Nevolnost
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
zraková ostrost se snížila
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Rozmazané vidění
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
vizuální poruchy
Ciprinol (méně časté) a Omeprazol actavis (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Ciprinol a Augmentin
Bolest břicha
Ciprinol (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Průjem
Ciprinol (méně časté) a Augmentin (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Ciprinol (časté) a Augmentin (časté)
vyrážka
Ciprinol (méně časté) a Augmentin (časté)
Bolest hlavy
Ciprinol (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Nevolnost
Ciprinol (časté) a Augmentin (méně časté)
Svědění
Ciprinol (časté) a Augmentin (méně časté)
kopřivka
Ciprinol (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Zvracení
Ciprinol (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Augmentin
Bolest břicha
Omeprazol actavis (časté) a Augmentin (méně časté)
Průjem
Omeprazol actavis (velmi časté) a Augmentin (časté)
Dysgeusia - zkreslení chuti
Omeprazol actavis (časté) a Augmentin (časté)
vyrážka
Omeprazol actavis (časté) a Augmentin (časté)
Bolest hlavy
Omeprazol actavis (časté) a Augmentin (méně časté)
Nevolnost
Omeprazol actavis (časté) a Augmentin (méně časté)
Svědění
Omeprazol actavis (méně časté) a Augmentin (méně časté)
kopřivka
Omeprazol actavis (méně časté) a Augmentin (méně časté)
Zvracení
Omeprazol actavis (časté) a Augmentin (méně časté)
Xyzal & Xanax & Zyrtec & Cetixin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Xanax  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracení, P ..více

Xanax & Zolpidem &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Fluoxetin-ratiopharm

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Fluoxetin-ratiopharm  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, depe ..více

Xyzal & Xanax & Zyrtec & Cetixin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Xanax  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracení, P ..více

Omeprazol & Doreta & Verospiron & B..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Doreta   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Verospiron   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Brilique   Vedl ..více

Omeprazol & Zyrtec & Omnic

  Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Zyrtec  Bolest břicha, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, Nevolnost, Zánět hltanu, Svědění, Zvracení, Suchá ústa, Nes ..více

Xanax & Diazepam & Zodac & Prestari..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Diazepam slovakofarma  Asténie, ataxie, závrať, Spavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zodac  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, ..více

Xyzal & Amoksiklav & Neurol & Zyrte..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Amoksiklav  Bolest břicha, Průjem, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení,   Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Neurol 0,25  Bolest břicha, Průjem, Z ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xyzal & Dithiaden & Nalcrom & Comba..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Dithiaden   Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Nalcrom  Bolest břicha, Bronchospazmus, horečka, Nevolnost, Zánět hltanu,   Vedlejší a nežádoucí účinky ..více

Omeprazol & Doreta & Verospiron & B..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Doreta   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Verospiron   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Brilique   Vedl ..více

Omeprazol & Doreta & Verospiron & B..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Doreta   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Verospiron   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Brilique   Vedl ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Tramal &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Tramal  Bolest břicha, Anorexie, Artralgie, Asténie, ataxie, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, Dermatitida, Průjem, Závrať, dysartrie, Dysmenorea, Dyspepsie, dušnost ..více

Xanax & Zolpidem & Paracetamol &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Omeprazol & Doreta & Verospiron & B..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Doreta   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Verospiron   Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Brilique   Vedl ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem xantis  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizac ..více

Xyzal & Xanax & Zyrtec & Cetixin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Xanax  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracení, P ..více

Xyzal & Xanax & Zyrtec & Cetixin &..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xyzal a Xanax  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracení, P ..více

Xanax & Analergin & Escitalopram & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Analergin  Bolest břicha, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Epistaxis, Únava, horečka, Gastrointestinální poruchy, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Synkopa, Zvracen ..více

Xanax & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xanax a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace ..více

Omeprazol & Paralen & Vasocardin & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Omeprazol actavis a Paralen 500  Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, Únava, horečka, Bolest hlavy, Nevolnost, Svědění, Zvracení, Suchá ústa, reakce v místě vpich ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop