Tramadol vitabalans


Résultats de recherche pour Tramadol vitabalans
Dernière mise à jour: 2020-05-13


Tramadol vitabalans


Neužívejte Tramadol Vitabalans: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tramadol Vitabalans se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže se domníváte, že jste závislý( Další léčivé přípravky a Tramadol VitabalansInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Neužívejte Tramadol Vitabalans současně s léky nazývanými „inhibitory monoaminooxidázy“ ( Analgetický účinek přípravku Tramadol Vitabalans může být snížen a/nebo doba jeho působení může být zkracena, jestliže současně užíváte léky obsahující: - karbamazepin ( jestli můžete Tramadol Vitabalans užívat a v jaké dávce. Riziko nežádoucích účinků se zvyšuje: - jestliže zároveň s přípravkem Tramadol Vitabalans užíváte sedativa ( jestliže současně užíváte i Tramadol
Mots clés: Tramadol vitabalans, Tramadol vitabalans

Fluoxetine vitabalans


Neužívejte Fluoxetine Vitabalans• jestliže jste alergický( Léčba přípravkem Fluoxetine Vitabalans má být zahájena nejdříve 2 týdny po ukončení léčby ireversibilními IMAO ( tranylcypromin), Avšak léčba přípravkem Fluoxetine Vitabalans může být zahájena následující den po ukončení léčby určitými reverzibilními inhibitory IMAO ( Neužívejte žádně přípravky ze skupiny IMAO nejméně po dobu pěti týdnů po ukončení léčby přípravkem Fluoxetine Vitabalans. Jestliže je Fluoxetine Vitabalans předepisován po delší dobu nebo ve větších dávkách, Váš lékař může rozhodnout o delším intervalu. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Fluoxetine Vitabalans se poraďte se svým lékařem, jestliže: • dojde k rozvoji vyrážky nebo jiné alergické reakce ( Možná bude nutné přerušit léčbu přípravkem Fluoxetine Vitabalans. • máte sníženou funkci jater, ledvin nebo srdce nebo jste v nedávné době měl( Pokud máte mánii, kontaktujte ihned svého lékaře, protože užívání přípravku Fluoxetin Vitabalans .....

Mots clés: Fluoxetine vitabalans, Tramadol vitabalans

Citalopram vitabalans


Neužívejte Citalopram Vitabalans• jestliže jste alergický( Léčbu inhibitorem MAO je nutno ukončit alespoň 14 před přechodem na Citalopram Vitabalans. Léčbu přípravkem Citalopram Vitabalans je nutno ukončit alespoň sedm dní před přechodem na inhibitor MAO. Upozornění a opatřeníPřed užitím Citalopram Vitabalans se poraďte se svým lékařem. Citalopram Vitabalans se musí vysadit pokud vstoupíte do manické fáze, proberte to se svým lékařem. Citalopram Vitabalans se musí vysadit pokud dojde k záchvatům nebo pokud se zvýší četnost záchvatů, proberte to se svým lékařem, • máte, nebo jste někdy v minulosti měl( Děti a dospívající Citalopram Vitabalans se obvykle u dětí a dospívajících do 18 let věku nesmí užívat. Navzdory tomu může Váš lékař Citalopram Vitabalans pacientům mladším 18 let předepsat, pokud rozhodl, že to je v jejich nejlepším zájmu. Pokud Váš lékař přípravek Citalopram Vitabalans předepsal pacientovi mladšímu 18 let a chcete se o tom poradit, navštivte, prosím, znovu svého .....

Mots clés: Citalopram vitabalans, Tramadol vitabalans

Lisez à propos de Tramadol Vitabalans. Pour faciliter la recherche de sujet: Tramadol vitabalans, Nous avons préparé une liste de liens pour les termes de recherche: Tramadol Vitabalans. Vous pouvez trouver une comparaison des interactions, des descriptions de médicaments et d'autres articles sur le sujet: Tramadol Vitabalans.

COVID-19: USA

Dernière modification des données il y a 1 minutes
1,686,436
Nombre Total De Cas
99,300 (5.9%)
Nombre Total De Décès
451,702 (26.8%)
Total Guéri
17,135
Condition Sérieuse

Dernière recherche dans la pharmacie

A propos du projet

Un projet non commercial librement disponible aux fins de comparaisons de médicaments laïques au niveau des interactions, des effets secondaires ainsi que des prix des médicaments et de leurs alternatives

Plus d'informations

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: