Snížení hladiny kyseliny močové v krvi


Výsledky hledání na výraz snížení hladiny kyseliny močové v krvi
Poslední aktualizace: 2023-06-03


Zoleptil 50


Při užívání přípravku Zoleptil se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce, zvýšení nebo snížení počtu bílých krvinek, přehnaná aktivita, úzkost, deprese, nespavost, závratě, extrapyramidový syndrom ( asté: příznaky podobné chřipce, výskyt abnormálních krevních buněk, snížení počtu červených krvinek, zvýšení počtu krevních destiček, zvýšení hladiny hormonu prolaktinu, zvýšení nebo snížení koncentrace glukózy v krvi, hyperlipidémie ( zvýšená koncentrace tuků v krvi), hypourikémie (snížená koncentrace kyseliny močové v krvi), zmatenost, nepřátelství, snížení libida ( pohlavní touhy), nervozita, křeče, poruchy vegetativního nervového systému, poruchy řeči, synkopa (krátkodobé bezvědomí), zánět spojivek, nepravidelnosti srdečního rytmu, vysoký krevní tlak, posturální hypotenze (pokles tlaku při přechodu do vzpřímené polohy a pocit na omdlení), zhoršení kašle, dušnost, .....

Tagy: Zoleptil 50, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Zoleptil 25


Při užívání přípravku Zoleptil se mohou vyskytnout následující nežádoucí účinky: Velmi časté: infekce, zvýšení nebo snížení počtu bílých krvinek, přehnaná aktivita, úzkost, deprese, nespavost, závratě, extrapyramidový syndrom ( asté: příznaky podobné chřipce, výskyt abnormálních krevních buněk, snížení počtu červených krvinek, zvýšení počtu krevních destiček, zvýšení hladiny hormonu prolaktinu, zvýšení nebo snížení koncentrace glukózy v krvi, hyperlipidémie ( zvýšená koncentrace tuků v krvi), hypourikémie (snížená koncentrace kyseliny močové v krvi), zmatenost, nepřátelství, snížení libida ( pohlavní touhy), nervozita, křeče, poruchy vegetativního nervového systému, poruchy řeči, synkopa (krátkodobé bezvědomí), zánět spojivek, nepravidelnosti srdečního rytmu, vysoký krevní tlak, posturální hypotenze (pokles tlaku při přechodu do vzpřímené polohy a pocit na omdlení), zhoršení kašle, dušnost, .....

Tagy: Zoleptil 25, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Zolafren


Otok v ústech a krku, svědění, vyrážka), cukrovku nebo zhoršení cukrovky občas spojené s ketoacidózou (ketony v krvi nebo moči) nebo bezvědomím, zvýšenou hladinu celkového bilirubinu, křeče, obvykle spojené s jejich předchozím výskytem (epilepsie); ztuhlost nebo křeče svalů (včetně očních pohybů), syndrom neklidných nohou, problémy s řečí, pomalou srdeční činnost, tromboembolismus (krevní sraženina, která se uvolní a je unášena v krevním řečišti, kde pak zablokuje jinou cévu), přecitlivělost na sluneční světlo, krvácení z nosu, nafouklé břicho, ztrátu paměti nebo zapomnětlivost, neschopnost udržet moč, snížení schopnosti močit, padání vlasů, vynechání nebo prodloužení menstruačního cyklu a změny prsů u mužů a žen, jako např. Vzácné nežádoucí účinky (projevují se až u 1 osoby z 1 000) zahrnují snížení normální tělesné teploty, neuroleptický maligní syndrom ( U pacientů užívajících přípravek Zolafren bylo pozorováno zvýšení hladiny cukru a hladiny tuků ( Před zahájením užívání přípravku Zolafren a pravidelně v průběhu léčby by Váš lékař měl provádět krevní .....

Tagy: Zolafren, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Zeota hct


Kvůli žlučovým kamenům);  pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Kolesevelam hydrochlorid, lék ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, protože účinek přípravku Zeota HCT může být snížen. Difemanil, používaný k léčbě pomalé tepové frekvence nebo snížení pocení. ernošští pacienti Stejně jako u jiných podobných léků je účinek přípravku Zeota HCT na snížení krevního tlaku u černošských pacientů poněkud nižší. Vzácné nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta z 1 000): .. .. .. poruchy vědomí, .. .. .. ,kožní bulky (podlitiny), .. .. .. akutní selhání ledvin .. .. .. celkový pocit nemoci, .. .. .. některé změny ve výsledcích krevních testů, patří mezi ně: .. .. .. zvýšení dusíku močoviny v krvi, .. .. .. snížení hodnot hemoglobinu a hematokritu. Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): .. .. snížení nebo ztráta chuti k jídlu, .. .....

Tagy: Zeota hct, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Zeota


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. léky užívané k úlevě od bolesti, otoků a jiných příznaků zánětu, včetně artritidy) a přípravku Zeota by mohlo dojít ke zvýšení rizika selhání ledvin a snížení účinku přípravku Zeota. Kolesevelam hydrochlorid, lék ke snížení hladiny cholesterolu v krvi, protože účinek přípravku Zeota může být snížen. ernošští pacienti Stejně jako u jiných podobných léků je snížení krevního tlaku přípravkem Zeota poněkud nižší u černošských pacientů. Vzácně (poněkud častěji u starších pacientů) může v průběhu léčby přípravkem Zeota u citlivějších jedinců dojít k rychlému snížení krevního tlaku, který může být způsobem i alergickou reakcí. Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 pacienta ze 100): .. .. ..• pocit závratě nebo točení hlavy (vertigo), .. ..• angina pectoris (bolest nebo nepříjemný pocit na hrudi), .. ..• zvracení, .. ..• kožní vyrážka, alergická kožní vyrážka, .....

Tagy: Zeota, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Zegomib


Dále se může dostavit snížení počtu - krevních destiček, proto můžete být náchylnější k tvorbě modřin nebo krvácení bez zjevného poranění ( Pokud je Vám Zegomib podáván k léčbě mnohočetného myelomu, mohou se u Vás vyskytnout níže uvedené nežádoucí účinky: Velmi časté nežádoucí účinky (mohou postihnout více než 1 z 10 osob) • Snížení počtu krevních destiček, bílých krvinek a/nebo červených krvinek ( syndrom nádorového rozpadu) • Poruchy růstu • Snížené hladiny hořčíku, fosfátů v krvi, zvýšené hladiny draslíku, vápníku a sodíku v krvi, abnormální hladiny kyseliny močové v krvi Stránka 6 z 13 • Diabetes • Retence tekutin• Psychické choroby, halucinace, abnormální vnímání vnějšího světa zvané psychotické poruchy, zmatenost, neklid • Třes, poruchy hybnosti, ztráta paměti, poškození mozku (encefalopatie), stavy spojené se záchvaty, bolest oblasti postižené virovou infekcí herpes v .....

Tagy: Zegomib, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Vanatex hct


Neužívejte Vanatex HCT:  jestliže jste alergický(á) na valsartan, hydrochlorothiazid, deriváty sulfonamidů (což jsou látky chemicky příbuzné hydrochlorothiazidu) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6);  jestliže jste těhotná déle než 3 měsíce (je však lépe přípravek Vanatex HCT neužívat ani na počátku těhotenství – viz bod Těhotenství, kojení a plodnost);  jestliže máte závažné onemocnění jater, destrukci malých žlučovodů v játrech (biliární cirhóza) vedoucí k hromadění žluči v játrech (cholestáza);  jestliže máte závažné onemocnění ledvin;  jestliže máte zástavu močení (anurie);  jestliže se léčíte pomocí umělé ledviny;  jestliže máte i navzdory léčení nižší hladinu draslíku nebo sodíku v krvi nebo vyšší hladinu vápníku v krvi než je normální;  jestliže máte dnu;  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. autoimunitní onemocnění);  jestliže máte diabetes (cukrovku), dnu, vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů v
Tagy: Vanatex hct, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Valzap combi


Tyto léky mohou zvýšit účinek přípravku VALZAP COMBI,  léky, které mohou vyvolat „torsades de pointes“ (nepravidelný srdeční rytmus), například antiarytmika (léky užívané k léčbě srdečních onemocnění) a některá antipsychotika,  léky, které mohou snižovat množství sodíku v krvi, jako jsou antidepresiva, antipsychotika, antiepileptika,  léky na léčbu dny, jako je alopurinol, probenecid, sulfinpyrazon,  terapeutický vitamin D a vápníkové doplňky,  léky k léčbě cukrovky (přípravky podávané ústy, jako je metformin, nebo inzulíny),  jiné léky na snížení krevního tlaku, včetně metyldopy,  léky na zvýšení krevního tlaku, jako je noradrenalin či adrenalin,  digoxin nebo jiné digitalisované glykosidy ( ervené skvrny, horečka, svědění (příznaky zánětu cév),  nízký počet krevních destiček (někdy s neobvyklým krvácením či tvorbou modřin),  vysoká hladina draslíku v krvi (někdy s křečemi svalů, abnormálním srdečním rytmem),  alergické reakce (s příznaky jako je vyrážka, svědění, kopřivka, potíže s dechem či polykáním, závratě),  otok obličeje a hrdla, vyrážka, svědění,  zvýšení hladin jaterních .....

Tagy: Valzap combi, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Valsartan/hydrochlorothiazid aurovitas


Další léky na snížení krevního tlaku, včetně metyldopy, inhibitor ACE ( To Vám pomůže k dosažení nejlepších výsledků a snížení rizika nežádoucích účinků. To Vám pomůže k dosažení nejlepších výsledků a snížení rizika nežádoucích účinků. jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů ve své krvi. cholestyramin a kolestipol (léky používané hlavně k léčbě vysoké hladiny tuků v krvi) zvýšení hladiny tuků v krvi...

Tagy: Valsartan/hydrochlorothiazid aurovitas, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Valsacombi


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin nebo jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. jiné léky ke snížení Vašeho krevního tlaku, včetně methyldopy, - léky, které zvyšují krevní tlak, jako je noradrenalin nebo adrenalin, - digoxin nebo jiné digitalisové glykosidy ( závažné snížení množství moči ( To Vám pomůže k dosažení nejlepších výsledků a snížení rizika nežádoucích účinků. jestliže máte ve své krvi nízké hladiny draslíku. jestliže máte cukrovku, dnu, vysoké hladiny cholesterolu nebo triglyceridů ve své krvi. léky, které mohou zvýšit hladiny cukru v krvi, jako je diazoxid, nebo beta-blokátory, - cytotoxické léky (...

Tagy: Valsacombi, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Urogerolan


Je zvláště důležité, abyste informoval(a) svého lékaře nebo lékárníka, pokud užíváte léky obsahující některé z následujících látek, protože mohou vzájemně reagovat s přípravkem Urogerolan a Váš lékař může zvážit nutná opatření: • merkaptopurin (používaný k léčbě nádorů) • azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi) Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou: .. .. ..• snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi ( zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku, krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních) .. ..• kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida .. .. .. ..• sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější stolice, zvracení, žaludeční potíže .. ..• svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži, malé ploché červené tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je .....

Tagy: Urogerolan, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Urikostad


Azathioprin (používaný ke snížení imunitní odpovědi) Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 lidí) jsou: • snížení chuti k jídlu, změna hladiny cukru v krvi ( zarudnutí obličeje nebo krku), zvýšení krevního tlaku, krvácení (pozorované jen u pacientů užívajících chemoterapii při krevních onemocněních) • kašel, dechová nedostatečnost, nepříjemný pocit nebo bolest na prsou, zánět nosní sliznice a/nebo hrdla (infekce horních cest dýchacích), bronchitida • sucho v ústech, bolest břicha nebo plynatost, pálení žáhy/poruchy trávení, zácpa, častější stolice, zvracení, žaludeční potíže • svědění, kopřivka, zánět kůže, změna zbarvení kůže, malá červená nebo fialová tečka na kůži, malé ploché červené nebo fialové tečky na kůži, plochá červená oblast na kůži, která je pokryta malými spojitými hrbolky, vyrážka, červené oblasti a skvrny na kůži, jiné poruchy kůže • svalové křeče, svalová slabost, bolest svalů/kloubů, bursitida nebo artritida (zánět kloubů obvykle doprovázený bolestí, otokem a/nebo ztuhlostí), bolest končetin, bolest zad, svalový spasmus (křeče svalů) • .....

Tagy: Urikostad, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Unidrox


Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: • přípravky k léčbě cukrovky, • léky ke kontrole srdečního rytmu, jako je amiodaron, chinidin nebo prokainamid, • jiná antibiotika jako je erythromycin, klarithromycin nebo azithromycin, • léky proti depresím jako je amitriptylin, klomipramin nebo imipramin, • probenecid užívaný ke snížení obsahu kyseliny močové v krvi, • fenbufen užívaný k úlevě od bolesti při artritidě, • theofylin užívaný v léčbě astmatu nebo dýchacích potíží, • léky s protisrážlivými účinky, jako je warfarin, • nikardipin užívaný v léčbě anginy pectoris ( Informujte svého lékaře, pokud užíváte některý z následujících léčivých přípravků: .. .. .. .. ..• přípravky k léčbě cukrovky, .. ..• léky ke kontrole srdečního rytmu, jako je amiodaron, chinidin nebo prokainamid, .. ..• jiná antibiotika jako je erythromycin, klarithromycin nebo azithromycin, .. ..• léky proti depresím jako je amitriptylin, klomipramin nebo imipramin, .. ..• probenecid užívaný ke snížení obsahu kyseliny
Tagy: Unidrox, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Tritazide


Renální arteriální stenóza); • v období posledních 6 měsíců těhotenství (viz bod níže „Těhotenství a kojení“); • pokud kojíte (viz bod níže „Těhotenství a kojení“); • pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Tritazide se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: • pokud máte problém se srdcem, játry nebo ledvinami; • pokud máte velký úbytek solí nebo tekutin v těle (způsobený zvracením, průjmem, větším pocením než obvykle, dietou s omezeným příjmem soli, dlouhodobým užíváním diuretik (odvodňovací tablety) nebo dialýzou); • pokud budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou ( prednisolon; • Doplňky vápníku; • Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi) Prokainamid (používá se při problémech se srdečním rytmem); • Kolestyramin (pro snížení tuků v krvi) necitlivost, .....

Tagy: Tritazide, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Tritace combi


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren; - jestliže máte abnormálně nízký nebo nestabilní krevní tlak. budete muset podstoupit léčbu ke snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou ( Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi) Simvastatin (lék na snížení cholesterolu) Jestliže potřebujete vědět, kolik alkoholu můžete zkonzumovat v období, kdy užíváte přípravek Tritace Combi, poraďte se se svým lékařem, protože léky na snížení tlaku a alkohol se mohou ve svém účinku podporovat. Grapefruitová šťáva a grapefruit mohou zvýšit obsah léčivé látky amlodipinu v krvi, a tím způsobit nepředvídatelné zvýšení účinku přípravku Tritace Combi na snížení krevního tlaku. Zvýšení nebo snížení tělesné hmotnosti; - Problémy s rovnováhou ( Ztráta nebo snížení chuti k jídlu ( .....

Tagy: Tritace combi, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Tritace


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. pokud budete muset podstoupit léčbu na snížení alergie na štípnutí včelou nebo vosou ( pokud užíváte léčivé přípravky, které mohou snižovat hladinu sodíku v krvi nebo trpíte onemocněním, při kterém může docházet ke snížení hladiny sodíku v krvi. prednisolon; • Alopurinol (používá se na snížení hladiny kyseliny močové v krvi) intestinální angioedém“, který se projevuje bolestí břicha, zvracením a průjmem • Pálení žáhy, zácpa nebo sucho v ústech • Vylučování většího množství tekutiny (moč) za den, než je obvyklé • Intenzivnější pocení než obvykle • Ztráta nebo snížení chuti k jídlu ( Na snížení rizika srdečního záchvatu nebo mozkové mrtvice• Obvyklá úvodní dávka je 2,5 mg jedenkrát denně. Léčba na snížení .....

Tagy: Tritace, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Trinomia


Jestliže jste alergický(á) na atorvastatin, na jiné podobné léky používané ke snížení hladiny krevních tuků, nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. alopurinol (používaný ke snížení hladiny kyseliny močové v krvi) sty podávané léky na snížení hladiny cukru v krvi a inzulín. Kromě toho může mít alkohol další nežádoucí účinky při užívání léků na snížení krevního tlaku. anorexie (ztráta chuti k jídlu), zvýšení tělesné hmotnosti, snížení hladiny krevního cukru ( ztráta nebo snížení chuti k jídlu ( sexuální neschopnost u mužů, snížení sexuální touhy u mužů i žen; - zvýšený počet určitého typu bílých krvinek ( jestliže jste .....

Tagy: Trinomia, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Tolirasim


Jestliže vás zajímá, jaká je povolená míra konzumace alkoholu během doby užívání přípravku Tolirasim, obraťte se na svého lékaře, neboť léčivé přípravky užívané ke snížení krevního tlaku mohou mít při konzumaci alkoholu aditivní účinky. jestliže vám bylo sděleno, že máte abnormální hladiny draslíku, sodíku, kyseliny močové, kreatininu, glukózy, cholesterolu, triglyceridů nebo krvinek. draslíku, sodíku) v krvi, krevní obraz a hladiny glukózy a lipidů v krvi. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) – mohou snižovat účinek lisinoprilu a torasemidu, jejich současné užívání může vést ke zhoršení funkce ledvin a ke zvýšení hladiny draslíku v krvi, torasemid může zvýšit toxicitu vysokých dávek salicylátů pro nervový systém....

Tagy: Tolirasim, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Thomapyrin


Krvácení v žaludku a střevě) Digoxin, lithium, ústy užívaná antidiabetika (léky na snížení hladiny cukru v krvi) kyselina valproová a methotrexát  zvýšení účinnosti těchto léků, včetně nežádoucích účinků Diuretika (spironolakton, furosemid), léky proti dně (probenecid, sulfinpyrazon) a léčiva na snížení krevního tlaku  snížení účinnosti těchto léků Probenecid a salicylamid snižují vylučování paracetamolu obsaženého v přípravku THOMAPYRIN a zvyšují tak jeho toxicitu Cholestyramin vstřebávání paracetamolu obsaženého v přípravku THOMAPYRIN je snižováno. Nežádoucí účinky byly rozděleny podle četností následovně: Velmi časté (mohou postihnout více než 1 osobu z 10); časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10); méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze 100); vzácné (mohou postihnout až 1 osobu z 1000); velmi vzácné (mohou postihnout méně než 1 osobu z 10000); není známo (z dostupných údajů nelze určit) Časté (mohou postihnout až 1 osobu z 10)  nervozita  pocit na omdlení  bolest v břiše, trávicí potíže, nevolnost Méně časté (mohou postihnout až 1 osobu ze .....

Tagy: Thomapyrin, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Tezeo hct


Také je lepší vyhnout se užívání přípravku Tezeo HCT v časném těhotenství – viz bod Těhotenství), jestliže trpíte závažnou poruchou jater jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (obtíže s odtokem žluči z jater a ze žlučníku) nebo jinou poruchou,  jestliže máte závažné onemocnění ledvin,  jestliže Váš lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, která se léčbou nezlepšila,  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. léky ke snížení hladiny tuků v krvi,  léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin,  léky uvolňující svalové napětí, jako je tubokurarin,  léky doplňující přísun vápníku a vitamínu D,  anticholinergní léky ( Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze určit z dostupných údajů):  zánět slinných žláz,  snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek ( Z důvodu obsahu .....

Tagy: Tezeo hct, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Tezefort


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem .. ..ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. simvastatin (lék užívaný ke snížení cholesterolu) Přípravek Tezefort může zesilovat účinek jiných léků s potenciálem ke snížení krevního tlaku ( Je to proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva mohou u některých pacientů způsobit zvýšení hladiny léčivé látky amlodipinu v krvi, a tím může dojít k zesílení účinku přípravku Tezefort na snížení krevního tlaku. Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): .. snížení počtu bílých krvinek, nízký počet krevních destiček, což může vést k neobvyklé tvorbě; .. Je to proto, že grapefruit a grapefruitová šťáva mohou u některých pacientů způsobit zvýšení hladiny léčivé látky amlodipinu v krvi, a tím může dojít k zesílení účinku přípravku Tezefort na snížení krevního tlaku. Vzácné (mohou postihovat až 1 z 1 000 pacientů): .. .....

Tagy: Tezefort, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Teveten


Máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. nesteroidní antirevmatika – k léčbě zánětlivých onemocnění, bolesti a ke snížení horečky. inek přípravku Teveten mohou snížit tyto léčivé přípravky: ● indometacin – užívaný pro bolest, ztuhlost, otoky a snížení horečky. Váš lékař bude také kontrolovat hladiny draslíku, „kreatininu“ a „kyseliny močové“ ve vaší krvi. li některý z následujících léčivých přípravků, váš lékař může provádět krevní testy: ● léčiva obsahující draslík nebo léčiva šetřící draslík ● léčiva, která zvyšují hladiny draslíku, jako je „heparin“ a „ACE inhibitory“. Nedostatek soli vám může způsobit pokles objemu krve nebo hladiny sodíku v krvi....

Tagy: Teveten, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Tertensif sr


Zení dopravních prostředků a obsluha strojů: Tento léčivý přípravek může vyvolat nežádoucí účinky způsobené snížením krevního tlaku, jako např. trombocytopenie (snížení počtu krevních destiček, které způsobuje snadno modřiny a krvácení z nosu) Váš lékař může požádat o vyšetření krve, aby zkontroloval nízké hladiny sodíku nebo draslíku nebo vysoké hladiny vápníku v krvi. Neměli byste užívat Tertensif SR s lithiem (užívaným k léčení deprese), vzhledem k riziku zvýšení hladiny lithia v krvi. Mohou se objevit následující změny v laboratorních parametrech: • nízká hladina draslíku v krvi, • nízká hladina sodíku v krvi, což může vést k dehydrataci a nízkému krevnímu tlaku, • zvýšení kyseliny močové, látky, která může způsobit nebo zhoršit dnu (bolestivý(é) kloub(y), především na noze), • zvýšení hladiny cukru v krvi u diabetických pacientů, • zvýšené
Tagy: Tertensif sr, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Telmizek combi


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Telmizek Combi může prohloubit účinek jiných léků na snížení krevního tlaku. HydrochlorothiazidU pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly hlášeny následující další nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky s neznámou četností (z dostupných údajů nelze četnost určit) Zánět slinných žláz, snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, nízký počet krevních destiček ( zvýšené hladiny aldosteronu ( Možné nežádoucí účinky přípravku Telmizek Combi: Časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout nejvýše u 1 z 10 osob): Závrať Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout nejvýše u 1 ze 100 osob): Pokles hladiny draslíku v krvi, úzkost, mdloba ( synkopa), pocity brnění, mravenčení (parestézie), pocity závratě (vertigo), rychlá srdeční činnost (tachykardie), poruchy srdečního rytmu, nízký krevní tlak, prudký pokles krevního .....

Tagy: Telmizek combi, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Telmizek


Jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Možné nežádoucí účinky přípravku Telmizek: Časté nežádoucí účinky mohou zahrnovat (postihují až 1 z 10 pacientů): Nízký krevní tlak (hypotenze) u pacientů užívajících přípravek ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod. V některých případech však lékař může doporučit snížení dávky na 20 mg, nebo naopak zvýšení dávky na 80 mg. Alternativně lze telmisartan užívat v kombinaci s diuretiky („tablety na odvodnění“) jako hydrochlorothiazid, u něhož bylo prokázáno, že zesiluje účinek telmisartanu na snížení krevního tlaku. Ke snížení výskytu srdečně-cévních příhod je obvyklá dávka přípravku Telmizek jedna 80mg tableta jednou denně. sinusitida, běžné nachlazení), infekce močových cest, nedostatek červených krvinek (anemie), vysoké hladiny draslíku, pocity smutku ( Vzácné nežádoucí účinky mohou zahrnovat (postihují až 1 z 1 000 pacientů): Sepse* (často nazývaná „otrava krve“, je .....

Tagy: Telmizek, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva


Jestliže trpíte závažnou poruchou jater jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (obtíže s odtokem žluči z jater a ze žlučníku) nebo jinou poruchou,  jestliže máte závažné onemocnění ledvin,  jestliže Váš lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, která se léčbou nezlepšila,  jestliže máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen/a přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. léky ke snížení hladiny tuků v krvi,  léky zvyšující krevní tlak, jako je noradrenalin,  léky uvolňující svalové napětí, jako je tubokurarin,  léky doplňující přísun vápníku a vitamínu D,  anticholinergní léky ( Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze určit z dostupných údajů):  zánět slinných žláz,  snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek ( Z důvodu obsahu hydrochlorothiazidové složky může dojít též k významnému snížení krevního tlaku a .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid zentiva, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis


Pokud máte cukrovku (diabetes) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a)přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren Pokud se Vás týká některá z výše uvedených skutečností, informujte o tom svého lékaře nebo lékárníka před užitím přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis. Přípravek Telmisartan/Hydrochlorothiazid Xantis může zvýraznit účinek jiných léků ke snížení krevního tlaku. HydrochlorothiazidU pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly hlášeny další, následně uvedené nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze určit z dostupných údajů): Zánět slinných žláz, snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, nízký počet krevních destiček ( zvýšené hladiny aldosteronu ( Méně časté nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u 1 pacienta ze 100): Pokles hladiny draslíku v krvi, úzkost, mdloba ( synkopa), pocity brnění, mravenčení (parestézie), pocity závratě (vertigo), rychlá srdeční činnost (tachykardie), .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid xantis, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz


Neužívejte Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz • jestliže jste alergický(á) na telmisartan nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • jestliže jste alergický(á) na hydrochlorothiazid nebo na léky příbuzné sulfonamidům • jestliže jste více než 3 měsíce těhotná (také je lepší vyhnout se užívání přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz v časném těhotenství – viz bod Těhotenství) • jestliže trpíte závažnou poruchou jater jako je cholestáza nebo obstrukce žlučových cest (obtíže s odtokem žluči ze žlučníku) nebo jinou poruchou • jestliže máte závažné onemocnění ledvin • jestliže Váš lékař určí, že máte nízkou hladinu draslíku nebo vysokou hladinu vápníku v krvi, která se léčbou nezlepšila • jestliže máte cukrovku (diabetes ) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. Telmisartan/Hydrochlorothiazid Sandoz může zvýraznit účinek jiných léků ke snížení krevního tlaku nebo léků, které mají potenciál krevní tlak snižovat ( HydrochlorothiazidU pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly hlášeny další, .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid sandoz, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan


Hydrochlorothiazid .. .. ..U pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly pozorovány další nežádoucí uvedené níže: .. .. .. ..Není známo (nelze určit na základě dostupných údajů): .. .. .. .. zánět slinných žláz .. .. .. snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, nízký počet krevních destiček ( zvýšené hladiny aldosteronu ( Možné nežádoucí účinky přípravku Telmisartan/Hydrochlorothiazid Mylan: .. .. .. ..Časté (postihují více než 1 z 10 pacientů) .. .. .. .. závratě .. .. .. .. .. ..Méně časté (postihují více než 1 ze 100 pacientů) .. .. .. .. pokles hladiny draslíku v krvi .. zkost .. .. .. mdloba (synkopa) .. .. .. pocity brnění, mravenčení (parestézie) .. .. .. .. .. pocity závratě (vertigo) .. .. .. rychlá srdeční činnost (tachykardie) .. .. .. poruchy srdečního rytmu .. .. .. nízký krevní tlak .. .. .. prudký pokles krevního tlaku po postavení .. .. .. dušnost .. .. .. průjem .. .. .. sucho v ústech .. .. .. plynatost .. .. .. bolesti v zádech .. .. .. stahy svalů (spasmy) .. .. .. bolesti svalů .. .. .. poruchy .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid mylan, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Telmisartan/hydrochlorothiazid egis


Jestliže máte cukrovku (diabetes mellitus) nebo poruchu funkce ledvin a jste léčen(a) přípravkem ke snížení krevního tlaku obsahujícím aliskiren. digoxin Telmisartan/hydrochlorothiazid EGIS může zesilovat účinek na snížení krevního tlaku jiných léků, které jsou užívány k léčbě vysokého krevního tlaku nebo léků na snížení krevního tlaku ( HydrochlorothiazidU pacientů užívajících samotný hydrochlorothiazid byly hlášeny další, následně uvedené nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky s neznámou četností (četnost nelze určit z dostupných údajů): Zánět slinných žláz, snížení počtu buněk v krvi, včetně nízkého počtu červených a bílých krvinek, nízký počet krevních destiček ( zvýšené hladiny aldosteronu ( Méně časté nežádoucí účinky (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): Pokles hladiny draslíku v krvi, úzkost, mdloba ( synkopa), pocity brnění, mravenčení (parestézie), pocity závratě (vertigo), rychlá srdeční činnost (tachykardie), poruchy srdečního rytmu, nízký krevní .....

Tagy: Telmisartan/hydrochlorothiazid egis, snížení hladiny kyseliny močové v krvi

Přečtěte si o tématu Snížení Hladiny Kyseliny Močové V Krvi. Abyste mohli snadněji vyhledávat obsah na téma snížení hladiny kyseliny močové v krvi, připravili jsme seznam odkazů souvisejících s hledaným výrazem Snížení Hladiny Kyseliny Močové V Krvi. Najdete zde srovnání interakcí, popisy léčiv a další články k tématu Snížení Hladiny Kyseliny Močové V Krvi.

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop