முழுமையான COVID-19 செய்திகளைக் காட்டு!

எங்கள் மருந்தகத்தில் இருந்து எங்கள் சலுகையில் தயாரிப்புகளின் தேர்வு

தற்போது மிகப்பெரிய நிகழ்வு

COVID-19: ஐக்கிய அமெரிக்க குடியரசு

கடைசி தரவு மாற்றம் 5 நிமிடம் முன்பு
24,492,522
மொத்த வழக்குகள்
407,334 (1.7%)
மொத்த இறப்புகள்
132
புதிய மரணங்கள்
28,744
தீவிர நிலை
10,472
புதிய வழக்குகள்

கடைசியாக தேடிய சொற்கள்

கடைசியாக மருந்தகத்தில் தேடப்பட்டது

திட்டம் பற்றி

இடைவினைகள், பக்க விளைவுகள் மற்றும் மருந்து விலைகள் மற்றும் அவற்றின் மாற்றுகளின் மட்டத்தில் போதை மருந்து ஒப்பீடுகளின் நோக்கத்திற்காக இலவசமாக கிடைக்கக்கூடிய வணிக சாரா திட்டம்.

மேலும் தகவல்

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email: