Volric


の検索結果 Volric:


Volric


Nepoužívejte přípravek Volric- jestliže jste alergický( Během léčby přípravkem Volric nesmíte užívat léky uvedené v následujícím seznamu:  Terfenadin ( dihydroergotamin; používané při migréně)  Sirolimus (používaný u transplantovaných pacientů)  Ritonavir (používaný k léčbě HIV) v dávkách 400 mg a vyšších 2x denně  Třezalka tečkovaná (rostlinný přípravek) Upozornění a opatření Před použitím přípravku Volric se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou pokud:  jste měl( lékař Vám může předepsat nižší dávky přípravku Volric. Během léčby přípravkem Volric bude ošetřující lékař sledovat Vaše jaterní funkce pomocí krevních testů,  trpíte onemocněním srdeční svaloviny ( Během léčby přípravkem Volric:  okamžitě sdělte svému lékaři, pokud u Vás dojde k následujícím příhodám:  popálení kůže při vystavení slunečnímu záření,  rozvoji těžké kožní vyrážky nebo puchýřů,  bolesti kostí. e by se u Vás mohla při dlouhodobém používání přípravku Volric .....

タグ: Volric, Volric

読む Volric. トピックを簡単に検索できるようにするには: Volric, 検索用語のリンクリストを用意しました: Volric. インタラクション、薬物の説明、トピックに関するその他の記事の比較を見つけることができます: Volric.

最後に検索された用語

薬局で最後に検索された

プロジェクトについて

相互作用のレベル、副作用、薬価とその選択肢のレベルでの麻薬比較を目的とした自由に入手可能な非営利プロジェクト

詳細情報

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: