Vedlejší účinky: Tenaxum & Rivodaron 200 & Warfarin orion & Acecor 400 & Nakom mite & Fokusin & Asentra 50

Porovnávané léky
Tenaxum (rilmenidine)
Rivodaron 200 (amiodarone)
Warfarin orion (warfarin)
Acecor 400 (acebutolol)
Nakom mite (levodopa and decarboxylase inhibitor)
Fokusin (tamsulosin)
Asentra 50 (sertraline)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Rivodaron 200
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Warfarin orion
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Acecor 400
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Nakom mite
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Fokusin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Asentra 50
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Warfarin orion
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Acecor 400
Průjem
Rivodaron 200 (méně časté) a Acecor 400 (méně časté)
Hypotenze
Rivodaron 200 (časté) a Acecor 400 (méně časté)
Nevolnost
Rivodaron 200 (časté) a Acecor 400 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Nakom mite
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Fokusin
Průjem
Rivodaron 200 (méně časté) a Fokusin (časté)
horečka
Rivodaron 200 (časté) a Fokusin (méně časté)
Nevolnost
Rivodaron 200 (časté) a Fokusin (časté)
Zvracení
Rivodaron 200 (časté) a Fokusin (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Rivodaron 200 a Asentra 50
Průjem
Rivodaron 200 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
horečka
Rivodaron 200 (časté) a Asentra 50 (časté)
Hypotenze
Rivodaron 200 (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Nevolnost
Rivodaron 200 (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Zvracení
Rivodaron 200 (časté) a Asentra 50 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Acecor 400
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Nakom mite
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Fokusin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Asentra 50
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Acecor 400 a Nakom mite
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Acecor 400 a Fokusin
Artralgie
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (časté)
Bolest na hrudi
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (méně časté)
Zácpa
Acecor 400 (časté) a Fokusin (časté)
Průjem
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (časté)
Závrať
Acecor 400 (velmi časté) a Fokusin (časté)
Dyspepsie
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (časté)
dušnost
Acecor 400 (časté) a Fokusin (časté)
vyrážka
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (časté)
Gastrointestinální poruchy
Acecor 400 (časté) a Fokusin (časté)
Bolest hlavy
Acecor 400 (velmi časté) a Fokusin (méně časté)
Poruchy mediastína
Acecor 400 (časté) a Fokusin (časté)
Nevolnost
Acecor 400 (časté) a Fokusin (časté)
Poruchy nervového systému
Acecor 400 (časté) a Fokusin (časté)
rýma
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (velmi časté)
Cévní porucha
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (časté)
Myalgie
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (časté)
Nespavost
Acecor 400 (méně časté) a Fokusin (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Acecor 400 a Asentra 50
Artralgie
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Bolest na hrudi
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Zácpa
Acecor 400 (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Kašel
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Průjem
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Závrať
Acecor 400 (velmi časté) a Asentra 50 (méně časté)
Dyspepsie
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
dušnost
Acecor 400 (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Otok
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
vyrážka
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Únava
Acecor 400 (časté) a Asentra 50 (časté)
Nadýmání
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Bolest hlavy
Acecor 400 (velmi časté) a Asentra 50 (méně časté)
Hypotenze
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Nevolnost
Acecor 400 (časté) a Asentra 50 (méně časté)
rýma
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Myalgie
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Abnormální sny
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Nespavost
Acecor 400 (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Nakom mite a Fokusin
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Nakom mite a Asentra 50
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Fokusin a Asentra 50
Bolest břicha
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Artralgie
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Asténie
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Bolesti zad
Fokusin (časté) a Asentra 50 (časté)
Bolest na hrudi
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Zácpa
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
snížené libido
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Průjem
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Závrať
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Dyspepsie
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
dušnost
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
dysurie
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
vyrážka
Fokusin (časté) a Asentra 50 (časté)
horečka
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Bolest hlavy
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Hypertenze
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
posturální hypotenze
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Fokusin (časté) a Asentra 50 (časté)
Nevolnost
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Bolest
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Palpitace
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
parestézie
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Zánět hltanu
Fokusin (časté) a Asentra 50 (časté)
Svědění
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (časté)
rýma
Fokusin (velmi časté) a Asentra 50 (časté)
Sinusitida
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
kopřivka
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (časté)
Zvracení
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (časté)
periferní edém
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Nevolnost
Fokusin (méně časté) a Asentra 50 (méně časté)
Myalgie
Fokusin (časté) a Asentra 50 (časté)
impotence
Fokusin (časté) a Asentra 50 (časté)
Nespavost
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Spavost
Fokusin (časté) a Asentra 50 (méně časté)
Tenaxum & Rivodaron & Warfarin & Ac..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Rivodaron 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Acecor 400   Vedlejší a nežádoucí ..více

Asentra & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Olanzapin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Asentra & Tolura & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Tolura  Bolest břicha, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Warfarin & Vitamin & Nakom & Rolpry..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Vitamin e 100-zentiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Nakom   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Rolpryna   Ved ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Asentra & Trittico &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Trittico ac 75 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce, ..více

Fokusin & Tamsulosin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Fokusin a Tamsulosin +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Poruchy prsů, bolest krku, Bolest na hrudi, , Poruchy spojivového tkáně, Zácp ..více

Tenaxum & Rivodaron & Warfarin & Ac..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Rivodaron 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Warfarin orion   Vedlejší a nežádoucí účinky Tenaxum a Acecor 400   Vedlejší a nežádoucí ..více

Nakom & Rolpryna & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nakom mite a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Nakom mite a Trittico ac 150   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Trittico ac 150 amnézie, afázie, ..více

Warfarin & Nebilet & Triplixam & Al..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Nebilet   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Triplixam   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Alopurinol sandoz   Vedl ..více

Warfarin & Godasal & Rosucard & Vel..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Godasal 100   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Rosucard   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Velaxin   Vedlejší a ..více

Asentra & Sertralin &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Asentra & Trittico & Tebokan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Trittico ac 150 amnézie, Bolesti zad, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, Únava, proplachování, Bolest hlavy, alergické reakce ..více

Asentra & Relpax

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Relpax  Bolest břicha, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Dysfagie, depersonalizace, Průjem, Závra ..více

Asentra & Neurol & Nebilet

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Warfarin & Guajacuran & Nolpaza & B..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Guajacuran   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Nolpaza   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Betaloc sr   Vedlejší a ..více

Asentra & Sertralin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Sertralin actavis  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bronchospazmus, bruxismus, Bole ..více

Fokusin & Tamsulosin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Fokusin a Tamsulosin +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Artritida, Asténie, Bolesti zad, Poruchy prsů, bolest krku, Bolest na hrudi, , Poruchy spojivového tkáně, Zácp ..více

Asentra & Neurol & Tolura & Tensiom..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

Asentra & Tolura & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Tolura  Bolest břicha, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, ..více

Warfarin & Nakom & Rolpryna & Detra..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Nakom   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Detralex   Vedlejší a nežád ..více

Asentra & Tolura & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Tolura  Bolest břicha, Úzkost, Artralgie, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zácpa, Kašel, Průjem, Závrať, Dyspepsie, dušnost, Otok, vyrážka, Únava, ..více

Nakom & Rolpryna & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nakom mite a Rolpryna   Vedlejší a nežádoucí účinky Nakom mite a Trittico ac 150   Vedlejší a nežádoucí účinky Rolpryna a Trittico ac 150 amnézie, afázie, ..více

Warfarin & Nebilet & Triplixam & Al..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Nebilet   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Triplixam   Vedlejší a nežádoucí účinky Warfarin orion a Alopurinol sandoz   Vedl ..více

Asentra & Neurol & Nebilet

  Vedlejší a nežádoucí účinky Asentra 50 a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, Zácpa, snížené libido, Dysfagie, ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop