Vedlejší účinky: Zyprexa & Zoloft

Porovnávané léky
Zyprexa (olanzapine)
Zoloft (sertraline)
 
 
Vedlejší účinky jednotlivých léčiv navzájem

(Můžete si také zobrazit interakce mezi těmito léky)

Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft
Bolest břicha
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Alopecie
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
amenorea
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
amnézie
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Úzkost
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Artralgie
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Asténie
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
ataxie
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Bolesti zad
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Bolest na hrudi
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Zmatek
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
zánět spojivek
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Zácpa
Zyprexa (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
Kašel
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
snížené libido
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Dysfagie
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
bludy
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
depersonalizace
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Průjem
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
diplopie
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Závrať
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Dyspepsie
Zyprexa (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
dušnost
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
dysurie
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Bolesti uší
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Otok
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Epistaxis
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
ezofagitida
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
vyrážka
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Únava
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
horečka
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Nadýmání
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
gastroenteritida
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
halucinace
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Bolest hlavy
Zyprexa (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
Hypertenze
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Hypestéza
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Hypotenze
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
posturální hypotenze
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
artropatie
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Cramps leg
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
menstruační porucha
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Pozorování
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
hypertonie - zvýšené svalové napětí
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Nevolnost
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
nervozita
Zyprexa (velmi časté) a Zoloft (časté)
neuróza
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Bolest
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Palpitace
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
parestézie
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Zánět hltanu
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
polyuria
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Svědění
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
rýma
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
zvýšené slinění
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Sinusitida
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
pokus o sebevraždu
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Synkopa
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Tachykardie
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Žízeň
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Tinitus
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
tremor
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Infekce horních cest dýchacích
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Pollakiurie - zvýšená frekvence močení
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
únik moči
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
kopřivka
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
závrať
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Zvracení
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Přibývání na váze
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Suchá ústa
Zyprexa (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
zadržování moči
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Agitovanost
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
emoční labilita
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
periferní edém
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
hypokinézy
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Migréna
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
bolesti očí
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Suchá kůže
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Porucha akomodace
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
fotosenzitivní reakce
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Nevolnost
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Škubání svalů
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
Zvýšená chuť k jídlu
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
abnormální myšlení
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Abnormální sny
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
euforie
Zyprexa (časté) a Zoloft (méně časté)
impotence
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
akatíza
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
makulopapulární vyrážka
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
lymfadenopatie
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
abnormální koordinace
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Edém obličeje
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (méně časté)
Abnormální chůze
Zyprexa (časté) a Zoloft (časté)
Nespavost
Zyprexa (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
Spavost
Zyprexa (velmi časté) a Zoloft (méně časté)
Vaginální krvácení
Zyprexa (méně časté) a Zoloft (časté)
Zyprexa & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Zoloft & Nebilet & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Nebilet  Bolest na hrudi, Průjem, Závrať, dušnost, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, periferní edém, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft ..více

Zoloft & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Olanzapin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Zyprexa & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Zyprexa & Ercefuryl & Betaloc &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Ercefuryl 200 mg cps.   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Betaloc zok  Bolest břicha, Artralgie, A V blok, Zácpa, Průjem, Závrať, dušnost, Otok, vyr ..více

Zyprexa & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Zyprexa & Prestarium & Betaloc

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Prestarium neo forte  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené sval ..více

Zoloft & Nebilet & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Nebilet  Bolest na hrudi, Průjem, Závrať, dušnost, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, periferní edém, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft ..více

Zyprexa & Prestarium & Betaloc

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Prestarium neo forte  Bolest břicha, Asténie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Kašel, Průjem, Dyspepsie, Otok, horečka, Bolest hlavy, hypertonie - zvýšené sval ..více

Zyprexa & Aktiprol & Elicea & Oxaze..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Aktiprol   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Elicea břišní distenze, Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artrit ..více

Zoloft & Olanzapin & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Olanzapin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Zoloft & Nebilet & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Nebilet  Bolest na hrudi, Průjem, Závrať, dušnost, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, periferní edém, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft ..více

Zoloft & Pragiola & Stoptussin & Ac..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Pragiola  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zác ..více

Zyprexa & Aktiprol & Elicea & Oxaze..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Aktiprol   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Elicea břišní distenze, Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artrit ..více

Zyprexa & Zoloft &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Zoloft & Olanzapin & Paralen &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Olanzapin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Zoloft & Olanzapin & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Olanzapin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Zoloft & Letrox & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Letrox   Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na ..více

Zoloft & Nebilet & Trittico

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Nebilet  Bolest na hrudi, Průjem, Závrať, dušnost, vyrážka, Únava, Bolest hlavy, Nevolnost, periferní edém, Nespavost,   Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft ..více

Zyprexa & Oxazepam & Valproat

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Oxazepam léčiva   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Valproat chrono sandoz  Bolest břicha, Alopecie, Amblyopie, amnézie, Asténie, ataxie, Bolesti z ..více

Zyprexa & Aktiprol & Elicea & Oxaze..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Aktiprol   Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Elicea břišní distenze, Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anémie, Úzkost, Artralgie, Artrit ..více

Zyprexa & Zoloft

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zyprexa a Zoloft  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, Kašel, ..více

Zoloft & Dalacin & Ibuprofen &

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Dalacin c  Bolesti zad, Zácpa, dušnost, vyrážka, horečka, Bolest hlavy, Hypotenze, Nevolnost, Svědění, kopřivka, Zvracení, Suchá kůže, fotosenzitivní reakce, ..více

Zoloft & Pragiola & Stoptussin & Ac..

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Pragiola  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zác ..více

Zoloft & Olanzapin

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Olanzapin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Zoloft & Olanzapin & Paralen

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Olanzapin mylan  Bolest břicha, Alopecie, amenorea, amnézie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na hrudi, Zmatek, zánět spojivek, Zácpa, ..více

Zoloft & Letrox & Neurol

  Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Letrox   Vedlejší a nežádoucí účinky Zoloft a Neurol 0,25  Bolest břicha, amnézie, Anorexie, Úzkost, Artralgie, Asténie, ataxie, Bolesti zad, Bolest na ..více

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop