Linezolid accord


Search results for Linezolid accord
Last update: 2020-05-24


Sertraline accord


Užívání přípravku Sertraline Accord s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: • Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě deprese) a selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby), antibiotikum linezolid a methylenová modř ( Užívání přípravku Sertraline Accord s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: • Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě deprese) a selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby), antibiotikum linezolid a methylenová modř ( Užívání přípravku Sertraline Accord s následujícími léky může způsobit závažné nežádoucí účinky: • Léky nazývané inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), jako je moklobemid (k léčbě deprese) a selegilin (k léčbě Parkinsonovy choroby), antibiotikum linezolid a methylenová modř ( Neužívejte přípravek Sertraline Accord• jestliže jste alergický( Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Sertraline Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Před .....

Tags: Sertraline accord, Linezolid accord

Linezolid accord


Nepoužívejte přípravek Linezolid Accord, jestliže• jste alergický( Upozornění a opatřeníPřípravek Linezolid Accord pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na některou z následujících otázek. Dbejte zvýšené pozornosti při používání přípravku Linezolid Accord Před použitím přípravku Linezolid Accord se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem jestliže: • se Vám snadno tvoří modřiny nebo snadno krvácíte, • máte anemii ( neboť podávání přípravku Linezolid Accord musí být okamžitě ukončeno Za těchto okolností neužívejte léčivé přípravky, které zastavují nebo zpomalují pohyb střev. Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid AccordExistuje riziko, že linezolid může někdy vzájemně působit s některými dalšími léky a vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty a srdeční tepové frekvence. protože přípravek
Tags: Linezolid accord, Linezolid accord

Linezolid accord


Neužívejte přípravek Linezolid Accord• jestliže jste alergický( než začnete užívat tablety přípravku Linezolid Accord. Přípravek Linezolid Accord pro Vás nemusí být vhodný, pokud odpovíte ano na jakoukoli z následujících otázek. ztráta citlivosti rukou nebo nohou nebo pocit brnění nebo píchání v rukou nebo nohou • V průběhu užívání antibiotik nebo po užívání antibiotik včetně přípravku Linezolid Accord se může objevit průjem. ukončete okamžitě užívání přípravku Linezolid Accord a poraďte se se svým lékařem. Další léčivé přípravky a přípravek Linezolid AccordExistuje riziko, že přípravek Linezolid Accord může někdy vzájemně působit s některými dalšími léky a vyvolat nežádoucí účinky jako jsou změny krevního tlaku, tělesné teploty nebo srdeční tepové frekvence. protože přípravek Linezolid Accord .....

Tags: Linezolid accord, Linezolid accord

Escitalopram accord


Jestliže současně užíváte přípravek ze skupiny léčiv zvaných inhibitory MAO, včetně selegilinu (přípravek užívaný k léčbě Parkinsonovy choroby), moklobemidu (přípravek užívaný k léčbě deprese) a linezolidu ( Antibiotikum linezolid.  Lithium ( Neužívejte přípravek Escitalopram Accord Jestliže jste alergický( Použití u dětí a dospívajících do 18 letPřípravek Escitalopram Accord není běžně určen k léčbě dětí a dospívajících do 18 let. Další léčivé přípravky a Escitalopram Accord Prosím, informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte nebo jste užíval( Váš lékař pravděpodobně provede při zahájení a ukončení léčby přípravkem Escitalopram Accord kontrolu srážlivosti krve, aby se ujistil, že stále užíváte přiměřenou dávku přípravků proti srážení krve. Může být zapotřebí upravit dávku přípravku Escitalopram Accord.  Léky, které snižují hladinu draslíku nebo hořčíku v krvi, protože takové stavy zvyšují riziko život ohrožujících poruch srdečního rytmu. NEUŽÍVEJTE přípravek .....

Tags: Escitalopram accord, Linezolid accord

Read about Linezolid Accord. To make it easier to search for topic: Linezolid accord, we have prepared a list of links for search terms: Linezolid Accord. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Linezolid Accord.

COVID-19: USA

Last data change 0 min ago
1,684,860
Total Cases
99,268 (5.9%)
Total Deaths
451,582 (26.8%)
Total Healed
17,134
Serious Condition

Last searched in pharmacy

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: