Amlodipin vitabalans

Dernière mise à jour: 2020-03-29Résultats de recherche pour Amlodipin vitabalans:


Amlodipin vitabalans


Neužívejte Amlodipin Vitabalans• jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Amlodipin Vitabalans se poraďte se svým lékařem. než jaká Vám začala být podávána Děti a dospívajícíPřípravek Amlodipin Vitabalans nebyl sledován u dětí ve věku do 6 let. U dětí a dospívajících ve věku 6-17 let lze přípravek Amlodipin Vitabalans použít pouze pro léčbu hypertenze ( Další léčivé přípravky a přípravek Amlodipin VitabalansInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( Přípravek Amlodipin Vitabalans může ovlivňovat nebo být ovlivňován jinými léky, jako: • ketokonazol, itrakonazol ( diltiazem (lék na léčbu srdečních onemocnění) • dantrolen (infúze pro léčbu závažných odchylek tělesné teploty) • takrolimus (lék užívaný k ovlivnění imunitní odpovědi Vašeho organismu) • simvastatin (lék na snížení hladiny cholesterolu) • .....

Mots clés: Amlodipin vitabalans, Amlodipin vitabalans

Lisez à propos de Amlodipin Vitabalans. Pour faciliter la recherche de sujet: Amlodipin vitabalans, Nous avons préparé une liste de liens pour les termes de recherche: Amlodipin Vitabalans. Vous pouvez trouver une comparaison des interactions, des descriptions de médicaments et d'autres articles sur le sujet: Amlodipin Vitabalans.

COVID-19: Aktuální stav ČR

Celkem případů
2976
Nové případy
+159
Celkově úmrtí
23
Nová úmrtí
+7
Celkem uzdraveno
25
Aktivní případy
2928
Vážný stav
52
Nyní vyléčeno 0.8%

COVID-19: Okolní země ČR

Země
Počet případů
Úmrtí
Zdraví
La slovaquie
336 (+22)
7
Hongrie
447 (+39)
15
34
Pologne
2055 (+193)
31
7
L'Autriche
9597 (+809)
108
636
France
44550 (+4376)
3024
7927
Allemagne
66885 (+4450)
645
13500
Italie
101739 (+4050)
11591
14620

Dernière recherche dans la pharmacie

A propos du projet

Un projet non commercial librement disponible aux fins de comparaisons de médicaments laïques au niveau des interactions, des effets secondaires ainsi que des prix des médicaments et de leurs alternatives

Plus d'informations

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: