แสดงข่าว COVID-19 ฉบับสมบูรณ์!

การเลือกผลิตภัณฑ์ในข้อเสนอของเราจากร้านขายยาของเรา

ปัจจุบันเป็นเหตุการณ์ที่ใหญ่ที่สุด

Betaloc & Ranisan

Betaloc zok & Ranisan ความเข้มข้นของ Metoprolol ในซีรัมอาจเพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับ...มากกว่า

Amoxicillin/clavulanic & Escitalopram..

Escitalopram mylan & Zyrtec ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของอาการข้างเคียงอาจเพิ่มขึ้นเมื่อ...มากกว่า

Olanzapine & Xanax & Zolpinox

Olanzapine glenmark & Xanax ความเสี่ยงหรือความรุนแรงของอาการข้างเคียงอาจเพิ่มขึ้นเมื่อ...มากกว่า

Claritine & Ranisan & Vasocardin & ..

Claritine & Vasocardin 50 ความเข้มข้นของ Metoprolol ในซีรัมจะเพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับ...มากกว่า

Ibalgin & Paracetamol & Zyrtec

ปฏิสัมพันธ์อาหารและคำแนะนำอื่น ๆIbalgin...มากกว่า

Betaloc & Ranisan

Betaloc & Ranisan ความเข้มข้นของ Metoprolol ในซีรัมอาจเพิ่มขึ้นเมื่อรวมกับ...มากกว่า

COVID-19: สหรัฐ

ข้อมูลล่าสุดเปลี่ยนไป 4 นาทีที่ผ่านมา
8,573,981
รวมรายกรณี
227,163 (2.6%)
เสียชีวิตทั้งหมด
5,576,613 (65%)
รักษาหายแล้ว
15,665
สภาพที่ร้ายแรง

ค้นหาครั้งล่าสุดในร้านขายยา

เกี่ยวกับโครงการ

โครงการที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ที่มีอยู่โดยอิสระเพื่อจุดประสงค์ในการเปรียบเทียบยาเสพติดในระดับปฏิสัมพันธ์ผลข้างเคียงตลอดจนราคายาและทางเลือกของพวกเขา

ข้อมูลเพิ่มเติม

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: