Vedlejší účinky: Nimesil & Sirdalud & Prenessa & Cipralex & Xados & Neurol 0,5 & Controloc

Porovnávané léky
Nimesil (nimesulide)
Sirdalud (tizanidine)
Prenessa (perindopril)
Cipralex (escitalopram)
Xados (bilastine)
Neurol 0,5 (alprazolam)
Controloc (pantoprazole)
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Sirdalud
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Prenessa
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Cipralex
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Xados
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Neurol 0,5
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Controloc
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Prenessa
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Prenessa (časté)
Asténie
Sirdalud (velmi časté) a Prenessa (časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Prenessa (časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Prenessa (časté)
Dyspepsie
Sirdalud (časté) a Prenessa (méně časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Prenessa (časté)
horečka
Sirdalud (časté) a Prenessa (méně časté)
Zánět hltanu
Sirdalud (časté) a Prenessa (časté)
rýma
Sirdalud (časté) a Prenessa (časté)
Sinusitida
Sirdalud (méně časté) a Prenessa (méně časté)
kopřivka
Sirdalud (méně časté) a Prenessa (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Cipralex
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
absces
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Alopecie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Anémie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Úzkost
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Arytmie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (časté)
Artritida
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Asténie
Sirdalud (velmi časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Bronchitida
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
burzititidy
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
kandidóza
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
vaginální kandidóza
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
celulitida
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
bolest krku
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
cholelitiáza
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
zánět spojivek
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
cystitida
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hluchota
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Dysfagie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
depersonalizace
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
Dyspepsie
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Bolesti uší
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Únava
Sirdalud (velmi časté) a Cipralex (časté)
horečka
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Nadýmání
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (časté)
gastrointestinální krvácení
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hypercholesterolémie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
hyperlipidemie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
alergické reakce
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Hypotenze
Sirdalud (velmi časté) a Cipralex (časté)
posturální hypotenze
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (časté)
Renální počet
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
leukocytóza
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
leukopenie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
meléna
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
menoragie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
nervozita
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
neuralgie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
zánět středního ucha
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
parestézie
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Zánět hltanu
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Zápal plic
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Pyelonefritida
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
rýma
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Záchvat
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Sinusitida
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
porucha řeči
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Synkopa
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Tinitus
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
tremor
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
kopřivka
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
vaginitida
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
závrať
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Snížení hmotnosti
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (časté)
Suchá ústa
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
zadržování moči
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Urgentní močení
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Agitovanost
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
emoční labilita
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Migréna
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (časté)
bolesti očí
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Vzestup ALT
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
Suchá kůže
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Nevolnost
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
abnormální myšlení
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Abnormální sny
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
euforie
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Rozmazané vidění
Sirdalud (časté) a Cipralex (časté)
Bradykardie
Sirdalud (časté) a Cipralex (méně časté)
ochrnutí
Sirdalud (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Spavost
Sirdalud (časté) a Cipralex (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Xados
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Neurol 0,5
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Úzkost
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Asténie
Sirdalud (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolesti zad
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Dysfagie
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
depersonalizace
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
mentální deprese
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
dyskineze
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Dyspepsie
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolesti uší
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Otok
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Únava
Sirdalud (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
horečka
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
alergické reakce
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Hypotenze
Sirdalud (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Příznaky chřipky
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
nervozita
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
parestézie
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Záchvat
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Pocení
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Synkopa
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Tinitus
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
tremor
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
kopřivka
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
závrať
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Snížení hmotnosti
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Suchá ústa
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
otupělost
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Agitovanost
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
emoční labilita
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Nevolnost
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Abnormální sny
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
euforie
Sirdalud (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Rozmazané vidění
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Spavost
Sirdalud (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Sirdalud a Controloc
Bolest břicha
Sirdalud (časté) a Controloc (méně časté)
Artralgie
Sirdalud (méně časté) a Controloc (časté)
Zácpa
Sirdalud (časté) a Controloc (časté)
Průjem
Sirdalud (časté) a Controloc (méně časté)
Závrať
Sirdalud (velmi časté) a Controloc (časté)
vyrážka
Sirdalud (časté) a Controloc (méně časté)
Únava
Sirdalud (velmi časté) a Controloc (časté)
Nadýmání
Sirdalud (méně časté) a Controloc (časté)
alergické reakce
Sirdalud (méně časté) a Controloc (méně časté)
Svědění
Sirdalud (méně časté) a Controloc (méně časté)
Zvracení
Sirdalud (časté) a Controloc (časté)
abnormální testy jaterních funkcí
Sirdalud (časté) a Controloc (méně časté)
Rozmazané vidění
Sirdalud (časté) a Controloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenessa a Cipralex
Bolest břicha
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Asténie
Prenessa (časté) a Cipralex (méně časté)
Bolesti zad
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Bolest na hrudi
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Kašel
Prenessa (velmi časté) a Cipralex (časté)
Průjem
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Dyspepsie
Prenessa (méně časté) a Cipralex (časté)
Otok
Prenessa (časté) a Cipralex (méně časté)
horečka
Prenessa (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest hlavy
Prenessa (velmi časté) a Cipralex (velmi časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Prenessa (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Bolest v končetinách
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Palpitace
Prenessa (méně časté) a Cipralex (časté)
Zánět hltanu
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
rýma
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Sinusitida
Prenessa (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Cévní mozková příhoda
Prenessa (méně časté) a Cipralex (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Infekce močových cest
Prenessa (časté) a Cipralex (méně časté)
kopřivka
Prenessa (méně časté) a Cipralex (méně časté)
virová infekce
Prenessa (méně časté) a Cipralex (méně časté)
abnormální elektrokardiogram
Prenessa (časté) a Cipralex (méně časté)
ušní infekce
Prenessa (časté) a Cipralex (méně časté)
porucha spánku
Prenessa (časté) a Cipralex (časté)
Nespavost
Prenessa (méně časté) a Cipralex (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenessa a Xados
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenessa a Neurol 0,5
Bolest břicha
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Asténie
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolesti zad
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolest na hrudi
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Průjem
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Dyspepsie
Prenessa (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Otok
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (časté)
horečka
Prenessa (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Bolest hlavy
Prenessa (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolest v končetinách
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Palpitace
Prenessa (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Prenessa (časté) a Neurol 0,5 (časté)
kopřivka
Prenessa (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Nespavost
Prenessa (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Prenessa a Controloc
Bolest břicha
Prenessa (časté) a Controloc (méně časté)
Průjem
Prenessa (časté) a Controloc (méně časté)
Bolest hlavy
Prenessa (velmi časté) a Controloc (méně časté)
Nespavost
Prenessa (méně časté) a Controloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Xados
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Neurol 0,5
Bolest břicha
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
amnézie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Anorexie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Úzkost
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Artralgie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Asténie
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
ataxie
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolesti zad
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Psychiatrické poruchy
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolest na hrudi
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Zmatek
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Zácpa
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
snížené libido
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Dysfagie
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
depersonalizace
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Dermatitida
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Závrať
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
Dysmenorea
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Dyspepsie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
dušnost
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolesti uší
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Otok
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Epistaxis
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
vyrážka
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Únava
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
horečka
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Gastrointestinální poruchy
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
halucinace
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
alergické reakce
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Hypestéza
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Hypotenze
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
zvýšené libido
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Podrážděnost
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
letargie
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
menstruační porucha
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Křeče
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
mydriáza
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Nosní kongesce
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
nervozita
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
noční můra
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Bolest v končetinách
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Palpitace
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
parestézie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
předmenstruační syndrom
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Svědění
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Záchvat
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
zvýšené slinění
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
spánková apnoe
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Synkopa
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Tachykardie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Žízeň
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Tinitus
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
tremor
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
únik moči
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
kopřivka
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
závrať
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zvracení
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Přibývání na váze
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Snížení hmotnosti
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Suchá ústa
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Agitovanost
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
apatie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
emoční labilita
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Slabost
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Svalová síla
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Nevolnost
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Myalgie
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (časté)
Škubání svalů
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
těsnost v hrudi
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Snížená chuť k jídlu
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
dezorientace
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Rušení pozornosti
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
derealizace
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Zhoršení paměti
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Abnormální sny
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
euforie
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
hypomania
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
manické
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Rozmazané vidění
Cipralex (časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
depresivní nálada
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
sebevražedné myšlenky
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
riziky
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
abnormální koordinace
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Pocit nervozity
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Sexuální dysfunkce
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Horké záblesky
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Pocení zvýšené
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
hypersomnie
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (časté)
Nespavost
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (časté)
pomalost
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
dysfonie
Cipralex (méně časté) a Neurol 0,5 (méně časté)
Spavost
Cipralex (velmi časté) a Neurol 0,5 (velmi časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Controloc
Bolest břicha
Cipralex (časté) a Controloc (méně časté)
Artralgie
Cipralex (časté) a Controloc (časté)
Zácpa
Cipralex (časté) a Controloc (časté)
Průjem
Cipralex (časté) a Controloc (méně časté)
Závrať
Cipralex (velmi časté) a Controloc (časté)
eructation
Cipralex (méně časté) a Controloc (méně časté)
vyrážka
Cipralex (méně časté) a Controloc (méně časté)
Únava
Cipralex (časté) a Controloc (časté)
Nadýmání
Cipralex (časté) a Controloc (časté)
Bolest hlavy
Cipralex (velmi časté) a Controloc (méně časté)
hyperglykémie
Cipralex (méně časté) a Controloc (méně časté)
alergické reakce
Cipralex (méně časté) a Controloc (méně časté)
Nevolnost
Cipralex (velmi časté) a Controloc (časté)
Bolest
Cipralex (časté) a Controloc (méně časté)
Svědění
Cipralex (méně časté) a Controloc (méně časté)
Zvracení
Cipralex (méně časté) a Controloc (časté)
zvýšené jaterní enzymy
Cipralex (méně časté) a Controloc (časté)
kovová chuť
Cipralex (méně časté) a Controloc (časté)
Rozmazané vidění
Cipralex (časté) a Controloc (méně časté)
Nespavost
Cipralex (velmi časté) a Controloc (méně časté)
Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Neurol 0,5
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Controloc
Pro některý z porovnávaných léků není k dispozici dostatek údajů, kontaktujte nás emailem a my vám zašleme výčet vedlejších účinků dodatečně
Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Controloc
Bolest břicha
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (méně časté)
Artralgie
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (časté)
Zácpa
Neurol 0,5 (méně časté) a Controloc (časté)
Průjem
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (méně časté)
Závrať
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (časté)
vyrážka
Neurol 0,5 (velmi časté) a Controloc (méně časté)
Únava
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (časté)
Bolest hlavy
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (méně časté)
alergické reakce
Neurol 0,5 (méně časté) a Controloc (méně časté)
Nevolnost
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (časté)
Svědění
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (méně časté)
Zvracení
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (časté)
Rozmazané vidění
Neurol 0,5 (méně časté) a Controloc (méně časté)
Nespavost
Neurol 0,5 (časté) a Controloc (méně časté)
Nimesil & Sirdalud & Prenessa & Cip..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Prenessa   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesi ..více

Cipralex & Xados & Prenewel & Prene..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, B ..více

Controloc & Prenewel & Argofan & Ne..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Argofan 150 sr  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadým ..více

Neurol & Cipralex & Godasal & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zolpidem saneca  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersona ..více

Nimesil & Sirdalud & Prenessa & Cip..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Prenessa   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesi ..více

Cipralex & Elicea &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Elicea břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Anorexie, Úzkos ..více

Cipralex & Zopitin & Mirzaten

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Zopitin  Alopecie, amenorea, Anémie, Anorexie, Úzkost, Artritida, astma, ataxie, Bronchitida, burzititidy, celulitida, Bolest na hrudi, cholelitiáza, , Zma ..více

Nimesil & Sirdalud & Prenessa & Cip..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Prenessa   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesi ..více

Cipralex & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, bruxismus, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět sp ..více

Cipralex & Elicea & Lexaurin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Elicea břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Anorexie, Úzkos ..více

Nimesil & Sirdalud & Prenessa & Cip..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Prenessa   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesi ..více

Neurol & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Neurol 0,25  Bolest břicha, agrese, amnézie, hněv, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, Kog ..více

Cipralex & Citalec

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Citalec 10 zentiva břišní křeče, břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, anafylaxe, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, , Ano ..více

Cipralex & Sumatriptan

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Sumatriptan actavis Úzkost, Arytmie, Asténie, astma, bolest krku, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, Kontaktní dermatitida, Průjem, Závrať, Dysge ..více

Nimesil & Sirdalud & Prenessa & Cip..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Prenessa   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesi ..více

Prenessa & Escitalopram & Neurol & ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Prenessa a Escitalopram +pharma  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené sva ..více

Neurol & Cipralex & Godasal & Xados..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Cipralex  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Psychiatrické poruchy, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, sní ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zolpidem mylan  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Xados & Zinnat & Ibalgin & Zulbex ..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Zinnat   Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Ibalgin 200   Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Zulbex   Vedlejší a nežádoucí účinky Xados a Prene ..více

Cipralex & Xados & Prenewel & Prene..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Xados   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Prenessa  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, B ..více

Controloc & Paroxetin & Erdomed & P..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Paroxetin +pharma  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadýmání, Bolest hlavy, hyperglykémie, alergické reakce, N ..více

Cipralex & Pregabalin & Chlorprothix..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Pregabalin mylan břišní distenze, Bolest břicha, absces, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Hypochromní anémie, Angina, Anorexie, Úzkost, Arytmie, Artra ..více

Nimesil & Cipralex & Sirdalud &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Cipralex   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a Sirdalud   Vedlejší a nežádoucí účinky Nimesil a    Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Sir ..více

Controloc & Prenewel & Argofan & Ne..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Prenewel   Vedlejší a nežádoucí účinky Controloc a Argofan 150 sr  Bolest břicha, Artralgie, Zácpa, Průjem, Závrať, eructation, vyrážka, Únava, Nadým ..více

Neurol & Zolpidem

  Vedlejší a nežádoucí účinky Neurol 0,5 a Zolpidem orion  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, , Zmatek, Zácpa, Dysfagie, depersonal ..více

Cipralex & Voltaren

  Vedlejší a nežádoucí účinky Cipralex a Voltaren rapid  Bolest břicha, Alopecie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, astma, Bolesti zad, Bronchitida, bolest krku, Bolest na hrudi, , zánět spoji ..více
Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop